Oferta pomocy technicznej dla umów Enterprise Agreement

Począwszy od 1 maja 2016 r., firma Microsoft zapewni 12-miesięczne uaktualnienie pomocy technicznej wszystkim klientom, którzy kupili lub zamierzają kupić usługi platformy Microsoft Azure na podstawie umowy Enterprise Agreement lub umowy na produkty i usługi firmy Microsoft (dalej „Umowa”), z wyjątkiem klientów korzystających z pomocy technicznej Premium. Klienci mogą zakwalifikować się do dodatkowych korzyści, jeśli dokonają rocznej przedpłaty na usługi firmy Microsoft w kwocie co najmniej $100000 lub wykorzystają co najmniej $10000 miesięcznie w ciągu trzech kolejnych miesięcy.

Warunki i postanowienia

Istniejący klienci

Następujące warunki dotyczą klientów kwalifikujących się do korzystania z usług platformy Azure na podstawie umowy aktywnej w dniu 1 maja 2016 r.:

Klienci, którzy nie wykupili pomocy technicznej platformy Azure, otrzymają bezpłatnie pomoc techniczną Standard na okres 12 miesięcy. Klienci, którzy nie wykupili pomocy technicznej, ale dokonali rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $1000001 lub wykorzystali co najmniej $100001 na usługi platformy Azure miesięcznie przez trzy kolejne miesiące, otrzymają pomoc techniczną ProDirect (zamiast pomocy technicznej Standard) na pozostałą część 12-miesięcznego okresu uaktualnienia.

Klienci korzystający z usług platformy Azure, którzy już wykupili pomoc techniczną Standard, otrzymają bezpłatne uaktualnienie do pomocy technicznej ProDirect na okres 12 miesięcy. Klienci korzystający z pomocy technicznej Standard, którzy dokonali rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $100000 lub wykorzystali co najmniej $10000 na usługi platformy Azure miesięcznie w ciągu trzech kolejnych miesięcy, otrzymają ponadto sześć sesji usług doradczych dotyczących aplikacji. Sesje usług doradczych dotyczących aplikacji należy wykorzystać w ciągu pierwotnego, 12-miesięcznego okresu uaktualnienia.

Klienci korzystający z usług platformy Azure, którzy już wykupili pomoc techniczną ProDirect, otrzymają bezpłatny pakiet sześciu sesji usług doradczych dotyczących aplikacji. Należy je wykorzystać w ciągu 12 miesięcy lub przed zakończeniem umowy, w zależności od tego, który termin wypada wcześniej. Klienci korzystający z pomocy technicznej ProDirect, którzy dokonali rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $100000 lub wykorzystali co najmniej $10000 na usługi platformy Azure miesięcznie w ciągu trzech kolejnych miesięcy, otrzymają dodatkowe sześć sesji usług doradczych dotyczących aplikacji. Należy je wykorzystać w ciągu 12 miesięcy lub przed zakończeniem umowy, w zależności od tego, który termin wypada wcześniej.

1Lub równowartości w lokalnej walucie, zgodnie z ustaleniami umowy klienta

Istniejący klienci
Jeśli… Wstępne korzyści Korzyści po spełnieniu warunku

Obecnie nie korzystasz z płatnej pomocy technicznej

Uaktualnienie do pomocy technicznej Standard na 12 miesięcy Uaktualnienie do pomocy technicznej ProDirect

Aktualnie korzystasz z pomocy technicznej Standard

Uaktualnienie do pomocy technicznej ProDirect na 12 miesięcy Sześć sesji usług doradczych dotyczących aplikacji

Aktualnie korzystasz z pomocy technicznej ProDirect

Sześć sesji usług doradczych dotyczących aplikacji dostępnych przez 12 miesięcy Sześć sesji usług doradczych dotyczących aplikacji

Nowi klienci lub klienci odnawiający umowę

Następujące warunki mają zastosowanie wobec klientów, którzy podpiszą nową umowę lub odnowią wygasającą umowę między 1 maja 2016 r. a 30 czerwca 2017 r. oraz którzy nie otrzymali wcześniej korzyści związanych z tą promocją przez okres ponad 12 miesięcy:

Klienci, którzy wykupią usługi platformy Azure bez pomocy technicznej otrzymają bezpłatną pomoc techniczną Standard na okres pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy. Klienci, którzy nie wykupili pomocy technicznej, ale dokonali rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $1000001 lub wykorzystali co najmniej $100001 na usługi platformy Azure miesięcznie przez trzy kolejne miesiące, otrzymają pomoc techniczną ProDirect (zamiast Standard) aż do końca pierwotnego, 12-miesięcznego okresu.

Klienci, którzy wykupią usługi platformy Azure z pomocą techniczną Standard, otrzymają bezpłatne uaktualnienie do pomocy technicznej ProDirect na okres pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy. Klienci korzystający z pomocy technicznej Standard, którzy dokonają rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $100000 lub wykorzystają co najmniej $10000 na usługi platformy Azure miesięcznie w ciągu trzech kolejnych miesięcy, otrzymają pakiet sześciu sesji usług doradczych dotyczących aplikacji, które należy wykorzystać w ciągu pierwotnego, 12-miesięcznego okresu.

Klienci, którzy wykupią usługi platformy Azure z pomocą techniczną ProDirect, otrzymają bezpłatny pakiet sześciu sesji usług doradczych dotyczących aplikacji. Klienci korzystający z pomocy technicznej ProDirect, którzy dokonają rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $100000 lub wykorzystają co najmniej $10000 na usługi platformy Azure miesięcznie w ciągu trzech kolejnych miesięcy, otrzymają dodatkowe sześć sesji usług doradczych dotyczących aplikacji. Wszystkie sesje usług doradczych dotyczących aplikacji należy wykorzystać w ciągu pierwotnego, 12-miesięcznego okresu.

1Lub równowartości w lokalnej walucie, zgodnie z ustaleniami umowy klienta

Nowi klienci lub klienci odnawiający umowę
Jeśli… Wstępne korzyści Korzyści po spełnieniu warunku

Nie zakupiono pomocy technicznej

Uaktualnienie do pomocy technicznej Standard na 12 miesięcy Uaktualnienie do pomocy technicznej ProDirect

Kup pomoc techniczną Standard

Uaktualnienie do pomocy technicznej ProDirect na 12 miesięcy Sześć sesji usług doradczych dotyczących aplikacji

Kup pomoc techniczną ProDirect

Sześć sesji usług doradczych dotyczących aplikacji dostępnych przez 12 miesięcy Sześć sesji usług doradczych dotyczących aplikacji

Klienci rządowi

Poprzez tę promocję firma Microsoft może udostępnić pewne korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez dodatkowych opłat. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do otrzymania wynagrodzenia od instytucji rządowych za takie korzyści. Firma Microsoft zamierza zapewnić te korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez żadnych opłat w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podarunków, etyki oraz innymi regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych dóbr i usług. Firma Microsoft zamierza przekazać te usługi dla wyłącznej korzyści i do wyłącznego wykorzystania przez instytucje rządowe, a nie do wykorzystania lub dla osobistej korzyści poszczególnych pracowników instytucji rządowych.

Klienci platformy Azure dla instytucji rządowych i platformy Azure (Niemcy)

Następujące warunki dotyczą klientów, którzy podpiszą nową umowę na usługi platformy Azure dla instytucji rządowych lub platformy Azure (Niemcy) oraz którzy nie otrzymali wcześniej korzyści związanych z tą promocją przez okres ponad 12 miesięcy:

Klienci, którzy wykupią usługi platformy Azure dla instytucji rządowych lub platformy Azure (Niemcy) bez pomocy technicznej otrzymają bezpłatną pomoc techniczną Standard na okres pierwszych 12 miesięcy obowiązywania umowy. Klienci, którzy nie wykupili pomocy technicznej, ale dokonali rocznej przedpłaty za usługi platformy Azure na kwotę co najmniej $100 0001 lub wykorzystali co najmniej $10 0001 na usługi platformy Azure miesięcznie przez trzy kolejne miesiące, otrzymają pomoc techniczną ProDirect (zamiast Standard) aż do końca pierwotnego, 12-miesięcznego okresu. Oferta korzyści dla usług doradczych dotyczących aplikacji nie dotyczy klientów platformy Azure dla instytucji rządowych i platformy Azure (Niemcy).

Więcej informacji na temat opcji pomocy technicznej platformy Azure dla instytucji rządowych i platformy Azure (Niemcy) można znaleźć na stronach pomocy technicznej platformy Azure dla instytucji rządowych i pomocy technicznej platformy Azure (Niemcy).

1Lub równowartości w lokalnej walucie, zgodnie z ustaleniami umowy klienta

Często zadawane pytania