Pomiń nawigację

Oferta uaktualnienia planu pomocy technicznej dla umów Enterprise Agreement („Oferta uaktualnienia umowy EA”)

Firma Microsoft przedłuża okres dostępności 12-miesięcznego uaktualnienia planu pomocy technicznej dotyczącej platformy Azure* (z pewnymi wyjątkami) do 30 czerwca 2018 r. dla klientów spełniających następujące wymagania kwalifikacyjne:

 1. Mają lub zamierzają wykupić usługi platformy Microsoft Azure na podstawie umowy Enterprise Agreement lub umowy na produkty i usługi firmy Microsoft (dalej „Umowa”); oraz
 2. Mają umowę dotyczącą platformy Azure, Azure Government lub Azure (Niemcy) (z wyjątkiem kont pomocy technicznej Premier, zaawansowanej pomocy technicznej dla partnerów i „Azure w Chinach”; oraz
 3. Umowa została podpisana i/lub odnowiona między 1 maja 2016 r. i 30 czerwca 2018 r. („Okres kwalifikacyjny”).

Niektórzy klienci mogą kwalifikować się do uzyskania dodatkowych korzyści w ramach tej oferty uaktualnienia umowy EA, jeśli umowa obejmuje roczne przedpłacone zobowiązanie pieniężne z tytułu usług platformy Azure w wysokości co najmniej $1000001 lub jeśli użycie usług platformy Azure wynosi co najmniej $100001 miesięcznie przez 3 kolejne miesiące („Warunek dotyczący zobowiązania/użycia”).

*12-miesięczny okres rozpocznie się w dniu podpisania i/lub odnowienia Umowy. Klient może odnowić korzyści z tej oferty uaktualnienia umowy EA, o ile spełnia wymagania kwalifikacyjne.

Korzyści związane z uaktualnieniem

Jeśli Twoja organizacja… Teraz uzyskasz… Jeśli spełniasz powyższy warunek dotyczący zobowiązania/użycia, teraz uzyskasz następującą dodatkową korzyść:…
Zakupione usługi platformy Azure bez pomocy technicznej Pomoc techniczna Standard platformy Azure bez dodatkowych kosztów do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego w kwalifikującym się okresie oraz uaktualnienie do pomocy technicznej Professional Direct (ProDirect) platformy Azure bez dodatkowych opłat
wykupuje obecnie opcję Microsoft Azure — pomoc techniczna Standard Pomoc techniczna Professional Direct (ProDirect) platformy Azure bez dodatkowych opłat do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego w okresie kwalifikacyjnym oraz 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure2 bez dodatkowych opłat do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego
wykupuje obecnie opcję Microsoft Azure — pomoc techniczna Professional Direct (ProDirect) 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure2 bez dodatkowych opłat do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego w kwalifikującym się okresie oraz 6 sesji usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure2 bez dodatkowych opłat do użycia w ciągu bieżącego okresu 12-miesięcznego

1Lub równowartości w lokalnej walucie, zgodnie z ustaleniami umowy klienta

2Oferta korzyści pomocy technicznej dla usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure nie dotyczy platformy Azure Government i platformy Azure (Niemcy). Aby uzyskać dodatkowe informacje, odwiedź strony pomocy technicznej platformy Azure Government i pomocy technicznej platformy Azure (Niemcy).

Zastrzeżenia

Poprzez tę promocję firma Microsoft może udostępnić pewne korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez dodatkowych opłat. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do otrzymania wynagrodzenia od instytucji rządowych za takie korzyści. Firma Microsoft zamierza zapewnić te korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podarunków, etyki oraz innymi regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych dóbr i usług. Firma Microsoft zamierza przekazać te usługi dla wyłącznej korzyści i do wyłącznego wykorzystania przez instytucje rządowe, a nie do wykorzystania lub dla osobistej korzyści poszczególnych pracowników instytucji rządowych.

Firma Microsoft może, wedle własnego uznania, w dowolnej chwili zakończyć tę ofertę uaktualnienia umowy EA bądź zmienić lub poprawić jej warunki. Klient może zakończyć swój udział w ofercie uaktualnienia umowy EA w dowolnym momencie, informując o tym firmę Microsoft na piśmie.

Często zadawane pytania

 • Ze strony klienta nie jest wymagane żadne działanie. Wszyscy kwalifikujący się klienci uzyskają uaktualnienie do pomocy technicznej Standard w ciągu 45 dni. Jeśli spełniasz kryteria kwalifikacji, uzyskasz uaktualnienie do usług ProDirect i/lub Azure App Consults w ciągu 45 dni od momentu spełniania wszystkich wymagań kwalifikacyjnych. Po zalogowaniu do witryny Azure Portal i kliknięciu pozycji „Nowe żądanie pomocy technicznej” zobaczysz swoją subskrypcję planu pomocy technicznej w polu listy rozwijanej.

  Aby uzyskać więcej informacji, porozmawiaj z kierownikiem ds. klientów lub skontaktuj się z działem pomocy technicznej platformy Azure dla klientów z umowami Enterprise Agreement przez witrynę Enterprise Portal.

 • Możesz odnowić korzyści z tej oferty uaktualnienia umowy EA, o ile spełniasz wymagania kwalifikacyjne.
 • Sesja usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure jest dostosowaną, indywidualną konsultacją z inżynierem platformy Microsoft Azure w zakresie różnych tematów dotyczących platformy Azure, np. architektury środowisk w chmurze, projektowania i implementowania aplikacji na platformie Azure oraz wdrażania obciążeń. Inżynierowie firmy Microsoft mogą udzielić szczegółowych wskazówek technicznych dotyczących najlepszego wykorzystania możliwości platformy Azure, indywidualnie dostosowanych do potrzeb danej organizacji.

  Każda konsultacja to uporządkowana dyskusja poświęcona pytaniom i wyzwaniom zespołu deweloperów. Konsultant ds. aplikacji platformy Azure we współpracy z zespołem deweloperów określi wymagania wstępne, udzieli dostosowanych wskazówek technicznych i dostarczy raport podsumowujący wraz ze szczegółowym planem działania. Ta korzyść jest najbardziej wartościowa dla zasobów deweloperskich w firmie. Typowa sesja konsultacyjna dotycząca aplikacji platformy Azure trwa maksymalnie 3 godziny.

  Oferta korzyści dla usług doradczych dotyczących aplikacji platformy Azure nie dotyczy klientów platformy Azure Government i platformy Azure (Niemcy).

 • Nie. Tej oferty uaktualnienia umowy EA nie można przenosić ani zamieniać na jakiekolwiek inne korzyści.

 • Klienci korzystający z pomocy technicznej Premium obecnie otrzymują pomoc techniczną na wyższym poziomie niż pomoc dostępna w tej ofercie uaktualnienia umowy EA. Godziny świadczenia pomocy technicznej platformy Azure (usług rozwiązywania problemów) nie są odejmowane z umowy dotyczącej planu Premium.

 • Aby dowiedzieć się więcej o tym, co obejmują poszczególne plany pomocy technicznej, odwiedź stronę pomocy technicznej platformy Azure, skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów lub działem pomocy technicznej platformy Azure dla klientów z umowami Enterprise Agreement bądź skorzystaj z linku do pomocy technicznej w witrynie Enterprise Portal.