Pay-As-You-Go

Pay-As-You-Go

This offer is billed at the standard Pay-As-You-Go rates, except as otherwise specified herein.

You will be notified at least 30 days in advance of any changes to the Pay-As-You-Go rates. New services may be added periodically to the Azure platform. We will notify you in advance of these new services and any fees that might be charged for using them. However, you would only be charged if you elect to use the new services.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

Upgrading from Azure Free Account

If you upgraded from an Azure Free Account offer you will continue to have access to select free services for the remainder of the 12-month duration of that offer (beginning on the date you signed up for the Azure Free Account). Credits provided as part of the Azure Free Account will be automatically carried over but will expire 30 days from the date you signed up for the Azure Free Account. At the end of the 12-month period, your account will be billed at the standard Pay-As-You-Go rates. Microsoft reserves the right to change or discontinue any of the select free services or Azure Free Account offer at any time with or without notice.

Communication Policy for Azure Free Account

Throughout the 12-month duration of your Azure Free Account, you may receive periodic email communications with best practices, training, tips and tricks, and valuable offers related to Azure. You can stop receiving communications by opting out via the unsubscribe link in the emails. Privacy Statement.

Opcje płatności

Akceptowane będą wyłącznie karty kredytowe i debetowe, chyba że wcześniej zatwierdzono rozliczenia z użyciem faktur. Należy pamiętać, że karty przedpłacone i wirtualne karty kredytowe nie są akceptowane.

Więcej szczegółowych informacji dotyczących cen i rozliczeń można znaleźć na stronie cennika.

Zasady anulowania

Subskrypcję można anulować w dowolnej chwili. Wymagane jest opłacenie wszystkich niezapłaconych należności, które zostały naliczone.

Limity, limity przydziału i ograniczenia

Dokument Limity, limity przydziału i ograniczenia zawiera listę typowych limitów, limitów przydziału i ograniczeń platformy Microsoft Azure. W przypadku potrzeby przekroczenia limitów można w dowolnym momencie skontaktować się z działem obsługi klienta i poinformować o konieczności dostosowania limitów.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferujemy atrakcyjne umowy dotyczące poziomu usług dla wszystkich usług platformy Azure. Więcej informacji dotyczących każdej z umów SLA można znaleźć na stronie umów SLA. Umowy SLA nie są oferowane w trakcie korzystania z usług w wersjach zapoznawczych, które są dostępne bezpłatnie.

Zobowiązanie dostarczenia zasobów

Każda operacja zwiększenia użycia usług (np. dodanie uruchamianych wystąpień obliczeniowych lub zwiększenie ilości używanego miejsca w magazynie) jest zależna od dostępności tych zasobów usług. Limity przydziału opisane w sekcji Limity, przydziały limitu i ograniczenia nie obejmują zobowiązania stanowiącego, że zawsze będą dostępne zasoby umożliwiające osiągnięcie tych przydziałów.

W przypadku bezpłatnych kont platformy Azure, dla których nie są naliczane opłaty lub które są nieaktywne przez ponad 90 dni, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia wszelkich zasobów obliczeniowych, w tym hostowanych usług, maszyn wirtualnych i witryn internetowych. Ponadto klient zostanie powiadomiony o każdym planowanym usunięciu zasobów obliczeniowych. Można zapobiec dezaktywacji konta, co 90 dni wykonując jedną z poniższych czynności:

  1. Zaloguj się do witryny Azure Portal lub do nowej witryny Microsoft Azure Portal
  2. Uzyskując dostęp do zasobów za pomocą interfejsów API platformy Azure

Firma Microsoft zastrzega sobie prawo do modyfikowania bezpłatnych usług lub bezpłatnych kont oraz zaprzestania ich dostarczania w dowolnym momencie, z powiadomieniem lub bez.

Dostępność oferty

Oferta jest dostępna dla klientów w następujących krajach/regionach i będzie rozliczana w podanej walucie: