Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)

Przegląd

Klienci z umowami Enterprise Agreement mogą teraz uruchamiać obciążenia deweloperskie i testowe na platformie Azure z wieloma korzyściami:

 • Idealne rozwiązanie dla zespołów — obsługa wielu subskrypcji
 • Dostęp do specjalnych obrazów na potrzeby tworzenia/testowania w galerii, w tym obrazów systemu Windows 8.1 i Windows 10
 • Specjalne niższe stawki za tworzenie i testowanie w przypadku maszyn wirtualnych z systemem Windows, usług Cloud Services, HDInsight i Web Apps
 • Atrakcyjne stawki za pozostałe usługi platformy Azure w ramach umowy EA
 • Centralne zarządzanie za pośrednictwem portalu Azure Enterprise
 • Brak osobnej płatności — wystarczy użyć istniejących środków w ramach umowy Enterprise Agreement

Tylko aktywni subskrybenci programu Visual Studio (subskrypcje standardowe oraz roczne i miesięczne subskrypcje chmury) mogą korzystać z zasobów platformy Azure w ramach subskrypcji „Enterprise — tworzenie i testowanie”, jednak użytkownicy końcowi mogą też uzyskiwać dostęp do aplikacji w celu przesłania opinii lub przeprowadzenia testów akceptacyjnych. Użycie zasobów w ramach tej subskrypcji jest ograniczone do tworzenia i testowania aplikacji bez gwarancji czasu dostępności.

Większość aktywnych subskrybentów programu Visual Studio (tylko subskrypcje standardowe i roczne subskrypcje chmury; miesięczne subskrypcje chmury są wykluczone) może też skonfigurować jedną osobną subskrypcję platformy Azure z miesięcznymi środkami, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku małych obciążeń deweloperskich/testowych, eksperymentowania z usługami platformy Azure, nauki oraz tworzenia prototypów i weryfikacji koncepcji. Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio nie są powiązane z subskrypcjami „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)”.

Nie jesteś klientem z umową Enterprise Agreement, ale chcesz uzyskać subskrypcję platformy Azure dla zespołu deweloperów? Wypróbuj ofertę Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie

Details

Low Dev/Test Rates

All Windows and Windows Server Virtual Machines, Cloud Services, Web Apps, and HDInsight are discounted off your normal Enterprise Agreement rates. The Dev/Test rate on these services is equal to the rate for a Linux virtual machine of the same size and type. For example:

 • A Windows Server/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine is billed at the Linux/Medium (A2)/Basic Instance virtual machine rate.
 • A Websites/Large (L)/Standard is billed at the Linux/Large (A3)/Standard Instance virtual machine rate.
 • A HDInsight Head Node (on an Extra Large A4 instance) is billed at the Linux/Extra Large (A4)/Standard Instance virtual machine rate.
Access to Windows 10

You can run Windows 10 images on Azure for dev/test using this offer.

No additional charge for using Visual Studio software

There is no additional charge for the software included with your Visual Studio subscription that you run for development and testing on Azure Windows Server virtual machines, such as SQL Server. You can also use preconfigured virtual machine images, such as SQL Server and BizTalk Server, without incurring software charges. Alternatively, upload your own virtual machine with software from your Visual Studio subscription. You will only be charged at the discounted VM rate.

On this Enterprise Dev/Test subscription, you can use the software covered by your Visual Studio subscription for development and testing. Microsoft server software products that are supported on Azure Virtual Machines are listed here.

Any taxes which may result from receiving services at no charge are the sole responsibility of the recipient.

How to set up an Azure subscription based on this offer

Enterprise Agreement customers have one or more people in the role of Enterprise Administrator, who can access the Azure Enterprise Portal. Enterprise Administrators add users called Account Owners to their agreement via the Azure Enterprise Portal. These Account Owners have the ability to create Azure subscriptions under the EA. The Enterprise Admin needs to check a box under the “Dev/Test” column for an Account Owner so that they have the ability to create Azure subscriptions based on the Enterprise Dev/Test offer. The Account Owner creates subscriptions via the Azure Account Portal, and then should add active Visual Studio subscribers as co-administrators so that they can manage and use the resources needed for development and testing.

Watch Creating Enterprise Dev/Test subscription on Azure video for more.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” jest przeznaczona wyłącznie do celów tworzenia i testowania aplikacji. Użycie w ramach subskrypcji nie jest objęte gwarantowaną finansowo umową SLA, z wyjątkiem korzystania z usługi Visual Studio Team Services i platformy HockeyApp.

Często zadawane pytania

Pytanie: Czy ta oferta jest powiązana z miesięcznymi środkami na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio?
Odpowiedź: Ta oferta nie jest powiązana z miesięcznymi środkami na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio. Subskrybenci programu Visual Studio nadal mają miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure, które nie łączą się z ofertą „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)”. Dowiedz się więcej na temat miesięcznych środków dla subskrybentów programu Visual Studio.

Pytanie: Kiedy subskrybenci programu Visual Studio mogą używać miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure, a kiedy powinni korzystać z oferty „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)”?
Odpowiedź: Oferty miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są dopasowane do następujących scenariuszy:

 • Rozwój umiejętności
 • Eksperymentowanie z usługami platformy Azure
 • Małe indywidualne obciążenia deweloperskie/testowe
 • Tworzenie prototypów i projektów oraz wykonywanie innych jednorazowych zadań
Zastosowanie oferty „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)”:
 • Wszystkie obciążenia deweloperskie/testowe zespołu
 • Średnie i duże indywidualne obciążenia deweloperskie/testowe

Pytanie: Moja organizacja nie ma umowy Enterprise Agreement. Czy istnieje rozwiązanie na platformie Azure dla naszych obciążeń deweloperskich/testowych?
Odpowiedź: Tak. Subskrybenci programu Visual Studio mogą skorzystać z oferty Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie.

Pytanie: Czym różni się oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” od standardowej oferty dla przedsiębiorstw?
Odpowiedź: Obie te oferty są dostępne dla klientów z umowami Enterprise Agreement i są rozliczane w ramach umowy Enterprise Agreement.
Oto najważniejsze różnice:

 1. Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” jest ograniczona do użycia tylko na potrzeby tworzenia/testowania i tylko przez aktywnych subskrybentów programu Visual Studio. Standardowa oferta dla przedsiębiorstw nie ma tego ograniczenia, więc może też obsługiwać obciążenia produkcyjne i jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
 2. Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” zapewnia dostęp do specjalnych obrazów na potrzeby tworzenia/testowania w galerii (np. obrazów systemów Windows 8.1 i Windows 10), które nie są dostępne w ramach standardowej oferty dla przedsiębiorstw. Oferty obejmujące tworzenie i testowanie na platformie Azure są jedynym rozwiązaniem umożliwiającym uruchomienie klienta systemu Windows w chmurze.
 3. Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” zapewnia jeszcze niższe stawki za maszyny wirtualne z systemem Windows, usługi Cloud Services, HDInsight i Web Apps (na podstawie stawki za odpowiedni rozmiar i typ maszyny wirtualnej z systemem Linux). Stawki za wszystkie pozostałe usługi platformy Azure są takie same jak w przypadku standardowej oferty dla przedsiębiorstw.
 4. Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” nie jest objęta umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA).

Pytanie: Czy subskrybenci programu Visual Studio z umowami Enterprise Agreement mogą konfigurować subskrypcje w ramach tej oferty?
Odpowiedź: Możliwość tworzenia subskrypcji w ramach oferty „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” jest zarezerwowana dla właścicieli kont z odpowiednimi uprawnieniami udzielonymi przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli subskrybent programu Visual Studio jest właścicielem konta i ma takie uprawnienie, może konfigurować subskrypcje platformy Azure w ramach tej oferty.