Pomiń nawigację

Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)

Przegląd

Klienci z umowami Enterprise Agreement mogą teraz uruchamiać obciążenia deweloperskie i testowe na platformie Azure z wieloma korzyściami:

 • Idealne rozwiązanie dla zespołów — obsługa wielu subskrypcji
 • Dostęp do specjalnych obrazów na potrzeby tworzenia/testowania w galerii, w tym obrazów systemu Windows 8.1 i Windows 10
 • Specjalne niższe stawki za tworzenie i testowanie w przypadku maszyn wirtualnych z systemem Windows oraz usług Cloud Services, SQL Database, HDInsight, App Service i Logic Apps
 • Atrakcyjne stawki za pozostałe usługi platformy Azure w ramach umowy EA
 • Centralne zarządzanie za pośrednictwem portalu Azure Enterprise
 • Brak osobnej płatności — wystarczy użyć istniejących środków w ramach umowy Enterprise Agreement

Tylko aktywni subskrybenci programu Visual Studio z subskrypcjami standardowymi mogą korzystać z zasobów platformy Azure w ramach subskrypcji „Enterprise — tworzenie i testowanie”, jednak użytkownicy końcowi mogą też uzyskiwać dostęp do aplikacji w celu przesłania opinii lub przeprowadzenia testów akceptacyjnych. Użycie zasobów w ramach tej subskrypcji jest ograniczone do tworzenia i testowania aplikacji bez gwarancji czasu dostępności.

Większość aktywnych subskrybentów programu Visual Studio (tylko subskrypcje standardowe; miesięczne subskrypcje chmury są wykluczone) może też skonfigurować jedną osobną subskrypcję platformy Azure z miesięcznymi środkami, co jest idealnym rozwiązaniem w przypadku małych obciążeń deweloperskich/testowych, eksperymentowania z usługami platformy Azure, nauki oraz tworzenia prototypów i weryfikacji koncepcji. Miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio nie są powiązane z subskrypcjami „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)”.

Nie jesteś klientem z umową Enterprise Agreement, ale chcesz uzyskać subskrypcję platformy Azure dla zespołu deweloperów? Wypróbuj ofertę Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie

Szczegóły

Niskie stawki za tworzenie i testowanie

W przypadku wszystkich maszyn wirtualnych z systemem Windows lub Windows Server oraz usług Cloud Services, App Service, Logic Apps i HDInsight do normalnych stawek w ramach umowy Enterprise Agreement jest stosowany rabat. Stawka za tworzenie i testowanie dla tych usług jest równa stawce dla maszyny wirtualnej z systemem Linux tego samego rozmiaru i typu. Na przykład:

 • Opłaty za wystąpienie maszyny wirtualnej Windows Server/Średnia (A2)/Podstawowa są naliczane według stawki za wystąpienie maszyny wirtualnej Linux/Średnia (A2)/Podstawowa
 • Opłaty za usługę Websites/Duża (L)/Standardowa są naliczane według stawki za wystąpienie maszyny wirtualnej Linux/Duża (A3)/Standardowa
 • Opłaty za węzeł główny usługi HDInsight (w wystąpieniu Bardzo duża A4) są naliczane według stawki za wystąpienie maszyny wirtualnej Linux/Bardzo duża (A4)/Standardowa
 • Usługa Logic Apps Enterprise Connection jest rozliczana za 50% opublikowanego cennika

Dostęp do systemu Windows 10

Ta oferta umożliwia uruchamianie obrazów systemu Windows 10 na platformie Azure w celach deweloperskich/testowych.

Brak dodatkowych opłat za używanie oprogramowania Visual Studio

Za oprogramowanie dostępne w ramach subskrypcji Visual Studio służące do tworzenia i testowania aplikacji na maszynach wirtualnych z systemem Windows Server na platformie Azure (np. SQL Server) nie są pobierane dodatkowe opłaty. Opłaty nie będą także naliczane za korzystanie ze wstępnie skonfigurowanych obrazów maszyn wirtualnych z oprogramowaniem takim jak SQL Server czy BizTalk Server. Można także przekazać własną maszynę wirtualną z użyciem oprogramowania dostępnego w ramach subskrypcji Visual Studio. Zostaną naliczone opłaty wyłącznie za maszynę wirtualną według obniżonych stawek.

Posiadacze subskrypcji usługi Enterprise — tworzenie i testowanie mogą używać oprogramowania udostępnionego im w ramach subskrypcji programu Visual Studio na potrzeby tworzenia i testowania aplikacji. Oprogramowanie serwerowe firmy Microsoft, które jest obsługiwane przez usługę Azure Virtual Machines, jest wymienione tutaj.

Obowiązek zapłaty wszelkich podatków, które mogą zostać naliczone w wyniku korzystania z bezpłatnych usług, spoczywa wyłącznie na odbiorcy.

Jak skonfigurować subskrypcję platformy Azure na podstawie tej oferty

Klienci z umowami Enterprise Agreement mają co najmniej jedną osobę w roli administratora przedsiębiorstwa, która może uzyskiwać dostęp do portalu Azure Enterprise. Administratorzy przedsiębiorstwa dodają użytkowników nazywanych właścicielami kont do umowy za pośrednictwem portalu Azure Enterprise. Właściciele kont mogą tworzyć subskrypcje platformy Azure w ramach umowy EA. Administrator przedsiębiorstwa musi zaznaczyć pole w kolumnie „Tworzenie/testowanie” dotyczące właściciela konta, aby umożliwić mu tworzenie subskrypcji platformy Azure na podstawie nowej oferty „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)”. Właściciel konta tworzy subskrypcje za pośrednictwem portalu konta Azure, po czym powinien dodać aktywnych subskrybentów programu Visual Studio jako współadministratorów, aby umożliwić im zarządzanie zasobami na potrzeby tworzenia i testowania oraz używanie tych zasobów.

Aby uzyskać więcej informacji, obejrzyj klip wideo Tworzenie subskrypcji „Enterprise — tworzenie i testowanie” na platformie Azure.

Umowy dotyczące poziomu usług

Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” jest przeznaczona wyłącznie do celów tworzenia i testowania aplikacji. Użycie w ramach subskrypcji nie jest objęte gwarantowaną finansowo umową SLA, z wyjątkiem korzystania z usługi Visual Studio Team Services i platformy HockeyApp.

Często zadawane pytania

Pyt.: Czy ta oferta jest powiązana z miesięcznymi środkami na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio?
Odp.: Ta oferta nie jest powiązana z miesięcznymi środkami na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio. Subskrybenci programu Visual Studio nadal mają miesięczne środki na korzystanie z platformy Azure, które nie łączą się z ofertą „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)”. Dowiedz się więcej na temat miesięcznych środków dla subskrybentów programu Visual Studio.

Pyt.: Kiedy subskrybenci programu Visual Studio powinni używać miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure, a kiedy korzystać z oferty „Enterprise — tworzenie i testowanie”?
Odp.: Oferty miesięcznych środków na korzystanie z platformy Azure dla subskrybentów programu Visual Studio są dopasowane do następujących scenariuszy:

 • Rozwój umiejętności
 • Eksperymentowanie z usługami platformy Azure
 • Małe indywidualne obciążenia deweloperskie/testowe
 • Tworzenie prototypów i projektów oraz wykonywanie innych jednorazowych zadań
Zastosowanie oferty „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)”:
 • Wszystkie obciążenia deweloperskie/testowe zespołu
 • Średnie i duże indywidualne obciążenia deweloperskie/testowe

Pyt.: Moja organizacja nie ma umowy Enterprise Agreement. Czy istnieje rozwiązanie na platformie Azure dla naszych obciążeń deweloperskich/testowych?
Odp.: Tak. Subskrybenci programu Visual Studio mogą skorzystać z oferty Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem — tworzenie i testowanie.

Pyt.: Czym różni się oferta „Enterprise — tworzenie i testowanie” od standardowej oferty Enterprise?
Odp.: Obie te oferty są dostępne dla klientów z umowami Enterprise Agreement i są rozliczane w ramach umowy Enterprise Agreement.
Oto najważniejsze różnice:

 1. Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” jest ograniczona do użycia tylko na potrzeby tworzenia/testowania i tylko przez aktywnych subskrybentów programu Visual Studio. Standardowa oferta dla przedsiębiorstw nie ma tego ograniczenia, więc może też obsługiwać obciążenia produkcyjne i jest dostępna dla wszystkich użytkowników.
 2. Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” zapewnia dostęp do specjalnych obrazów na potrzeby tworzenia/testowania w galerii (np. obrazów systemów Windows 8.1 i Windows 10), które nie są dostępne w ramach standardowej oferty dla przedsiębiorstw. Oferty obejmujące tworzenie i testowanie na platformie Azure są jedynym rozwiązaniem umożliwiającym uruchomienie klienta systemu Windows w chmurze.
 3. Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” zapewnia jeszcze niższe stawki za maszyny wirtualne z systemem Windows, usługi Cloud Services, HDInsight i Web Apps (na podstawie stawki za odpowiedni rozmiar i typ maszyny wirtualnej z systemem Linux). Stawki za wszystkie pozostałe usługi platformy Azure są takie same jak w przypadku standardowej oferty dla przedsiębiorstw.
 4. Oferta „Tworzenie i testowanie (przedsiębiorstwo)” nie jest objęta umowami dotyczącymi poziomu usług (SLA).

Pyt.: Czy subskrybenci programu Visual Studio z umowami Enterprise Agreement mogą konfigurować subskrypcje w ramach tej oferty?
Odp.: Możliwość tworzenia subskrypcji w ramach oferty „Enterprise — tworzenie i testowanie” jest zarezerwowana dla właścicieli kont z odpowiednimi uprawnieniami udzielonymi przez administratora przedsiębiorstwa. Jeśli subskrybent programu Visual Studio jest właścicielem konta i ma takie uprawnienie, może konfigurować subskrypcje platformy Azure w ramach tej oferty.