Jak przeprowadzić migrację

Dowiedz się, jak przenieść aplikacje, dane i infrastrukturę na platformę Azure przy użyciu sprawdzonego podejścia do migracji do chmury. Znajdź też narzędzia i wskazówki dotyczące migracji do chmury, dzięki którym będziesz działać szybciej i sprawniej.

Etapy procesu migracji

Migracja do chmury uwzględnia zarządzanie zmianami organizacyjnymi na dużą skalę, obejmującymi ludzi, procesy i technologie. Zastosowanie kompleksowego podejścia nie tylko ułatwi pomyślne zrealizowanie tego przedsięwzięcia, ale zagwarantuje też, że organizacja wykorzysta nowe możliwości — w tym wydajność, elastyczność i skalowanie — gdy obciążenia będą już działać w chmurze.

Definiowanie strategii

Wybierz opcję migracji lub modernizacji.

Zdefiniuj podejście na bazie trzech kwestii: powodów migracji, celów biznesowych i priorytetów obciążeń. Dokonaj migracji w przypadku powodów migracji zależnych od czasu. Przeprowadź modernizację dla obciążeń docelowych i kluczowych dla działalności, które będą celem dalszych inwestycji.

Zaangażuj kluczowe osoby, aby zorganizować centrum doskonalenia migracji do chmury.

Zorganizuj szybszą i sprawniejszą migrację, która pozwoli spełnić cele organizacyjne, przez zebranie szerokiego zespołu, w skład którego wejdą informatycy, specjaliści ds. finansów i właściciele firmy.

Zaangażuj partnera ds. migracji do chmury.

Rozwijaj zestaw umiejętności związanych z chmurą i zmniejszaj poziom ryzyka w trakcie migracji. Podejmij współprace z dostawcą usług zarządzanych, który oferuje wsparcie w całym procesie migracji.

Zaplanuj migrację

Odnajdź i oceń występujące aplikacje, bazy danych i infrastrukturę.

Uzyskaj wgląd w występujące zależności przy użyciu zautomatyzowanych narzędzi do migracji do chmury. Sporządź spis infrastruktury i dokonaj oceny środowisk lokalnych — uzyskaj wskazówki dotyczące doboru rozmiarów, szacowane koszty na poziomie obciążeń i metryki wydajności.

Oblicz całkowity koszt posiadania, aby uzyskać uzasadnienie biznesowe dla migracji.

Oceń potencjalne oszczędności kosztów związane z migracją na platformę Azure, obliczając i porównując całkowity koszt posiadania platformy Azure z kosztem porównywalnego wdrożenia lokalnego.

Opracuj kompleksowy plan migracji.

Uwzględnij priorytety obciążeń, osie czasu, punkty kontrolne, zasoby i finansowanie. Następnie podziel cały plan na projekty migracji, przypisując każdemu z nich grupę powiązanych obciążeń. Zyskaj akceptację kierownictwa i Twojego nowego centrum doskonalenia migracji.

Zasoby

Poznaj najlepsze rozwiązania i wskazówki dotyczące przyspieszenia migracji

Nowość

Prioritize datacenter discovery and readiness assessments to accelerate cloud migration

Nowość

Financial considerations for cloud migration

Nowość

Building landing zones for successful migration

Przygotowywanie organizacji do migracji

Rozwiń umiejętności związane z chmurą.

Umożliwiaj swoim zespołom informatycznym i opracowującym aplikacje szybkie rozpoczęcie korzystania z technologii chmurowych, narzędzi do migracji i procesów operacyjnych. Inwestycje we wstępne szkolenia ułatwiają wydajniejsze skalowanie prac związanych z migracją i sprawne przygotowanie pomyślnej realizacji tego projektu w organizacji.

Skonfiguruj strefę docelową dla obciążeń.

Wstępnie skonfigurowane strefy docelowe obejmują elementy sieci, tożsamości, zarządzania, zabezpieczeń i nadzoru, które mają równoważyć elastyczność ze standardami organizacji. Korzystając z najlepszych rozwiązań dotyczących stref docelowych, unikniesz problemów z nadzorem podczas migracji i po niej.

Wdrażanie chmury

Migruj i modernizuj środowisko etapami, stosując podejście iteracyjne.

Wybierz właściwej wielkości zestaw obciążeń dla każdego etapu migracji i zrealizuj przeniesienie przy użyciu narzędzi automatycznych. Wybierz docelowe usługi w chmurze, do których przeniesiesz obciążenia, na przykład Azure IaaS dla infrastruktury lub Azure App Service dla aplikacji internetowych.

Zasoby

Podróż związana z migracją do chmury nie kończy się po zakończeniu migracji obciążeń — zespoły informatyków i deweloperów aplikacji muszą teraz aktywnie zabezpieczać i nadzorować środowisko chmury oraz nim zarządzać. Ponadto po migracji organizacja powinna poświęcić czas na zapoznanie się z dodatkowymi możliwościami modernizacji.

Zabezpieczanie obciążeń i zarządzanie nimi

Uzyskaj pełny wgląd w poziom bezpieczeństwa i sprawuj nad nim kontrolę.

Szybko wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie w środowiskach hybrydowych, korzystając z inteligentnej ochrony przed zagrożeniami w rozwiązaniu takim jak Azure Security Center. Zabezpiecz całą organizację przed zagrożeniami, korzystając z natywnych rozwiązań SIEM w chmurze, takich jak Azure Sentinel.

Uprość zarządzanie, korzystając z pojedynczej płaszczyzny sterowania.

Zarządzaj obciążeniami we wszystkich środowiskach przy użyciu rozwiązania takiego jak Azure Arc. Monitoruj wydajność obciążeń dzięki szczegółowym informacjom i trendom w czasie rzeczywistym. Upewnij się, że obciążenia są chronione za pomocą rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w chmurze i odzyskiwania po awarii.

Nadzorowanie i optymalizowanie środowisk w chmurze

Szybko twórz i skaluj aplikacje i obciążenia, zachowując nad nimi kontrolę.

Opierając się na już wykonanej pracy dotyczącej strefy docelowej, ustanów i utrzymuj właściwy zestaw standardowych i niestandardowych zasad do nadzorowania zasobów i subskrypcji w chmurze — w sposób zapewniający zgodność.

Zapoznaj się z narzędziami, ofertami i wskazówkami udostępnianymi przez dostawcę chmury.

Monitoruj i dostosowuj wydatki na chmurę i zwiększaj efektywność operacyjną dzięki ekskluzywnym ofertom. Przykładami takich ofert są zniżki na wystąpienia zarezerwowane i możliwość korzystania z licencji lokalnych w chmurze.

Zasoby

Migracja

Przenieś istniejące aplikacje na platformę Azure w sposób zoptymalizowany — bez zmian w kodzie — przy użyciu migracji metodą „lift-and-shift”. Migrowanie aplikacji „w stanie takim, w jakim są” do usługi typu IaaS („infrastruktura jako usługa”) pozwala przekształcić wydatki kapitałowe w wydatki operacyjne i szybko uzyskać elastyczność i skalowalność. Typowe projekty:

Modernizacja

Zmodyfikuj lub rozszerz swoją aplikację, aby umożliwić jej dalsze skalowanie i optymalizację pod kątem architektur chmurowych. Korzystaj z zalet platformy udostępnianej jako usługa (PaaS), takich jak wbudowane zabezpieczenia, stosowanie poprawek, wysoka dostępność i automatyczne skalowanie. Typowe projekty:

Rozpocznij samodzielnie

Uzyskaj pomoc ekspertów w zakresie migracji

Program migracji na platformę Azure

Uzyskaj wskazówki dotyczące proaktywnego działania i właściwie dopasowaną pomoc ekspertów na każdym etapie migracji, dzięki czemu sprawnie przeniesiesz wszystkie obciążenia.

Często zadawane pytania

  • Firma Microsoft zaleca korzystanie z usługi Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure — sprawdzonej metodologii planowania i wdrażania migracji do chmury, a także nadzorowania i optymalizowania środowisk w chmurze i hybrydowych oraz zarządzania nimi. Zapewnia on najlepsze rozwiązania, dokumentację i narzędzia, których architekci chmury, informatycy i decydenci biznesowi potrzebują do pomyślnej realizacji celów krótko- i długoterminowych.
  • Migruj różne obciążenia, w tym: Windows Server, SQL Server, Linux, aplikacje internetowe .NET i PHP, bazy danych typu open source, takie jak MySQL i PostgreSQL, środowiska SAP, środowiska deweloperskie/testowe i infrastrukturę pulpitów wirtualnych. Na platformie Azure dostępne są różne narzędzia ułatwiające migrowanie konkretnych obciążeń — poznaj różne scenariusze migracji dzięki tym przykładowym instruktażom.
  • Platforma Azure oferuje wiele narzędzi i zasobów, które ułatwiają ocenę gotowości obciążeń i Twojej firmy do migracji. Uzyskaj ocenę swoich konkretnych potrzeb, z uwzględnieniem wszystkiego od strategii biznesowej i gotowości obciążeń po potrzeby w zakresie szkoleń, korzystając z narzędzia do analizy gotowości i oceny strategicznej migracji (SMART). Odwiedź witrynę Azure Migrate —centrum narzędzi do migracji na platformę Azure dla niemal wszystkich przypadków użycia.