Centrum migracji platformy Azure

Rozpoczynanie procesu migracji do chmury

Przenieś dane i infrastrukturę na platformę Azure za pomocą sprawdzonego planu migracji do chmury. Znajdź również narzędzia migracji do chmury i wskazówki, aby w jak najlepszy sposób wykorzystać nowe środowisko.

Ocena
 • Angażowanie uczestników projektu
 • Obliczanie całkowitego kosztu posiadania
 • Odnajdywanie i ocenianie aplikacji
Migrowanie
 • Wybieranie strategii migracji
 • Stosowanie strategii migracji
 • Znajdź zalecane narzędzia
Optymalizowanie
 • Analizuj koszty
 • Oszczędzaj na ofertach
 • Reinwestuj, aby się rozwijać
Zabezpieczenia i zarządzanie
 • Zabezpieczenia
 • Ochrona danych
 • Monitorowanie

Ocena pod kątem chmury

1

Tworzenie planu migracji do chmury

Ustalenie priorytetów i celów migracji do chmury przed rozpoczęciem planowania pozwala zapewnić powodzenie migracji. Zautomatyzowane narzędzia migracji do chmury udostępnią również szczegółowe informacje o Twoim środowisku i zależnościach na potrzeby tworzenia planów projektów migracji do chmury.

Oceń teraz swoje środowisko, aby utworzyć szablon do użytku w przyszłości dostosowywany do poszczególnych aplikacji, lokalizacji lub grup w organizacji. Rozpocznij od aplikacji, których oczekiwane zależności są niewielkie, aby proces migracji postępował szybko.

2

Angażowanie uczestników projektu

Migracja do chmury to dla większości firm transformacja cyfrowa, która wymaga przeprowadzenia znacznych zmian organizacyjnych i uzyskania wsparcia. Skontaktuj się z kluczowymi osobami w całej organizacji, w tym zarówno przedstawicielami działu IT, jak i właścicielami firmy. Uzyskanie pełnego zaangażowania i wsparcia przed przeprowadzeniem migracji pozwala zapewnić płynniejszy i szybszy proces migracji do chmury, który spełni cele wszystkich stron.

3

Obliczanie całkowitego kosztu posiadania

Oceń potencjalne oszczędności kosztów związane z migracją do platformy Azure, obliczając i porównując całkowity koszt posiadania platformy Azure z kosztem porównywalnego wdrożenia lokalnego. Użyj kalkulatora całkowitego kosztu posiadania platformy Azure, aby w ciągu kilku minut przeprowadzić niestandardową ocenę pod kątem chmury, która ułatwi utworzenie osobistego przypadku biznesowego na potrzeby migracji na platformę Azure.

Obliczanie całkowitego kosztu posiadania platformy Azure

4

Odnajdywanie i ocenianie aplikacji

Aby rozpocząć migrację, należy przygotować spis serwerów fizycznych i wirtualnych w Twoim środowisku. Chociaż Twoje obecne narzędzia do zarządzania mogą dobrze reprezentować setki (a może nawet tysiące) aplikacji działających w organizacji, będzie Ci potrzebny mechanizm przygotowywania spisu, który może przekazywać dane do kolejnych kroków.

Dzięki użyciu narzędzi do oceny migracji dostępnych na platformie Azure możliwe będzie utworzenie kompletnego spisu serwerów wraz z metadanymi dla każdego z nich oraz informacjami o profilu i metrykami wydajności. Umożliwi to utworzenie własnego planu migracji.

Na podstawie tych informacji mapuj serwery mające reprezentować Twoje aplikacje lokalne. Pomoże to wykryć zależności lub komunikację między serwerami i ująć w planie migracji do chmury wszystkie niezbędne składniki aplikacji. Dzięki temu ryzyko wystąpienia błędu będzie mniejsze, a migracja bezproblemowa. Następnie logicznie pogrupuj serwery w taki sposób, aby reprezentowały aplikacje, oraz wybierz najlepszą strategię migracji dla każdej aplikacji, bazując na jej wymaganiach i celach migracji.

Teraz, gdy grupy aplikacji są zamapowane, zdecyduj, jak najlepiej przenieść każdą aplikację lokalną. Ponownie użyj narzędzi do oceny migracji do chmury, aby uzyskać rekomendacje dotyczące zasobów i strategie migracji dla serwerów aplikacji.

Wybór partnera i narzędzi odpowiednich dla planu migracji do chmury

Oceń swoje lokalne środowisko za pomocą bezpłatnego narzędzia platformy Azure lub uzyskaj pomoc związaną z migracją od naszych partnerów. Zalecamy używanie narzędzia Azure Migrate: Server Assessment w przypadku korzystania ze środowiska VMware, a także używanie narzędzi partnerów, jeśli wymagane są bardziej zaawansowane możliwości oceny.

Funkcje

Azure Migrate: Server Assessment

 • Corent
 • Movere
 • Turbonomic
 • Cloudamize
Bezpłatne narzędzie Dostępna Niedostępne
Ocena środowisk VMWare i Hyper-V Dostępna Niedostępne
Ocena środowisk VMWare, Hyper-V i fizycznych Niedostępne Dostępna
Bezagentowa wizualizacja zależności Niedostępne Dostępna
Zaawansowane modelowanie kosztów dla ekonomii chmury Niedostępne Dostępna
Niedostępne

Więcej narzędzi do oceny migracji do chmury

Przyspiesz fazę oceny, korzystając z automatyzacji i analizy udostępnianych przez cały szereg narzędzi.

Asystent migracji danych

Znajdź problemy ze zgodnością związane z migracją z programu SQL Server na platformę Azure.

Przewodnik po migracji bazy danych platformy Azure

Utwórz plan migracji bazy danych.

Ocena migracji usługi Azure App Service

Oceń gotowość aplikacji pod kątem migracji do usługi App Service.

Dowiedz się, jak używać narzędzi firmy Microsoft do oceny środowiska i rozpoczynania migracji na platformę Azure

Uzyskaj spersonalizowaną pomoc od inżynierów platformy Azure, aby przyspieszyć proces migracji — bez dodatkowych kosztów. Jeśli spełnisz wymagania dotyczące kwalifikacji, asysta programu FastTrack zaoferuje Ci wsparcie podczas całego procesu migracji w ramach rozwiązania migracji centrum danych.

Dowiedz się więcej

Strategie migracji do chmury — migracja i modernizacja

Dowiedz się więcej o planie migracji do chmury i uzyskaj dotyczące go wskazówki, korzystając z czterech powszechnie stosowanych strategii: ponownego hostowania (zwanego również migrowaniem metodą „lift-and-shift”), refaktoryzacji, ponownego projektowania i ponownego tworzenia. Wybierz odpowiednią kombinację dla swoich aplikacji, na przykład ponowne hostowanie aplikacji o mniejszym znaczeniu bez zmian w kodzie oraz ponowne projektowanie innych aplikacji o większym znaczeniu biznesowym.

Gartner

"Create a multifaceted application strategy to determine when rehosting, refactoring, rebuilding or replacing applications delivers value, and how new applications can be built using cloud-optimized and cloud-native design principles."

Gartner, „Devise an Effective Cloud Computing Strategy by Answering Five Key Questions”, David W. Cearley, listopad 2015, odświeżono 23 czerwca 2017 r.

Wybór najlepszej dla siebie strategii migracji do chmury

Migrowanie i modernizowanie

Natywne dla chmury

Rehost

Często nazywana migrowaniem metodą „lift-and-shift” ta opcja bez kodu umożliwia szybkie migrowanie Twoich istniejących aplikacji na platformę Azure. Każda aplikacja jest migrowana „taka, jak jest”, co zapewnia zalety chmury bez zagrożeń lub kosztów wprowadzania zmian w kodzie.

Użyj dla:

 • Szybkie przenoszenie aplikacji z Twojego centrum danych do chmury.
 • Aplikacje z architekturą pozwalającą wykorzystać skalowalność infrastruktury jako serwera (IaaS) platformy Azure.
 • Działalność wymagająca aplikacji, ale bez konieczności natychmiastowej zmiany ich możliwości.
 • Wymagania aplikacji lub bazy danych, które mogą być spełnione tylko przy użyciu maszyny wirtualnej infrastruktury IaaS platformy Azure.
 • Przenoszenie aplikacji bez zmian w kodzie.

Przykładowa ścieżka ponownego hostowania

Kroki migracji do chmury

Ponowne hostowanie dla IaaS

Ponowne hostowanie bazy danych

Optymalizowanie

Krok 1 z 4

Replikacja maszyn wirtualnych lub serwerów fizycznych na platformę Azure

Użyj usługi Azure Site Recovery, aby zreplikować serwery w kilku prostych krokach, łącznie z maszynami wirtualnymi VMware lub fizycznymi serwerami z systemem Windows lub Linux. Replikuj maszyny wirtualne na konta magazynu Premium Storage lub Standard Storage, aby spełnić wymagania dotyczące wydajności aplikacji i umowy SLA.

Krok 2 z 4

Konfiguracja korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i usługi Managed Disks

Zmniejsz koszty migracji maszyn wirtualnych z systemem Windows Server na platformę Azure za pomocą korzyści hybrydowego użycia platformy Azure. Przed rozpoczęciem migracji zastosuj zalecane konfiguracje z Twojej oceny, takie jak rodzaj magazynu, zestawy dostępności, rozmiar maszyny wirtualnej oraz sieć.

Krok 3 z 4

Testowanie i migrowanie aplikacji na platformę Azure

Ustal punkt odniesienia wydajności Twojej aplikacji na platformie Azure, używając niezakłócającego działania testu pracy w trybie failover za pomocą usługi Site Recovery. Następnie bez obaw przeprowadź migrację aplikacji na platformę Azure.

Krok 4 z 4

Przenoszenie dużych ilości danych

Usługa Azure Data Box sprawdza się, gdy chcesz przenieść duże ilości danych na platformę Azure, ale ogranicza Cię czas, dostępność sieci lub koszty. Urządzenie Data Box jest obsługiwane przez sieć partnerów posiadających bogate doświadczenie w pomaganiu klientom w zarządzaniu zasobami danych.

Krok 1 z 3

Migrowanie bazy danych

Easily migrate your SQL Server, open-source, and other relational databases to a fully managed Azure database solution with Azure Database Migration Service. Migrate your non-relational databases to Azure Cosmos DB using the Data Migration Tool.
Azure Database Migration Service and Data Migration Tool

Krok 2 z 3

Skaluj migrację baz danych

Migruj bazy danych równolegle za pomocą usługi Database Migration Service.

Krok 3 z 3

Kończenie migracji

Gdy zmigrowana baza danych jest gotowa, wystarczy ponownie połączyć swoją aplikację, aktualizując parametry połączenia.

Krok 1 z 4

Zapewnij zgodność

Spraw, że zapewnienie zgodności z wymaganiami określonymi przez firmę lub przepisy będzie łatwiejsze, korzystając z zasad zabezpieczeń definiujących pożądaną konfigurację Twoich obciążeń. Usługa Azure Machine Learning wskazuje brakujące szyfrowanie danych i brakujące reguły zapory.

Krok 2 z 4

Utwórz kopię zapasową maszyn wirtualnych

Wykonaj kopię zapasową zmigrowanych maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux z poziomu witryny Azure Portal. Gdy wszystkie informacje o kopii zapasowej znajdują się na centralnym pulpicie nawigacyjnym, możesz szybko zdecydować, które elementy trzeba przywrócić w razie nieoczekiwanej utraty danych.

Krok 3 z 4

Zarządzanie zgodnością

Zapewnij odpowiedni nadzór, definiując zasady i monitorując zgodność z Twoimi standardami. Wdróż dostęp z najmniejszymi uprawnieniami, korzystając z kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC, Role Based Access Control) i dostępu administratora dokładnie na czas.

Krok 4 z 4

Śledzenie wykorzystania maszyn wirtualnych

Użyj usługi Azure Cost Management, aby śledzić wykorzystanie procesora CPU przez maszyny wirtualne i wykrywać w ten sposób nieefektywne działanie oraz optymalizować użycie.

Narzędzia migracji do chmury

Przyspiesz fazę migracji, korzystając z automatyzacji i analizy udostępnianych przez cały szereg narzędzi.

Wybieranie odpowiedniego narzędzia migracji serwera

Skorzystaj z narzędzi firmy Microsoft albo narzędzi z ekosystemu naszego partnera, które najlepiej spełniają Twoje wymagania. Używaj narzędzia Azure Migrate: Server Migration, aby przeprowadzić migrację często używanych wersji systemu operacyjnego, oraz narzędzi partnerów, gdy potrzebujesz bardziej zaawansowanych funkcji migracji.

Funkcje

Azure Migrate: Server Migration

Zerto
Bezpłatne narzędzie Dostępna Niedostępne
Migracja obciążeń systemów Windows i Linux: (obsługa popularnych wersji/dystrybucji) Dostępna Dostępna
Obsługa większej liczby systemów operacyjnych: (obsługa mniej popularnych wersji/dystrybucji) Niedostępne Dostępna
Rozwiązanie do migracji bez agenta Dostępna Dostępna
Niedostępne

Azure Migrate: Server Migration

Partnerzy migracji

Narzędzia do obsługi obciążeń danych

Usługa migracji bazy danych platformy Azure

Migrowanie lokalnych baz danych na platformę Azure

Dowiedz się, jak ponownie hostować aplikację za pomocą narzędzi firmy Microsoft do migracji serwerów i baz danych.

Refaktoryzacja

Ta strategia migracji do chmury (często określana jako ponowne utworzenie pakietów) obejmuje pewne zmiany projektu aplikacji, ale bez całościowych zmian kodu aplikacji. Aplikacja korzysta z zalet infrastruktury jako usługi (IaaS) i platformy jako usługi (PaaS), takiej jak usługa Azure App Service, wystąpienie zarządzane usługi Azure SQL Database i kontenery.

Powody użycia:

 • Gdy korzystasz z istniejącej bazy kodu i umiejętności deweloperskich, ważną kwestią jest również przenośność kodu.
 • Pozwala to szybko modernizować aplikacje.
 • Używanie metodyki DevOps i kontenerów umożliwi Ci sterowanie ciągłą innowacją.

Przykładowa ścieżka refaktoryzacji

Kroki migracji do chmury

Optymalizacja dla chmury

Baza danych na platformę Azure

Optymalizacja operacji

Krok 1 z 2

Przejdź do chmury za pomocą usługi App Service

Użyj istniejących aplikacji, aby wykorzystać możliwości usług PaaS platformy Azure bez konieczności zarządzania bazową infrastrukturą aplikacji, oprogramowaniem pośredniczącym i innymi zasobami. Migruj aplikacje internetowe, mobilne i interfejsu API do usługi App Service.

Krok 2 z 2

Ponownie pakuj istniejące aplikacje

Skorzystaj z istniejących aplikacji, ponownie tworząc ich pakiety, aby wykorzystać możliwości usług PaaS platformy Azure. Wypchnij swoją aplikację do usługi Azure Container Registry, aby uprościć tworzenie kontenerów dzięki przechowywaniu obrazów kontenerów na potrzeby wdrożeń platformy Azure i zarządzaniu nimi w rejestrze centralnym.

Krok 1 z 2

Migrowanie bazy danych

Łatwa migracja relacyjnych bazy danych programu SQL Server, rozwiązań open source i innych do w pełni zarządzanych rozwiązań, takich jak wystąpienie zarządzane usługi SQL Database, Azure Database for PostgreSQL i Azure Database for MySQL za pomocą usługi Azure Database Migration Service. Migrowanie nierelacyjnych bazy danych do usługi Azure Cosmos DB za pomocą narzędzia do migracji danych.

Krok 2 z 2

Migrowanie baz danych w dużej skali

Równoległa migracja baz danych za pomocą usługi Database Migration Service. Po migracji baza danych będzie gotowa do użycia, wystarczy ponownie połączyć z nią aplikację, aby zadziałała.

Krok 1 z 3

Migracja do usługi Azure DevOps Services

Przenoszenie danych z serwera Team Foundation Server do usługi Azure DevOps Services.

Krok 2 z 3

Zarządzanie zgodnością

Spraw, że zapewnienie zgodności z wymaganiami firmowymi lub branżowymi będzie łatwiejsze, korzystając z zasad zabezpieczeń definiujących pożądaną konfigurację obciążeń. Usługa Azure Security Center, korzystając z uczenia maszynowego, wskazuje brakujące szyfrowanie danych i brakujące reguły zapory.

Krok 3 z 3

Monitorowanie i wizualizowanie kosztów

Uzyskaj wgląd w wykorzystanie zasobów i koszty w jednym, ujednoliconym widoku. Pracownicy operacyjni i użytkownicy biznesowi mogą tworzyć niestandardowe pulpity nawigacyjne, aby przeglądać dane dopasowane do ich potrzeb.

Zalecane usługi technologiczne

Nasi partnerzy technologiczni oferują zestaw rozwiązań migracji, z których można skorzystać, gdy usługi migracji platformy Azure nie obsługują określonego scenariusza.

Rearchitect

Zmodyfikuj lub rozszerz bazę kodów aplikacji, aby skalować i optymalizować ją pod kątem chmury. Zmodernizuj aplikację, zapewniając jej odporną, wysoce skalowalną architekturę z możliwością niezależnego wdrażania i skorzystaj z platformy Azure, aby przyspieszyć ten proces, bezproblemowo skalować aplikacje i łatwo nimi zarządzać.

Używaj w następujących sytuacjach:

 • Wykorzystaj inwestycje poniesione w związku z aplikacją.
 • Spełniaj wymagania dotyczące skalowalności w ekonomiczny sposób.
 • Dodaj nowe możliwości platformy Azure do istniejących aplikacji.
 • Stosuj innowacyjne rozwiązania metodyki DevOps w celu zwiększenia elastyczności.

Przykładowa ścieżka zmiany architektury

Kroki migracji do chmury

Rozwijaj aplikację

Baza danych na platformę Azure

Wydawanie i optymalizacja

Krok 1 z 3

Ponownie ustal architekturę swojego kodu

Podziel monolityczną aplikację na zbiór luźno powiązanych modułów, które współpracują ze sobą, aby wykorzystać zalety platformy Azure.

Krok 2 z 3

Opracowuj usługi niezależnie

Poszczególne mikrousługi są samodzielne oraz autonomiczne i można je tworzyć, testować i wdrażać niezależnie.

Krok 3 z 3

Kompilowanie przy użyciu ulubionych narzędzi, platform i języków

Twórz aplikacje przy użyciu ulubionych narzędzi i platform oraz preferowanego języka programowania, na przykład Node.js, .NET lub Java.

Krok 1 z 2

Migrowanie baz danych w dużej skali

Migruj bazy danych równolegle za pomocą usługi Azure Database Migration Service.

Krok 2 z 2

Kończenie migracji

Zmigrowana baza danych jest gotowa do użycia. Wystarczy ponownie nawiązać połączenie, aby uruchomić aplikację.

Krok 1 z 2

Wdrażanie w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS)

Usługa AKS upraszcza tworzenie i konfigurację klastra maszyn wirtualnych, które są wstępnie skonfigurowane do uruchamiania konteneryzowanych aplikacji, oraz zarządzanie nim.

Krok 2 z 2

Wypychanie aplikacji do usługi Azure Container Registry

Przechowywanie wszystkich typów obrazów wdrożeń kontenerów i zarządzanie nimi.

Zalecane usługi technologiczne

Nasi partnerzy technologiczni oferują zestaw rozwiązań migracji, z których można skorzystać, gdy usługi migracji platformy Azure nie obsługują określonego scenariusza.

Rebuild

Ponownie utwórz aplikację od podstaw, korzystając z technologii natywnych dla chmury. Usługi PaaS platformy Azure udostępniają pełne środowisko do tworzenia i wdrażania aplikacji w chmurze, eliminując koszty i trudności związane z uzyskiwaniem licencji na oprogramowanie, infrastrukturą wymaganą przez aplikacje, oprogramowaniem pośredniczącym i innymi zasobami. W przypadku tej strategii migracji do chmury Ty zarządzasz opracowanymi aplikacjami i usługami, a platforma Azure zajmuje się całą resztą.

Użyj dla:

 • Szybkie wdrażanie, gdy bieżąca aplikacja powoduje ograniczenia związane z jej funkcjonalnością lub okresem eksploatacji.
 • Tworzenie nowych aplikacji przy użyciu natywnych technologii w chmurze.
 • Tworzenie innowacyjnych aplikacji wykorzystujących rozwój sztucznej inteligencji, technologii blockchain i Internetu rzeczy.
 • Przyspieszanie wprowadzania innowacji biznesowych.
 • Stosowanie innowacyjnych praktyk DevOps.

Przykład ponownego tworzenia

Kroki migracji do chmury

Ponowne tworzenie bazy danych

Ponowne tworzenie aplikacji natywnych dla chmury

Wydawanie i optymalizacja

Krok 1 z 2

Tworzenie bazy do przechowywania danych

Azure Cosmos DB to usługa globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej bazy danych, oferująca gotową do użycia dystrybucję w dowolnej liczbie regionów świadczenia usługi Azure przez przezroczyste skalowanie i replikowanie danych wszędzie tam, gdzie są Twoi użytkownicy.

Krok 2 z 2

Baza danych z obsługą wielu modeli i wielu interfejsów API

Usługa Cosmos DB pozwala używać w jednej usłudze danych typu klucz-wartość, wykres, rodzina kolumn i dokument.

Krok 1 z 3

Korzystanie z usług PaaS

Usługi PaaS platformy Azure umożliwiają tworzenie aplikacji za pomocą wbudowanych składników oprogramowania, oferujących skalowalność, wysoką dostępność i funkcje środowiska wielodostępnego.

Jeśli na przykład potrzebujesz w swojej aplikacji rozwiązania do integracji, możesz skorzystać z usługi Azure Logic Apps.

Krok 2 z 3

Tworzenie aplikacji bezserwerowych

Twórz aplikacje szybciej dzięki architekturze bezserwerowej, w dowolnie wybranym języku programowania.

Krok 3 z 3

Ponowne tworzenie aplikacji z użyciem sztucznej inteligencji

Skorzystaj z zaawansowanych usług sztucznej inteligencji, takich jak interfejs API analizy tekstu w usługach Azure Cognitive Services, aby udostępnić użytkownikom nowe możliwości dzięki inteligentnym aplikacjom zdolnym do uczenia się i adaptacji.

Krok 1 z 2

Publikowanie aplikacji w usłudze App Service

Utwórz dla swojej aplikacji pełny potok ciągłej integracji/ciągłego wdrażania — w dowolnym języku — za pomocą rozwiązania Visual Studio Team Services i wdrażaj w różnych miejscach docelowych, na przykład na maszynach wirtualnych, na platformie Azure Service Fabric czy orkiestratorach kontenerów platformy Docker, takich jak Kubernetes.

Optymalizacja w chmurze

Uruchom bezpieczne i dobrze zarządzane środowisko w chmurze, korzystając z zabezpieczeń platformy Azure i usług służących do zarządzania aplikacjami w chmurze oraz monitorowania ich. Zacznij korzystać z tych usług podczas migracji i kontynuuj używanie wielu z nich w celu uzyskania spójnego środowiska w całej chmurze hybrydowej.

Zarządzanie kosztami chmury

Przejrzyście i dokładnie zarządzaj wydatkami na chmurę za pomocą usługi Azure Cost Management. Używaj tego rozwiązania do przydzielania, cięcia i monitorowania kosztów, aby zaoszczędzić na kolejną inwestycję.

Zyskuj dzięki ofertom platformy Azure

Korzystaj z ofert platformy Azure, takich jak Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure i usługa Azure Reserved Virtual Machine Instances. Odpowiednio dobieraj rozmiar maszyn wirtualnych po migracji do swoich obciążeń, aby inwestycja przynosiła jak najlepsze rezultaty.

Reinwestuj, aby się rozwijać

Skorzystaj ze swoich oszczędności, aby uzyskać więcej możliwości chmury. Przeprowadź migrację kolejnych obciążeń, zmodernizuj istniejące obciążenia, zabezpiecz swoje obciążenia i popraw zarządzanie w chmurze na platformie Azure.

Zabezpieczanie środowiska w chmurze i zarządzanie nim

Ułatw ochronę maszyn wirtualnych, aplikacji i danych, a także zarządzanie nimi, korzystając z usług platformy Azure.

Uzyskaj wiodące w branży zabezpieczenia

Usługa Azure Security Center zapewnia ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami chmury i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami na potrzeby różnych obciążeń chmury hybrydowej. Pełny wgląd w zabezpieczenia aplikacji w chmurze na platformie Azure i kontrolowanie ich, szybkie wykrywanie zagrożeń i odpowiadanie na nie oraz zmniejszenie narażenia na ryzyko przez włączenie adaptacyjnej ochrony przed zagrożeniami.

Dowiedz się, jak to zrobić

Chroń swoje dane w chmurze

Unikaj kosztownych przerw w działalności, osiągaj cele zapewniania zgodności i chroń dane aplikacji w chmurze przed oprogramowaniem wymuszającym okup i błędami ludzkimi, tworząc kopie zapasowe aplikacji na platformie Azure. Usługa Azure Backup to ekonomiczne, wbudowane rozwiązanie, które łatwo wdrożyć. Skonfiguruj wszystko w kilku prostych krokach — a potem płać tylko za to, z czego korzystasz, i przywracaj dane bez dodatkowych kosztów.

Dowiedz się, jak to zrobić

Monitoruj kondycję swojej chmury

Śledź kondycję i wydajność aplikacji w chmurze, infrastruktury i danych za pomocą usług Azure Monitor, Log Analytics i Application Insights. W łatwy sposób gromadź dane ze źródeł i uzyskuj dokładne informacje. Na przykład zmierz użycie procesora, dysku i pamięci dla swoich maszyn wirtualnych lub wyświetl zależności w ramach aplikacji i sieci dla wielu maszyn wirtualnych. Zintegruj te narzędzia do monitorowania chmury za pomocą istniejących rozwiązań do zarządzania usługami.

Dowiedz się, jak to zrobić

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Azure Monitor

Możliwość pełnej obserwacji aplikacji, infrastruktury i sieci

Usługa Azure Backup

Uprość ochronę danych przed oprogramowaniem wymuszającym okup

Potrzebujesz pomocy dotyczącej planu migracji do chmury?