Pomiń nawigację

Microsoft FastTrack for Azure

Program FastTrack for Azure jest teraz dostępny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej.

Dzięki bezpośredniej pomocy inżynierów ds. platformy Azure i partnerów można szybko i pewnie kompilować rozwiązania.

Kluczowe korzyści związane z programem FastTrack for Azure

Bezpośrednia pomoc od inżynierów platformy Azure.

Ścisła współpraca z partnerami.

Udostępniane najlepsze rozwiązania i narzędzia używane w rzeczywistych środowiskach klientów.

Typowa asysta w ramach programu FastTrack for Azure obejmuje następujące czynności:

 • Pomoc w zdefiniowaniu wizji biznesowej na potrzeby pomyślnego planowania i wdrażania rozwiązań platformy Azure.
 • Ocena Twoich potrzeb dotyczących architektury.
 • Udostępnianie wskazówek, zasad projektowania, narzędzi i zasobów, które ułatwiają kompilowanie i wdrażanie rozwiązań platformy Azure oraz zarządzanie nimi.
 • Okresowy kontakt w celu zapewnienia wdrożenia zgodnie z harmonogramem i usunięcia wszelkich przeszkód.
 • Łączenie z wykwalifikowanymi partnerami świadczącymi usługi wdrażania (na żądanie).

Kilka słów od osób, które już cieszą się korzyściami z programu FastTrack for Azure

Warunki do spełnienia przez kwalifikujących się klientów:

Siedziba w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii lub Europie Zachodniej (program tylko w języku angielskim).

Brak bezpośredniej obsługi przez architekta rozwiązań w chmurze Microsoft.

Zidentyfikowany projekt platformy Azure, w przypadku którego szacowane użycie usług platformy Azure na miesiąc wynosi 5000 USD (lub równowartość w walucie lokalnej), i płatna subskrypcja platformy Azure.

Gotowość do kompilowania i wdrażania rozwiązania platformy Azure obsługiwanego przez program FastTrack zgodnie z informacjami zawartymi w harmonogramie działania programu FastTrack for Azure.

Klienci

Często zadawane pytania dotyczące klientów

 • Program FastTrack for Azure jest obecnie dostępny dla kwalifikujących się klientów platformy Azure w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii lub Europie Zachodniej (program oferowany tylko w języku angielskim).

 • Program FastTrack for Azure jest dostępny tylko w języku angielskim w następujących krajach Europy Zachodniej: Austria, Belgia, Dania, Finlandia, Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, kraje nordyckie, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja i Szwajcaria.

 • Klienci muszą spełniać wszystkie poniższe kryteria:

  • Siedziba w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Nowej Zelandii, Wielkiej Brytanii lub Europie Zachodniej (program tylko w języku angielskim).
  • Zidentyfikowany projekt platformy Azure, w przypadku którego szacowane użycie usług platformy Azure na miesiąc wynosi 5000 USD (lub równowartość w walucie lokalnej).
  • Aktywna płatna subskrypcja platformy Azure.
  • Brak bezpośredniej obsługi przez architekta rozwiązań w chmurze Microsoft.
  • Gotowość do kompilowania i wdrażania rozwiązania platformy Azure obsługiwanego przez program FastTrack zgodnie z informacjami zawartymi w harmonogramie działania programu FastTrack for Azure.
 • Czas trwania asysty jest zależny od Twoich potrzeb. Zakwalifikowani klienci mogą angażować zasoby programu FastTrack for Azure dla co najmniej jednego obsługiwanego rozwiązania platformy Azure zgodnie z harmonogramem działania.

 • Nie. Program FastTrack for Azure zdalnie przeprowadza klientów przez instalację, konfigurację, programowanie i produkcję rozwiązań platformy Azure. Jest on bezpłatnie udostępniany zakwalifikowanym klientom.

 • Główne fazy typowej asysty w ramach programu FastTrack for Azure to:

  • Odnajdowanie: identyfikowanie kluczowych osób biorących udział w projekcie, poznawanie celu lub wizji dotyczących rozwiązywanych problemów i ocena potrzeb dotyczących architektury.
  • Włączenie rozwiązania: nauka zasad projektowania podczas tworzenia aplikacji, przegląd architektury aplikacji i rozwiązań, a także wskazówki i narzędzia dotyczące wdrażania od weryfikacji koncepcji (PoC) po środowisko produkcyjne.
  • Ciągłe partnerstwo: inżynierowie platformy Azure i/lub menedżerowie programu będą okresowo sprawdzać, czy wdrożenie przebiega zgodnie z harmonogramem, i pomagać w usuwaniu blokad: Twoich (zasoby lokalne) lub Twojego partnera platformy Azure.
 • Nie, asysta w ramach programu FastTrack for Azure jest świadczona zdalnie.

 • Tak. Program FastTrack for Azure jest dostępny dla kwalifikujących się klientów korzystających zarówno z komercyjnej chmury Azure, jak i chmury Azure Government.

 • Jeśli już współpracujesz z partnerem, oddziałem Microsoft Consulting Services lub usługami w planie Premier, zespół programu FastTrack będzie asystować Tobie i partnerowi, aby zapewnić Wam dostęp do zasobów niezbędnych do pomyślnego wdrożenia rozwiązań platformy Azure. Jeśli jeszcze nie pracujesz z partnerem, możemy połączyć Cię z partnerem programu FastTrack for Azure, który będzie Ci asystować w zakresie potrzeb związanych z wdrażaniem.

 • Program FastTrack for Azure oferuje klientom zasoby, narzędzia i dostęp do ekspertów (inżynierów i partnerów platformy Azure), aby pomóc we wdrażaniu rozwiązań platformy Azure do produkcji dla projektów, w przypadku których szacowane użycie usług platformy Azure na miesiąc wynosi 5000 USD (lub równowartość w walucie lokalnej). Activate Azure to 4-dniowa asysta inżyniera ds. usług firmy Microsoft w siedzibie klienta, której celem jest wdrożenie początkowego, prostego obciążenia platformy Azure z zastosowaniem działań związanych z weryfikacją koncepcji. Klient kwalifikujący się do programu FastTrack for Azure powinien wcześniej wziąć udział w asyście Activate Azure. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, który program jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie, skontaktuj się z zespołem ds. klientów.

 • Dowiedz się więcej na temat nowych i dostępnych wkrótce funkcji z harmonogramu działania programu FastTrack for Azure. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.