Microsoft FastTrack for Azure

Program FastTrack for Azure jest teraz dostępny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

Szybko i zdecydowanie twórz odpowiednie rozwiązania dzięki bezpośredniej pomocy od firmy Microsoft i partnerów będących ekspertami.

Program FastTrack for Azure będzie obsługiwać następujące rozwiązania platformy Azure:

Typowa asysta w ramach programu FastTrack for Azure obejmuje m.in.:

Często zadawane pytania

 • Program FastTrack for Azure jest obecnie dostępny dla wybranych klientów platformy Azure w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii.

 • Program FastTrack for Azure jest dostępny dla klientów spełniających wszystkie poniższe kryteria:

  • Siedziba w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie lub Australii. Tylko w języku angielskim.
  • Projekt platformy Azure o wartości minimum $60,000 USD rocznie lub odpowiedniej wartości wyrażonej w walucie lokalnej.
  • Brak obsługi przez architekta rozwiązań w chmurze Microsoft.
  • Potrzeba zainstalowania, skonfigurowania, skompilowania i wdrożenia jednego z rozwiązań platformy Azure obsługiwanego przez program FastTrack.
 • Czas trwania asysty jest zależny od Twoich potrzeb. W wersji zapoznawczej kwalifikujący się klienci mogą korzystać z usług FastTrack na potrzeby jednego lub większej liczby poniższych rozwiązań platformy Azure w trakcie trwania projektu:

  • Opracowywanie i testowanie
  • Tworzenie kopii zapasowych i archiwizowanie
  • Odzyskiwanie po awarii
  • Aplikacje biznesowe (migracja bazy danych, modernizacja aplikacji, migrowanie aplikacji metodą „lift-and-shift”)
 • Program FastTrack for Azure jest obecnie w wersji zapoznawczej. Zamierzamy dodać obsługę innych rozwiązań platformy Azure w przyszłości. Harmonogram dla rozwiązań można znaleźć w witrynie Harmonogram działania dla platformy Azure.

 • Program FastTrack for Azure to korzyść usługi platformy Azure dla kwalifikujących się klientów.

 • Typowa asysta w ramach programu FastTrack for Azure odbywa się w następujących fazach:

  Odnajdywanie:

  Identyfikowanie najważniejszych uczestników projektu, weryfikacja wymagań przechodzenia i ocena potrzeb dotyczących architektury.

  Podstawy platformy Azure:

  Planowanie i konfigurowanie platformy Azure, w tym integracja usługi Active Directory, zarządzanie subskrypcją, ład, łączność sieciowa itp.

  Włączenie rozwiązania:

  Nauka zasad projektowania podczas tworzenia aplikacji, przegląd architektury aplikacji i rozwiązań, a także wskazówki dotyczące wdrażania od weryfikacji koncepcji po środowisko produkcyjne.

  Ciągłe partnerstwo:

  Zapewniamy okresowy kontakt, aby zapewnić, że wdrożenie odbywa się zgodnie z harmonogramem, i pomóc rozwiązać wszelkie Twoje problemy lub problemy Twojego partnera związane z przechodzeniem i wdrażaniem.

  Jeśli już pracujesz z partnerem, zespół FastTrack będzie z nim ściśle współpracował, aby zapewnić mu potrzebne zasoby. Jeśli jeszcze nie pracujesz z partnerem, możemy skontaktować Cię z partnerem programu FastTrack for Azure, który świadczy szeroki zakres usług.

 • Korzyści dla klientów ze skorzystania z asysty w ramach programu FastTrack for Azure to m.in.:

  • Konfiguracja platformy Azure do pomyślnego tworzenia rozwiązań platformy Azure
  • Większa pewność siebie i wiedza z zakresu platformy Azure
  • Przyspieszenie wdrażania rozwiązań platformy Azure w środowisku produkcyjnym
 • Tak. Program FastTrack for Azure jest dostępny dla kwalifikujących się klientów korzystających zarówno z komercyjnej chmury Azure, jak i chmury Microsoft Azure Government.

 • Skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów, aby uzyskać więcej informacji lub jeśli chcesz uzyskać nominację do skorzystania z wersji zapoznawczej. Więcej informacji można znaleźć na stronie FastTrack.Microsoft.com.

 • FastTrack to program będący częścią projektu Azure dla klientów intensywnie korzystających z usług (o wartości minimum $60,000 rocznie). Program FastTrack zapewnia klientom platformy Azure zasoby, narzędzia i ekspertów (inżynierów i partnerów firmy Microsoft) pomagających we wdrożeniu rozwiązań platformy Azure w środowisku produkcyjnym. Activate Azure to 4-dniowa asysta inżyniera ds. usług firmy Microsoft w siedzibie klienta, której celem jest wdrożenie początkowego, prostego obciążenia platformy Azure z zastosowaniem weryfikacji koncepcji. Klient, który kwalifikuje się do programu FastTrack, nie powinien potrzebować programu Activate Azure. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, który program jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie, skontaktuj się z zespołem kont.

 • Jeśli kwalifikujesz się do programu FastTrack for Azure, program Activate Azure nie powinien Ci być potrzebny. Dla klientów, którzy nie kwalifikują się do programu FastTrack for Azure, program Activate Azure będzie cenny na potrzeby weryfikacji koncepcji początkowych obciążeń platformy Azure.

 • Zespół FastTrack for Azure będzie aktywnie angażować partnera lub oddział MCS i współpracować z nim w przypadku każdego konta. Jeśli masz już partnera lub relację z oddziałem MCS, będziemy z nim ściśle współpracować. Jeśli nie masz partnera w ramach konta, poinformujemy partnerów programu FastTrack for Azure, że jesteś potencjalnym klientem. Zaoferujemy także środki w wysokości do $15,000 USD, które można będzie przeznaczyć na deklarację pracy partnera lub oddziału MCS w zakresie pomocy we wdrożeniu rozwiązań obsługiwanych przez program FastTrack w środowisku produkcyjnym.

Uzyskaj nominację

Skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów, aby uzyskać więcej informacji lub jeśli chcesz uzyskać nominację do skorzystania z wersji zapoznawczej.