Microsoft FastTrack for Azure

Program FastTrack for Azure jest teraz dostępny w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej.

Dzięki bezpośredniej pomocy od inżynierów ds. platformy Azure i partnerom można szybko i pewnie kompilować odpowiednie rozwiązania.

Program FastTrack for Azure w wersji zapoznawczej obsługuje następujące rozwiązania platformy Azure:

Typowa asysta w ramach programu FastTrack for Azure obejmuje m.in.:

Uzyskaj nominację

Skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów, aby uzyskać więcej informacji lub jeśli chcesz uzyskać nominację do skorzystania z wersji zapoznawczej.

Dla partnerów

Program FastTrack for Azure w wersji zapoznawczej zapewnia świetne możliwości dla partnerów. Naszym celem jest bliska współpraca z Tobą podczas całej asysty w celu zmaksymalizowania sukcesu naszych wspólnych klientów.

Program FastTrack for Azure w wersji zapoznawczej ułatwia szybsze dołączanie klientów i rozwijanie biznesu.

Przyspiesz swoje usługi w chmurze i poszerz swoją wiedzę, pracując ręka w rękę z inżynierami platformy Azure.

 • Współpracuj, aby przyspieszyć dołączanie klientów.
 • Uzyskuj wskazówki techniczne podczas migracji klientów do chmury.
 • Wzmocnij praktykę w zakresie korzystania z platformy Azure dzięki zasobom technicznym opracowanym przez inżynierów.

Często zadawane pytania

 • Program FastTrack for Azure jest obecnie dostępny dla wybranych klientów platformy Azure w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej.

  • W Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Australii, Wielkiej Brytanii i Europie Zachodniej. Tylko w języku angielskim.
  • Projekt platformy Azure o wartości minimum $60 000 USD rocznie lub odpowiedniej wartości wyrażonej w walucie lokalnej.
  • Brak bezpośredniej obsługi przez architekta rozwiązań w chmurze Microsoft.
  • Należy zainstalować, skonfigurować, skompilować i wdrożyć jedno z rozwiązań platformy Azure obsługiwane przez program FastTrack. Zobacz FastTrack for Azure roadmap (Harmonogram programu FastTrack for Azure).
 • Czas trwania zdalnej asysty jest zależny od Twoich potrzeb. W wersji zapoznawczej kwalifikujący się klienci mogą korzystać z usług FastTrack na potrzeby co najmniej jednego obsługiwanego rozwiązania platformy Azure, zgodnie z harmonogramem, w trakcie trwania projektu.

 • Tak, program FastTrack for Azure jest dołączany jako usługa zapewniająca sukces dostępna dla kwalifikujących się klientów.

 • Typowa asysta w ramach programu FastTrack for Azure odbywa się w następujących fazach:

  Odnajdywanie:

  Identyfikowanie najważniejszych uczestników projektu, weryfikacja wymagań przechodzenia i ocena potrzeb dotyczących architektury.

  Podstawy platformy Azure:

  Planowanie i konfigurowanie platformy Azure, w tym integracja usługi Active Directory, zarządzanie subskrypcją, ład, łączność sieciowa itp.

  Włączenie rozwiązania:

  Nauka zasad projektowania podczas tworzenia aplikacji, przegląd architektury aplikacji i rozwiązań, a także wskazówki dotyczące wdrażania od weryfikacji koncepcji po środowisko produkcyjne.

  Ciągłe partnerstwo:

  Zapewniamy okresowy kontakt, aby zapewnić, że wdrożenie odbywa się zgodnie z harmonogramem, i pomóc rozwiązać wszelkie Twoje problemy lub problemy Twojego partnera związane z przechodzeniem i wdrażaniem.

  Jeśli już pracujesz z partnerem, zespół FastTrack będzie z nim ściśle współpracował, aby zapewnić mu potrzebne zasoby. Jeśli jeszcze nie pracujesz z partnerem, możemy skontaktować Cię z partnerem programu FastTrack for Azure, który świadczy szeroki zakres usług.

 • Korzyści dla klientów ze skorzystania z asysty w ramach programu FastTrack for Azure to m.in.:

  • Konfiguracja platformy Azure do pomyślnego tworzenia rozwiązań platformy Azure
  • Większa pewność siebie i wiedza z zakresu platformy Azure
  • Przyspieszenie wdrażania rozwiązań platformy Azure w środowisku produkcyjnym
 • Tak. Program FastTrack for Azure jest dostępny dla kwalifikujących się klientów korzystających zarówno z komercyjnej chmury Azure, jak i chmury Microsoft Azure Government.

 • Skontaktuj się z kierownikiem ds. klientów, aby uzyskać więcej informacji lub jeśli chcesz uzyskać nominację do skorzystania z wersji zapoznawczej.

 • FastTrack to program będący częścią projektu Azure dla klientów intensywnie korzystających z usług (o wartości minimum $60 000 rocznie). Program FastTrack zapewnia klientom platformy Azure zasoby, narzędzia i ekspertów (inżynierów i partnerów firmy Microsoft) pomagających we wdrożeniu rozwiązań platformy Azure w środowisku produkcyjnym. Activate Azure to 4-dniowa asysta inżyniera ds. usług firmy Microsoft w siedzibie klienta, której celem jest wdrożenie początkowego, prostego obciążenia platformy Azure z zastosowaniem weryfikacji koncepcji. Klient, który kwalifikuje się do programu FastTrack, nie powinien potrzebować programu Activate Azure. Aby uzyskać więcej informacji na temat tego, który program jest najbardziej odpowiedni dla Ciebie, skontaktuj się z zespołem kont.

 • Zespół FastTrack for Azure będzie aktywnie angażować partnera, oddział MCS lub plan Premium i współpracować z nim w przypadku każdego konta. W przypadku klientów mających już partnera lub relację z oddziałem MCS, będziemy z nim ściśle współpracować w ramach konta. Klientów niemających partnera w ramach konta skontaktujemy z wykwalifikowanym partnerem programu FastTrack for Azure, tworząc źródło potencjalnych klientów dla partnerów. Dodatkowe szczegóły dotyczące programu partnerskiego FastTrack for Azure można znaleźć w witrynie http://aka.ms/gearup/azurefasttrackpartners.

 • W miarę rozwijania platformy Azure chcemy informować Cię na bieżąco o zmianach — abyśmy mogli razem planować przyszłość. Harmonogram platformy Azure jest miejscem, gdzie można się dowiedzieć, co pojawiło się nowego i co jest planowane. Daj nam znać, co myślisz, przesyłając opinie i głosując na elementy. Możesz też zasubskrybować powiadomienia, aby mieć zawsze najświeższe informacje.