Pomiń nawigację

FastTrack for Azure

Przejdź na platformę Azure bez trudności, korzystając z indywidualnej pomocy inżynierów platformy Azure.

Tworzenie i wdrażanie rozwiązań z zastosowaniem wskazówek ekspertów

FastTrack for Azure to program obsługi technicznej dla organizacji z projektami w chmurze, który zapewnia pomoc ekspertów w zakresie opracowywania i wdrażania projektów w chmurze.

Korzyści z programu FastTrack for Azure

Wiedza, której można zaufać, dzięki bezpośredniemu dostępowi do inżynierów platformy Azure.

Niestandardowe wskazówki techniczne bez dodatkowych kosztów.

Bez obaw przyspieszaj wdrożenia platformy Azure.

Nasze podejście

Odnajdywanie

Uzyskaj pomoc w definiowaniu wizji i celów biznesowych oraz wymagań dotyczących architektury.

Obsługa techniczna

Używaj sprawdzonych rozwiązań, zasad projektowych i narzędzi dla aplikacji biznesowych.

Wdrożenie

Nawiąż współpracę z inżynierami i partnerami platformy Azure, aby pomyślnie wdrożyć rozwiązania platformy Azure.

Program FastTrack for Azure przyspiesza wdrożenia platformy Azure na dużą skalę i ogranicza związane z nimi ryzyko

Zobacz, co mówią klienci programu FastTrack for Azure

"FastTrack gave the entire team the confidence to pick our next big project…. The wealth of information provided by FastTrack experts is what enabled us to be on such an accelerated timeline."

Adam LeFaive, dyrektor ds. zarządzania informacją, San Joaquin Valley College
San Joaquin Valley College

"The FastTrack team provided us with a sounding board for our ideas and gave us an understanding of the theories behind why we do certain things."

Chris McMasters, dyrektor ds. systemów informatycznych w Urzędzie Miasta Corona, Kalifornia
City of Corona

"The FastTrack for Azure team helped us refine and define this blueprint to be compliant, but achievable."

Guy Levy, kierownik ds. badań i rozwoju, Additiv
Additiv

"Everybody is so heavily invested in the program. Everyone is going the extra mile, and each team member is an expert. It's amazing."

Preston Schlachter, menedżer programu, NORAD Tracks Santa
Norad

"By working with the FastTrack for Azure team, we were able to tailor our own analytics development kit. We used that to build a bespoke platform that gives us deeper insights into our network."

Torbjörn Stake, dyrektor ds. technologii, transport publiczny, region Värmland
Värmlandstrafik

Wymagania kwalifikacyjne

Klienci muszą:

Aktywna płatna subskrypcja platformy Azure.

Dostępność programu FastTrack for Azure w danym regionie. Zobacz często zadawane pytania na temat lokalizacji.

Wyznaczony projekt obsługiwany przez program FastTrack for Azure, który w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia asysty w ramach programu FastTrack for Azure wygeneruje przyrostowe opłaty za użycie platformy Azure wynoszące co najmniej $5000 miesięcznie.

Program FastTrack for Azure obsługuje wszystkie usługi przetwarzania w chmurze platformy Azure

Przykłady obsługiwanych rozwiązań:

 • Migracja centrum danych
 • Migracja systemu Windows Server
 • Migracja oprogramowania SAP
 • Migracja bazy danych SQL
 • Ciągłość biznesowa i odzyskiwanie po awarii
 • Azure Arc
 • Obliczenia o wysokiej wydajności
 • Aplikacje natywne dla chmury
 • Innowacja aplikacji
 • Internet rzeczy
 • System Red Hat Enterprise Linux (RHEL) na platformie Azure
 • Analiza
 • Azure Virtual Desktop
 • Modernizacja danych z użyciem platformy Azure
 • Zabezpieczenia
 • Dane rozproszone globalnie
 • Aplikacje internetowe ASP.NET
 • Sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe
 • Azure VMware Solution
 • Rozwiązania hybrydowe z użyciem usługi Azure Arc

FastTrack for Azure — niezależni dostawcy oprogramowania i startupy

Obejrzyj to wideo, aby dowiedzieć się, jak program „FastTrack for Azure — niezależni dostawcy oprogramowania i startupy” zapewnia techniczne wskazówki i najlepsze rozwiązania, aby pomóc Ci tworzyć aplikacje na platformie Azure.

Eksplorowanie wskazówek, programów i narzędzi

Przewodnik Microsoft Cloud Adoption Framework dla platformy Azure

Zaplanuj i zaimplementuj migrację do chmury, korzystając z najlepszych rozwiązań, dokumentacji i narzędzi dla architektów chmury, specjalistów IT oraz osób podejmujących decyzje biznesowe.

Program migracji na platformę Azure i modernizacji

Podejmuj działania bez obaw. Uzyskaj odpowiednie połączenie zasobów i specjalistycznej pomocy na każdym etapie migracji do chmury.

Centrum migracji na platformę Azure i modernizacji

Uzyskaj narzędzia i wskazówki, które pomogą Ci w przenoszeniu i zabezpieczaniu wszystkich obciążeń oraz zarządzaniu nimi.

Azure Migrate

Usługi i narzędzia do migracji platformy Azure, które należy odnaleźć, ocenić i zmigrować do chmury, znajdziesz w jednym, centralnym miejscu.

Często zadawane pytania na temat usługi FastTrack for Azure

  • Co to jest usługa FastTrack for Azure?

   FastTrack for Azure to program obsługi technicznej, który pomaga w szybkim i efektywnym projektowaniu oraz wdrażaniu rozwiązań w chmurze. Zapewnia dostosowaną do indywidualnych potrzeb pomoc inżynierów platformy Azure w zakresie sprawdzonych rozwiązań i zalecanej architektury.

  • Gdzie jest dostępny program FastTrack for Azure?

   Program FastTrack for Azure jest dostępny dla wszystkich klientów:

   • Z aktywną płatną subskrypcją platformy Azure.
   • Znajdujących się w regionie obsługiwanym komercyjnie przez platformę Azure, z następującymi wyjątkami:
    • Niedostępne w Chinach kontynentalnych.
    • Wyjątkowo i tylko w języku angielskim dostępna w Rosji, SRA Hongkong, SRA Makau oraz na Tajwanie. Obsługa lokalnych języków zależy od dostępności zasobów.
  • Czy z usługami programu FastTrack for Azure jest powiązany koszt?

   Nie, usługi FastTrack for Azure są świadczone bezpłatnie.

  • Jakie postanowienia prawne dotyczą usługi FastTrack for Azure?

   Usługi FastTrack for Azure to „usługi profesjonalne”, które są regulowane przez warunki usług profesjonalnych podane w sekcji uwag w postanowieniach dotyczących produktów firmy Microsoft i postanowieniach dotyczących „uzupełniających usług profesjonalnych” w dodatku dotyczącym ochrony danych usług i produktów firmy Microsoft.

  • Jak mogę zakwalifikować się do programu FastTrack for Azure?

   Aby się zakwalifikować, trzeba spełnić poniższe minimalne kryteria:

   • Dostępność programu FastTrack for Azure w danym regionie.
   • Wyznaczony projekt obsługiwany przez program FastTrack for Azure — zdefiniowane obciążenie do wdrożenia — który w ciągu 12 miesięcy od rozpoczęcia asysty w ramach programu FastTrack for Azure wygeneruje przyrostowe opłaty za użycie platformy Azure wynoszące co najmniej $5000 miesięcznie.
   • Aktywna płatna subskrypcja platformy Azure.
   • Zdefiniowany projekt z użyciem rozwiązania obsługiwanego przez program FastTrack for Azure, z zamiarem wdrożenia. Zdefiniowany projekt mający sponsora w kierownictwie, zatwierdzone zasoby klienta/partnera, ustalone metryki sukcesu oraz jasno określone harmonogramy rozpoczęcia/zakończenia projektu.
  • Co może zostać zakwalifikowane jako projekt platformy Azure?

   Projekt platformy Azure to co najmniej jedno rozwiązanie platformy Azure, czyli grupa usług platformy Azure, aplikacji zewnętrznych oraz pokrewnych produktów, która ułatwia spełnienie typowych potrzeb i obsługę typowych scenariuszy biznesowych wdrożonych w środowisku produkcyjnym.

  • Jak zaplanować projekty platformy Azure, aby spełniały wymagania kwalifikacji do programu FastTrack for Azure?

   Miesięczny koszt proponowanego projektu można oszacować za pomocą kalkulatora cen platformy Azure i przykładowych scenariuszy. Przykładowe scenariusze pokazują, jak z użyciem platformy Azure sprostać konkretnym wyzwaniom biznesowym lub technicznym. Każdy scenariusz jest oparty na rzeczywistym przypadku i zawiera opis składowych kosztu wymaganego rozwiązania, stanowiąc prosty i czytelny przewodnik przyspieszający wdrażanie.
  • Czy klienci usługi Azure Government kwalifikują się do programu?

   Tak. Program FastTrack for Azure jest dostępny dla kwalifikujących się klientów komercyjnych oraz instytucji rządowych.
  • Jak przebiega proces nominacji?

   Poproś zespół ds. klientów lub partnera wdrożenia platformy Azure o nominację lub porozmawiaj z jednym z naszych agentów na tej stronie.
  • Jak długo jest ważna asysta?

   Czas trwania asysty jest zależny od Twoich potrzeb.

  • Czy inżynierowie i menedżerowie programu FastTrack for Azure przyjeżdżają do siedziby klienta?

   Nie, inżynierowie i menedżerowie programu FastTrack for Azure współpracują z klientem zdalnie.
  • Czy inżynierowie platformy Azure wdrażają rozwiązanie?

   Nie. Program FastTrack for Azure to usługa doradcza, w ramach której inżynierowie wyłącznie doradzają w sprawie rozwiązań platformy Azure oraz zapewniają zdalne wsparcie podczas wdrożenia.
  • Kiedy należy przystąpić do programu FastTrack for Azure?

   Program ułatwia tworzenie i wdrażanie rozwiązań platformy Azure — nie służy do określania wizji projektu. Udział w programie można rozpocząć dopiero wtedy, gdy masz pomysł na konkretny projekt platformy Azure spełniający kryteria kwalifikacji.
  • Jakie zagadnienia wykraczają poza zakres programu FastTrack for Azure?

   Inżynierowie programu FastTrack for Azure nie wykonują następujących czynności:

   • Praca w siedzibie klienta, o ile w ramach wyjątku nie uzgodniono inaczej.
   • Pisanie kodu lub skryptu.
   • Wdrażanie rozwiązań.
   • Dostarczanie elementów związanych z architekturą.
   • Aktywowanie subskrypcji platformy Azure.
   • Uzyskiwanie dostępu do subskrypcji klientów.
   • Kontrola nad sesjami asysty.
   • Świadczenie pomocy związanej z platformą Microsoft 365.
  • Jak zespół programu FastTrack for Azure współpracuje z partnerami, usługami Microsoft Enterprise Services lub pomocą techniczną Premier firmy Microsoft?

   Jeśli pracujesz z partnerem, usługami Microsoft Enterprise Services lub pomocą techniczną Premier firmy Microsoft, zespół programu FastTrack będzie współpracować z Tobą i innym podmiotem w celu zapewnienia, że zarówno Ty, jak i on macie zasoby potrzebne do pomyślnego wdrożenia rozwiązań platformy Azure. Jeśli nie pracujesz z partnerem, ale chcesz to robić, zespół programu FastTrack połączy Cię z zasobem.

  • Gdzie mogę znaleźć aktualne informacje o platformie Azure?

   Zasubskrybuj powiadomienia platformy Azure, aby uzyskiwać informacje o aktualizacjach i ogłoszenia.

  • Jakie metodologie są stosowane w programie FastTrack for Azure?

   W programie FastTrack for Azure jest stosowany przewodnik Cloud Adoption Framework, czyli zbiór dokumentacji, wskazówek dotyczących implementacji, najlepszych rozwiązań oraz narzędzi, oferujący sprawdzone i zalecane przez firmę Microsoft sposoby na przyspieszenie procesu wdrażania chmury.
  • Jak wygląda typowy proces dla usługi w ramach programu FastTrack?

   Podczas korzystania z programu FastTrack w celu przyspieszenia opracowania rozwiązań i wdrożenia ich na platformie Azure występują trzy fazy: odnajdywanie, umożliwianie stosowania rozwiązania i wdrażanie. Aby dowiedzieć się, jak może wyglądać typowy proces w przypadku konkretnej usługi, zapoznaj się z opisem na poziomie usługi.
  • Chcę się dowiedzieć więcej o szkoleniach i certyfikacjach dla platformy Azure. Gdzie mogę znaleźć informacje na ten temat?

   Program FastTrack for Azure nie zapewnia szkoleń ani certyfikacji dla platformy Azure. Jednak środowisko Microsoft Learn dla platformy Azure pomoże Ci poznać metody tworzenia aplikacji oraz zarządzania nimi w chmurze, w środowisku lokalnym i na brzegu sieci.
  • Gdzie mogę znaleźć dokumentację i zasoby dotyczące platformy Azure?

   Przeczytaj dokumentację platformy Azure i dowiedz się, jak tworzyć zaawansowane aplikacje oraz zarządzać nimi przy użyciu rozwiązań, produktów i usług platformy Azure.