Pomiń nawigację

Maszyna wirtualna systemu Azure
Ocena gotowości

Bez obaw przejdź na usługi w chmurze

Narzędzie oceny gotowości maszyn wirtualnych automatycznie sprawdza środowisko lokalne (fizyczne lub zwirtualizowane) i dostarcza listę kontrolną oraz szczegółowy raport na temat działań, jakie należy podjąć w celu przeniesienia środowiska do chmury.

Pobierz

Automatyczna ocena

  • To narzędzie dostarcza listę kontrolną wysokiego poziomu oraz szczegółowy raport.
  • Lista kontrolna zawiera wyliczenie obszarów gotowych do przeniesienia oraz obszarów, które mogą wymagać dodatkowych zmian konfiguracji lub konstrukcji.
  • Raport szczegółowy zawiera specjalistyczne wskazówki i porady dostosowane do danego środowiska.

Specjalistyczne wskazówki

  • Raport wskazuje obszary gotowe do przeniesienia oraz obszary, które mogą wymagać dodatkowych zmian konfiguracji lub konstrukcji.
  • Klikaj poszczególne obszary, aby wyświetlać specjalistyczne wskazówki i porady dostosowane do konkretnej sytuacji.

Raport z oceny