Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  grudzień 2018

  6 gru

  Publiczna wersja zapoznawcza: Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB

  Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB są dostępne w publicznej wersji zapoznawczej.

  5 gru

  Już dostępne: jesienne odświeżenie usługi Azure Service Fabric Mesh

  Jesienne odświeżenie bezserwerowej usługi Azure Service Fabric Mesh jest już dostępne. Zostanie ono wydane wkrótce i oprócz poprawek oraz usprawnień magazynu wprowadzi takie ulepszenia jak skalowanie automatyczne oraz zasoby sieci i bramy.

  4 gru

  Już dostępne: wersja 6.4 środowiska uruchomieniowego usługi Azure Service Fabric oraz aktualizacje zestawu SDK

  Jest już dostępne środowisko uruchomieniowe usługi Azure Service Fabric w wersji 6.4 z odpowiednim zestawem SDK i aktualizacjami narzędzi, które obejmuje wiele ulepszeń.

  4 gru

  Usługa Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna

  Usługa Azure Database for MariaDB oferuje gotową do użycia w przedsiębiorstwie, w pełni zarządzaną bazę danych MariaDB, która jest zgodna z oprogramowaniem typu open source, ma wbudowane funkcje wysokiej dostępności i dynamicznego skalowania oraz elastyczne ceny. 

  4 gru

  Warstwa S1 jest już dostępna

  Warstwa cenowa S1 jest już dostępna dla wdrożeń na dużą skalę.

  4 gru

  Usługa Azure Machine Learning jest już dostępna

  Azure Machine Learning — usługa w chmurze, która umożliwia deweloperom i analitykom danych szybkie i proste tworzenie, trenowanie oraz wdrażanie modeli uczenia maszynowego — jest teraz ogólnie dostępna.

  4 gru

  Łączenie zatwierdzeń i żądań ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards — aktualizacja z przebiegu 144

  W aktualizacji usługi Azure DevOps z przebiegu 144 kontynuujemy rozszerzanie integracji z serwisem GitHub. Teraz można połączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards.

  4 gru

  Nowe aktualizacje zdalnego monitorowania usługi Azure IoT

  Udostępniono serię aktualizacji akceleratora rozwiązań zdalnego monitorowania usługi Azure IoT. Obejmują one funkcje, takie jak integracja z usługą Time Series Insights umożliwiająca analizę głównej przyczyny czy kontrola dostępu oparta na rolach w usłudze Azure Active Directory.

  4 gru

  Funkcja tłumaczenia niestandardowego w usłudze Translator z obsługą tekstu

  Ogłoszenie ogólnej dostępności funkcji tłumaczenia niestandardowego w usłudze Cognitive Service tłumaczenia tekstu w usłudze Translator

  4 gru

  Nowe aktualizacje symulacji urządzenia Azure IoT

  Przedstawiamy najnowszą aktualizację symulacji urządzenia Azure IoT, w której położono nacisk na nasz ciągły wkład w kluczową przestrzeń symulacji IoT.

  4 gru

  Obsługa kontenerów w usłudze Language Understanding: wersja zapoznawcza

  Ogłoszenie wprowadzenia obsługi kontenerów usług Cognitive Services w usłudze Language Understanding w wersji zapoznawczej

  4 gru

  Wdrażanie klastrów systemu Ubuntu usługi Service Fabric lokalnie za pomocą rozwiązania Bosh

  Użycie rozwiązania Bosh jako mechanizmu wdrażania umożliwia zdefiniowanie wdrożenia, monitorowanie klastra i automatyczne naprawianie infrastruktury.

  4 gru

  Obsługa procesorów GPU w usłudze Azure Container Instances (ACI) w publicznej wersji zapoznawczej

  Usługa ACI umożliwia teraz deweloperom wybieranie kontenerów obsługujących procesory GPU. Procesory GPU są doskonałym rozwiązaniem do obsługi obciążeń z dużą ilością obliczeń i grafiki. Pozwala to deweloperom uruchamianie intensywnych zadań wymaganych na potrzeby uczenia maszynowego.

  4 gru

  Biblioteka społeczności rozwiązań bezserwerowych

  Biblioteka społeczności rozwiązań bezserwerowych to zestaw wstępnie utworzonych składników typu open source bazujących na najpopularniejszych przypadkach użycia w usługach Functions i Logic Apps.

  4 gru

  Obsługa języka JavaScript w rozwiązaniu Durable Functions jest teraz dostępna

  Zorganizuj programowo bezserwerowe przepływy pracy przy użyciu rozszerzenia Durable Functions środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions. To rozszerzenie będzie obsługiwać język JavaScript w ogólnie dostępnej wersji używanej w obciążeniach produkcyjnych.

  4 gru

  Raporty podzielone na strony w usłudze Power BI są w wersji zapoznawczej

  Funkcja raportów podzielonych na strony jest teraz dostępna w usłudze Power BI Premium. Umożliwia ona dokładne wyświetlanie raportów podzielonych na strony oraz wchodzenie z nimi w interakcje bez naruszania istniejących raportów interaktywnych usługi Power BI w portalu usługi Power BI.

  4 gru

  Funkcja korzystania z własnej pamięci podręcznej w usłudze API Management jest w wersji zapoznawczej

  Funkcja korzystania z własnej pamięci podręcznej umożliwia użycie zewnętrznej pamięci podręcznej zgodnej z pamięcią Redis w usłudze API Management w warstwie Zużycie.

  4 gru

  Obsługa mechanizmu CORS w usłudze Azure Cosmos DB

  Usługa Azure Cosmos DB, która jest już ogólnie dostępna, oferuje globalną obsługę mechanizmu CORS (udostępnianie zasobów między źródłami) na poziomie usługi, co umożliwia aplikacjom opartym na przeglądarkach internetowych bezpośrednie łączenie się z usługą Azure Cosmos DB. Mechanizm CORS jest funkcją protokołu HTTP (hyper-text transfer protocol), która umożliwia aplikacjom internetowym działającym w jednej domenie żądanie zasobów z innej domeny. Ta nowa obsługa oferuje funkcje i zabezpieczenia dla międzyźródłowych żądań deweloperom, którzy używają usługi Azure Cosmos DB za pośrednictwem zestawu SDK języka JavaScript.

  4 gru

  Nowe kluczowe funkcje dodane do usługi Time Series Insights w celu zaspokojenia potrzeb związanych z Internetem rzeczy

  Magazyn długoterminowy zoptymalizowany pod kątem szeregów czasowych, model szeregu czasowego na potrzeby kontekstualizacji danych i kompleksowe środowisko analizy — te funkcje są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

  Informacje