Aktualizacje platformy

Zapoznaj się z najnowszymi aktualizacjami produktów i funkcji platformy Azure, które mają na celu spełnienie wymagań dotyczących inwestycji w chmurę. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Kanał informacyjny RSS

marzec 2020

11 mar

Usługa Azure Application Insights jest teraz dostępna w regionie US Gov Arizona

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Monitor Application Insights jest teraz ogólnie dostępna w regionie US Government Arizona. Ponadto funkcja monitorowania dostępności w Internecie usługi Application Insights jest teraz dostępna w regionach chmury Azure Government.

 • Azure Monitor
 • Application Insights
 • Features
 • Microsoft Connect
 • Regions & Datacenters
 • Services

styczeń 2020

22 sty

Usługa Azure Databricks ma już certyfikat HITRUST

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Databricks uzyskała certyfikat HITRUST Common Security Framework (HITRUST CSF®) — najbardziej pożądaną akredytację zabezpieczeń w branży opieki zdrowotnej. Dzięki tej certyfikacji klienci branży opieki zdrowotnej mogą teraz korzystać z ogromnych ilości danych klinicznych na potrzeby wprowadzania innowacji przy użyciu usługi Azure Databricks, bez obaw o bezpieczeństwo i ryzyko.

 • Azure Databricks
 • Microsoft Build
 • Microsoft Connect
 • Microsoft Ignite
 • Microsoft Inspire
 • Open Source
 • SDK and Tools
 • Security

grudzień 2018

6 gru

Publiczna wersja zapoznawcza: Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB są dostępne w publicznej wersji zapoznawczej.

 • Azure Database for MariaDB
 • Virtual Network
 • Features
 • Microsoft Connect
5 gru

Już dostępne: jesienne odświeżenie usługi Azure Service Fabric Mesh

TERAZ DOSTĘPNE

Jesienne odświeżenie bezserwerowej usługi Azure Service Fabric Mesh jest już dostępne. Zostanie ono wydane wkrótce i oprócz poprawek oraz usprawnień magazynu wprowadzi takie ulepszenia jak skalowanie automatyczne oraz zasoby sieci i bramy.

 • Service Fabric
 • Microsoft Connect
 • Services
4 gru

Już dostępne: wersja 6.4 środowiska uruchomieniowego usługi Azure Service Fabric oraz aktualizacje zestawu SDK

TERAZ DOSTĘPNE

Jest już dostępne środowisko uruchomieniowe usługi Azure Service Fabric w wersji 6.4 z odpowiednim zestawem SDK i aktualizacjami narzędzi, które obejmuje wiele ulepszeń.

 • Service Fabric
 • Microsoft Connect
 • Services
4 gru

Usługa Azure Database for MariaDB jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Database for MariaDB oferuje gotową do użycia w przedsiębiorstwie, w pełni zarządzaną bazę danych MariaDB, która jest zgodna z oprogramowaniem typu open source, ma wbudowane funkcje wysokiej dostępności i dynamicznego skalowania oraz elastyczne ceny. 

 • Azure Database for MariaDB
 • Microsoft Connect
 • Services
4 gru

Mniejsze jednostki SKU dla usługi Azure SQL Data Warehouse Gen2

TERAZ DOSTĘPNE

Mniejsze jednostki SKU dla usługi Azure SQL Data Warehouse Gen2

 • Azure Synapse Analytics
 • Features
 • Microsoft Connect
 • Pricing & Offerings
4 gru

Warstwa S1 jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Warstwa cenowa S1 jest już dostępna dla wdrożeń na dużą skalę.

 • Azure Maps
 • Microsoft Connect
 • Pricing & Offerings
4 gru

Usługa Azure Machine Learning jest już dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Machine Learning — usługa w chmurze, która umożliwia deweloperom i analitykom danych szybkie i proste tworzenie, trenowanie oraz wdrażanie modeli uczenia maszynowego — jest teraz ogólnie dostępna.

 • Azure Machine Learning
 • Microsoft Connect
 • Services
4 gru

Łączenie zatwierdzeń i żądań ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards — aktualizacja z przebiegu 144

TERAZ DOSTĘPNE

W aktualizacji usługi Azure DevOps z przebiegu 144 kontynuujemy rozszerzanie integracji z serwisem GitHub. Teraz można połączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards.

 • Azure DevOps
 • Features
 • Microsoft Connect
4 gru

Nowe aktualizacje zdalnego monitorowania usługi Azure IoT

TERAZ DOSTĘPNE

Udostępniono serię aktualizacji akceleratora rozwiązań zdalnego monitorowania usługi Azure IoT. Obejmują one funkcje, takie jak integracja z usługą Time Series Insights umożliwiająca analizę głównej przyczyny czy kontrola dostępu oparta na rolach w usłudze Azure Active Directory.

 • Akceleratory rozwiązań Azure IoT
 • Features
 • Microsoft Connect
 • Services
4 gru

Funkcja tłumaczenia niestandardowego w usłudze Translator z obsługą tekstu

TERAZ DOSTĘPNE

Ogłoszenie ogólnej dostępności funkcji tłumaczenia niestandardowego w usłudze Cognitive Service tłumaczenia tekstu w usłudze Translator

 • Azure Cognitive Services
 • Translator
 • Features
 • Microsoft Connect
4 gru

Nowe aktualizacje symulacji urządzenia Azure IoT

TERAZ DOSTĘPNE

Przedstawiamy najnowszą aktualizację symulacji urządzenia Azure IoT, w której położono nacisk na nasz ciągły wkład w kluczową przestrzeń symulacji IoT.

 • Usługa IoT Hub Device Provisioning
 • Features
 • Microsoft Connect
 • Services
4 gru

Obsługa kontenerów w usłudze Language Understanding: wersja zapoznawcza

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłoszenie wprowadzenia obsługi kontenerów usług Cognitive Services w usłudze Language Understanding w wersji zapoznawczej

 • Azure Cognitive Services
 • Language Understanding
 • Features
 • Microsoft Connect
4 gru

Wdrażanie klastrów systemu Ubuntu usługi Service Fabric lokalnie za pomocą rozwiązania Bosh

TERAZ DOSTĘPNE

Użycie rozwiązania Bosh jako mechanizmu wdrażania umożliwia zdefiniowanie wdrożenia, monitorowanie klastra i automatyczne naprawianie infrastruktury.

 • Service Fabric
 • Microsoft Connect
 • Open Source
4 gru

Obsługa procesorów GPU w usłudze Azure Container Instances (ACI) w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa ACI umożliwia teraz deweloperom wybieranie kontenerów obsługujących procesory GPU. Procesory GPU są doskonałym rozwiązaniem do obsługi obciążeń z dużą ilością obliczeń i grafiki. Pozwala to deweloperom uruchamianie intensywnych zadań wymaganych na potrzeby uczenia maszynowego.

 • Container Instances
 • Features
 • Microsoft Connect
4 gru

Biblioteka społeczności rozwiązań bezserwerowych

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Biblioteka społeczności rozwiązań bezserwerowych to zestaw wstępnie utworzonych składników typu open source bazujących na najpopularniejszych przypadkach użycia w usługach Functions i Logic Apps.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Microsoft Connect
 • Open Source
4 gru

Obsługa języka JavaScript w rozwiązaniu Durable Functions jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Zorganizuj programowo bezserwerowe przepływy pracy przy użyciu rozszerzenia Durable Functions środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions. To rozszerzenie będzie obsługiwać język JavaScript w ogólnie dostępnej wersji używanej w obciążeniach produkcyjnych.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Microsoft Connect
4 gru

Raporty podzielone na strony w usłudze Power BI są w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja raportów podzielonych na strony jest teraz dostępna w usłudze Power BI Premium. Umożliwia ona dokładne wyświetlanie raportów podzielonych na strony oraz wchodzenie z nimi w interakcje bez naruszania istniejących raportów interaktywnych usługi Power BI w portalu usługi Power BI.

 • Features
 • Microsoft Connect
4 gru

Funkcja korzystania z własnej pamięci podręcznej w usłudze API Management jest w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja korzystania z własnej pamięci podręcznej umożliwia użycie zewnętrznej pamięci podręcznej zgodnej z pamięcią Redis w usłudze API Management w warstwie Zużycie.

 • API Management
 • Microsoft Connect

Platforma Azure na konferencji Build

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie