TERAZ DOSTĘPNE

Już dostępne: jesienne odświeżenie usługi Azure Service Fabric Mesh

Zaktualizowano: 05 grudnia, 2018

Ulepszenia obejmują:

  • Skalowanie automatyczne wystąpień bezstanowych.
  • Obsługa zasobów wpisów tajnych, sieci, bram i woluminów.
  • Obsługa wbudowanych wpisów tajnych.
  • Obsługa wielu transferów przychodzących i routingu.
  • Obsługa instalowania niezawodnych woluminów usług Azure Files i Service Fabric w kontenerach.

Dowiedz się więcej 

  • Service Fabric
  • Services
  • Microsoft Connect

Related Products