Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Łączenie zatwierdzeń i żądań ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards — aktualizacja z przebiegu 144

Data opublikowania: 04 grudnia, 2018

W aktualizacji usługi Azure DevOps z przebiegu 144 kontynuujemy rozszerzanie integracji z serwisem GitHub. Teraz można połączyć zatwierdzenia i żądania ściągnięcia serwisu GitHub z elementami roboczymi usługi Azure Boards. Łącząc serwis GitHub i usługę Azure Boards, można uzyskać rozbudowane możliwości zarządzania projektem z dostępem do funkcji takich jak listy prac, tablice, narzędzia do planowania przebiegów i różne typy elementów roboczych.

Azure Boards:

Azure Repos:

Azure Pipelines:

Azure Artifacts:

Ogólne

Wiki:

  • Azure DevOps
  • Features
  • Microsoft Connect

Powiązane produkty