Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obsługa kontenerów w usłudze Language Understanding: wersja zapoznawcza

Data opublikowania: 04 grudnia, 2018

Ogłoszenie wprowadzenia obsługi kontenerów usług Cognitive Services w usłudze Language Understanding: wersja zapoznawcza

Obsługa kontenerów w usłudze Language Understanding jest dostępna dzisiaj w wersji zapoznawczej. Pozwala to wdrażać rozwiązania interpretacji języka na urządzeniach brzegowych, lokalnych i w chmurze. Obsługa kontenerów w usługach Cognitive Services pozwala klientom uruchamiać sztuczną inteligencję na urządzeniach brzegowych oraz tworzyć spójne architektury aplikacji dla chmury i urządzeń brzegowych.

Uruchamianie sztucznej inteligencji na urządzeniach brzegowych
Rozmiar woluminów danych generowanych w organizacjach nieustannie się zwiększa, dlatego klienci muszą mieć możliwość elastycznego wdrażania funkcji sztucznej inteligencji w różnych środowiskach. Wdrażanie usług Cognitive Services w kontenerach pozwala klientom analizować informacje blisko fizycznej lokalizacji danych, dzięki czemu można dostarczać szczegółowe informacje w czasie rzeczywistym i szybko reagujące immersyjne materiały kontekstowe.

Tworzenie spójnej architektury aplikacji dla chmury i urządzeń brzegowych
Kontenery usług Cognitive Services umożliwiają klientom utworzenie jednej architektury aplikacji zoptymalizowanej pod kątem korzystania z niezawodnych funkcji chmury i lokalnego charakteru urządzeń brzegowych. Dzięki kontenerom klienci mogą we własnym tempie uaktualnić do najnowszej wersji modele sztucznej inteligencji wdrożone w rozwiązaniach. Mogą też spójnie testować nowe wersje modeli przed wdrożeniem ich w środowisku produkcyjnym na urządzeniach brzegowych lub w chmurze.

Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji, skorzystaj z naszej dokumentacji.

  • Usługi platformy Azure AI
  • Usługa Language Understanding (LUIS)
  • Features
  • Microsoft Connect

Powiązane produkty