W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza: Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB

Zaktualizowano: 12 grudnia, 2018

Z przyjemnością ogłaszamy publiczną wersję zapoznawczą punktów końcowych usługi sieci wirtualnej dla usługi Azure Database for MariaDB we wszystkich regionach, w których ta usługa jest dostępna.

Punkty końcowe usługi sieci wirtualnej umożliwiają izolowanie łączności z serwerem logicznym tylko z podsieci lub zestawu podsieci w sieci wirtualnej. Ruch do usługi Azure Database for MariaDB z sieci wirtualnej zawsze pozostaje w sieci szkieletowej platformy Azure. Ta bezpośrednia trasa jest preferowana w stosunku do innych określonych tras, które kierują ruch internetowy za pośrednictwem urządzeń wirtualnych lub lokalnych.

Nie ma dodatkowych opłat za dostęp do sieci wirtualnej za pośrednictwem punktów końcowych usługi.

Dowiedz się więcej o punktach końcowych usługi sieci wirtualnej i konfigurowaniu ich za pomocą witryny Azure Portal lub interfejsu wiersza polecenia platformy Azure

  • Azure Database for MariaDB
  • Virtual Network
  • Features
  • Microsoft Connect