Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Obsługa języka JavaScript w rozwiązaniu Durable Functions jest teraz dostępna

Data opublikowania: 04 grudnia, 2018

Zorganizuj programowo bezserwerowe przepływy pracy przy użyciu rozszerzenia Durable Functions środowiska uruchomieniowego usługi Azure Functions. To rozszerzenie będzie obsługiwać język JavaScript w ogólnie dostępnej wersji używanej w obciążeniach produkcyjnych. Uprość złożone, stanowe problemy dotyczące koordynacji występujące w aplikacjach bezserwerowych, korzystając z rozszerzenia Durable Functions. Dzięki niemu możesz definiować przepływy pracy za pomocą kodu, zamiast używać schematów JSON lub wizualnego projektanta. W tym wydaniu dla deweloperów pracujących w środowiskach Node.js i JavaScript są dostępne nowe scenariusze zgodne z kilkoma wzorcami programowania, takimi jak łączenie funkcji, model fan-out/fan-in i interakcja z użytkownikami. 

Dowiedz się więcej

  • Stan usługi Funkcje Azure
  • Microsoft Connect

Powiązane produkty