Funkcja tłumaczenia niestandardowego w usłudze Translator z obsługą tekstu

Opublikowano: wtorek, 4 grudnia 2018

Funkcja tłumaczenia niestandardowego w usłudze Cognitive Service tłumaczenia tekstu w usłudze Translator jest teraz ogólnie dostępna. Dzięki funkcji tłumaczenia niestandardowego klienci mogą używać zawartości przetłumaczonej przez człowieka w celu zbudowania niestandardowego systemu tłumaczeniowego, który może skuteczniej obsługiwać określone style pisania oraz słownictwo i wyrażenia branżowe.

Cena wersji ogólnodostępnej tłumaczenia niestandardowego to czterokrotność kosztu tłumaczenia standardowego. Zacznie ona obowiązywać 1 lutego 2019 r. 

 

  • Cognitive Services
  • Tłumaczenie tekstu w usłudze Translator
  • Features
  • Microsoft Connect