Archiwa aktualizacji

Comiesięczne aktualizacje produktów , sierpień 2019

26 sie

Przechowywanie zmiennych usługi Application Insights w usłudze Azure Monitor jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Teraz można skonfigurować przechowywanie danych w zasobach usługi Application Insights w usłudze Azure Monitor od 30 do 730 dni.

 • Azure Monitor
21 sie

W usłudze Security Center dostępne jest teraz korygowanie za pomocą jednego kliknięcia służące do zwiększania poziomu bezpieczeństwa (wersja zapoznawcza)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Jednym kliknięciem wprowadzaj zalecenia dotyczące działań naprawczych względem zbioru zasobów, korzystając ze wskaźnika bezpieczeństwa, czyli narzędzia ułatwiającego ocenę poziomu bezpieczeństwa zasobów.

 • Security Center
 • Security
21 sie

Usługa Azure SQL udostępnia ujednolicone środowisko zarządzania

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure SQL to nowoczesna platforma SQL udostępniająca deweloperom i przedsiębiorcom szeroki wybór opcji wdrażania, która jest obsługiwana przez wiodący w branży aparat SQL Server.

 • Azure SQL Database
21 sie

Usługa IoT Plug and Play w wersji zapoznawczej jest teraz dostępna

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Za pomocą usługi IoT Plug and Play w wersji zapoznawczej deweloperzy rozwiązań mogą rozpocząć korzystanie z usługi Azure IoT Central w celu tworzenia rozwiązań, które w bezproblemowy sposób integrują się z urządzeniami IoT dostępnymi dzięki użyciu usługi IoT Plug and Play.

 • Azure IoT Hub
 • Azure IoT Central
20 sie

Rozszerzone możliwości usługi Azure Archive Storage są teraz w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Obniżono cenę za usługę Azure Archive Storage i wprowadzono trzy nowe ulepszenia funkcji w publicznej wersji zapoznawczej.

17 sie

Dodano nowe przekształcenia w formie szybkich akcji do przepływów danych mapowania usługi Data Factory

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

W przepływach danych mapowania usługi Data Factory dodano nową funkcję „Szybkie akcje”, aby zautomatyzować tworzenie przekształceń danych.

 • Data Factory V2
13 sie

Publiczna wersja zapoznawcza tożsamości zarządzanej dla aplikacji usługi Azure Service Fabric

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Aplikacje usługi Azure Service Fabric obsługują teraz tożsamości zarządzane przypisane przez użytkownika i przez system.

 • Service Fabric
13 sie

Ogłaszamy ograniczoną publiczną wersję zapoznawczą obsługi dużych dysków o rozmiarze do 30 TB w usłudze Azure Backup

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłaszamy ograniczoną publiczną wersję zapoznawczą większych i bardziej wydajnych dysków zarządzanych na platformie Azure, których maksymalny rozmiar to 30 TiB. Ta wersja zapoznawcza zapewnia obsługę zarządzanych maszyn wirtualnych na poziomie produkcyjnym.

 • Usługa Azure Backup
12 sie

Interfejs API odnajdywania tagów usług jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Interfejs API odnajdywania tagów usług jest dostępny w wersji zapoznawczej. Teraz można programowo pobierać globalne informacje o adresach IP dla platformy Azure i jej usług za pomocą interfejsu API odnajdywania.

8 sie

Role niestandardowe na potrzeby zarządzania rejestracją aplikacji

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Uzyskaj precyzyjną kontrolę nad dostępem, jaki mają administratorzy w celu zarządzania rejestracjami aplikacji.

 • Azure Active Directory
 • Security
8 sie

Nowe maszyny wirtualne platformy Azure oparte na procesorach AMD do ogólnego przeznaczenia i obciążeń intensywnie korzystających z pamięci w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowe maszyny wirtualne platformy Azure z serii Dav3 i Eav3 oparte na procesorach AMD — idealne do ogólnego przeznaczenia i obciążeń intensywnie korzystających z pamięci — są teraz dostępne w wersji zapoznawczej.

 • Virtual Machines
 • Virtual Machine Scale Sets
8 sie

Cognitive Services — niestandardowe poddomeny i uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q4 2019

Uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory (Azure AD) pozwala uwierzytelnić się w usługach Cognitive Services za pomocą poświadczeń usługi Azure AD lub użytkownika. Zapewnia to większą elastyczność w zarządzaniu dostępem do usług Cognitive Services oraz ułatwia używanie istniejących zasad w rotacji poświadczeń i wymuszanie własnych standardów haseł.

 • Cognitive Services
7 sie

Obsługa platformy Azure Government jest już dostępna w usłudze Azure Kubernetes Service (AKS) w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Kubernetes Service (AKS) jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w regionie US Gov Wirginia.

7 sie

Magazyn geograficznie i strefowo nadmiarowy platformy Azure jest dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Magazyn geograficznie i strefowo nadmiarowy platformy Azure (GZRS) pomaga klientom osiągnąć wyższą odporność danych dzięki synchronicznemu zapisywaniu trzech replik danych w wielu strefach dostępności i asynchronicznemu replikowaniu danych do innego regionu w obrębie tego samego obszaru geograficznego do pojedynczej strefy (jak obecnie w przypadku magazynu LRS) zapewniającej ochronę przed awarią regionalną.

 • Blob Storage
 • File Storage
7 sie

Zestaw Python SDK usługi Azure Cosmos DB w wersji 4 jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Wersja 4 zestawu Python SDK usługi Azure Cosmos DB jest już dostępna i obejmuje aktualizacje użyteczności modelu obiektu ułatwiające pracę deweloperom, a także możliwość korzystania z kluczy partycji do skalowania kontenerów, które nie były partycjonowane.

 • Azure Cosmos DB
1 sie

Dedykowany host platformy Azure w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Nowa usługa platformy Azure, która udostępnia serwery fizyczne umożliwiające hostowanie maszyn wirtualnych platformy Azure. Serwer jest przeznaczony wyłącznie dla Twojej organizacji i jej obciążeń.

 • Virtual Machines
 • Dedykowany host platformy Azure

Zasoby

Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

4. kwartał 2019 r.

3. kwartał 2019 r.

2. kwartał 2019

Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

Blog

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie