Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Publiczna wersja zapoznawcza tożsamości zarządzanej dla aplikacji usługi Azure Service Fabric

Data opublikowania: 13 sierpnia, 2019

Aplikacje usługi Azure Service Fabric obsługują teraz tożsamości zarządzane przypisane przez użytkownika i przez system. Umożliwia to uzyskiwanie dostępu do innych zasobów platformy Azure obsługujących uwierzytelnianie usługi Azure AD, w tym usługi Key Vault, bez konieczności zarządzania poświadczeniami jednostek usług.

Aby dowiedzieć się więcej na temat pracy z tożsamością usługi zarządzanej w usłudze Azure Service Fabric, zapoznaj się z naszą dokumentacją.

  • Service Fabric
  • Features
  • SDK and Tools
  • Services
  • Security

Powiązane produkty