W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zestaw Python SDK usługi Azure Cosmos DB w wersji 4 jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

Updated: 07 sierpnia, 2019

Wersja 4 zestawu Python SDK usługi Azure Cosmos DB jest już dostępna i obejmuje aktualizacje użyteczności modelu obiektu ułatwiające pracę deweloperom, a także możliwość korzystania z kluczy partycji do skalowania kontenerów, które nie były partycjonowane. Ten zestaw SDK jest w całości typu open-source i stanowi część repozytorium zestawu Azure SDK dla języka Python. 

Dowiedz się więcej i rozpocznij pracę.  Problemy i opinie możesz zgłaszać w repozytorium GitHub.

Problemy i opinie możesz zgłaszać w repozytorium GitHub

Dołącz do programu

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Related Products