W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ogłaszamy ograniczoną publiczną wersję zapoznawczą obsługi dużych dysków o rozmiarze do 30 TB w usłudze Azure Backup

Data opublikowania: 13 sierpnia, 2019

Ogłaszamy ograniczoną publiczną wersję zapoznawczą większych i bardziej wydajnych dysków zarządzanych na platformie Azure, których maksymalny rozmiar to 30 TB. Ta wersja zapoznawcza zapewnia obsługę zarządzanych maszyn wirtualnych na poziomie produkcyjnym. Rejestracja w celu skorzystania z wersji zapoznawczej odbywa się bezproblemowo i bez żadnego wpływu na obecne kopie zapasowe. Po zarejestrowaniu subskrypcji w wersji zapoznawczej kopie zapasowe wszystkich maszyn wirtualnych z dyskami o rozmiarze do 30 TB powinny być wykonywane pomyślnie. Aby zarejestrować się w wersji zapoznawczej:

Wykonaj następujące polecenia cmdlet w terminalu programu PowerShell z podniesionymi uprawnieniami:

 

  1. Zaloguj się do konta platformy Azure.

PS C:> Login-AzureRmAccount

 

  1. Wybierz subskrypcję, którą chcesz zarejestrować w celu uaktualnienia:

PS C:>  Get-AzureRmSubscription –SubscriptionName "Nazwa subskrypcji" | Select-AzureRmSubscription

 

  1. Zarejestruj tę subskrypcję w programie wersji zapoznawczej:

PS C:> Register-AzureRmProviderFeature -FeatureName "LargeDiskVMBackupPreview" –ProviderNamespace Microsoft.RecoveryServices

Zaczekaj 30 minut, aby subskrypcja została zarejestrowana w wersji zapoznawczej.

 

  1. Aby sprawdzić stan, uruchom następujące polecenia cmdlet

PS C:> Get-AzureRmProviderFeature -FeatureName "LargeDiskVMBackup Preview" -ProviderNamespace Microsoft.RecoveryServices

 

  1. Gdy subskrypcja zostanie zarejestrowana, uruchom następujące polecenie:

PS C:> Register-AzureRmResourceProvider -ProviderNamespace Microsoft.RecoveryServices

 

 

PS Zaszyfrowane maszyny wirtualne z dyskami o rozmiarze większym niż 4 TB nie są obsługiwane w ramach tej wersji zapoznawczej.

  • Azure Backup
  • Features
  • Services

Powiązane produkty