W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Cognitive Services — niestandardowe poddomeny i uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory są teraz dostępne w wersji zapoznawczej

Published date: 08 sierpnia, 2019

Uwierzytelnianie usługi Azure Active Directory (Azure AD) pozwala uwierzytelnić się w usługach Cognitive Services za pomocą poświadczeń usługi Azure AD lub użytkownika. Zapewnia to większą elastyczność w zarządzaniu dostępem do usług Cognitive Services oraz ułatwia używanie istniejących zasad w rotacji poświadczeń i wymuszanie własnych standardów haseł.

Uwierzytelnianie usługi Azure AD jest obecnie obsługiwane w następujących usługach:

  • Wizja — przetwarzanie obrazów, rozpoznawanie twarzy
  • Język — analiza tekstu, czytnik immersyjny
  • Wyszukiwanie — wyszukiwanie w Internecie Bing, wyszukiwanie wizualne Bing, wyszukiwanie jednostek Bing, wyszukiwanie wiadomości Bing, wyszukiwanie obrazów Bing, wyszukiwanie wideo Bing, wyszukiwanie lokalnych firm Bing, automatyczne sugerowanie Bing i sprawdzanie pisowni Bing

Wkrótce zostanie dodana obsługa dla pozostałych usług Cognitive Services.

Oprócz uwierzytelniania usługi Azure AD są też obsługiwane niestandardowe poddomeny usług Cognitive Services. Niestandardowe poddomeny udostępniają klientom usług Cognitive Services unikatowy punkt końcowy dla każdego zasobu, co zapewnia obsługę takich funkcji jak uwierzytelnianie usługi Azure AD oraz innych nadchodzących funkcji, na przykład punktu końcowego usługi dla sieci wirtualnej.

Więcej informacji można znaleźć w naszej dokumentacji dotyczącej uwierzytelniania w usłudze Azure Active Directory i na stronie często zadawanych pytań dotyczących niestandardowych poddomen.

  • Cognitive Services
  • Features
  • Services
  • Security

Related Products