Pomoc techniczna platformy Azure

Opcje pomocy technicznej spełniające Twoje potrzeby zarówno, gdy dopiero rozpoczynasz pracę, jak i wtedy, gdy już opracowujesz na platformie Azure obciążenia o krytycznym znaczeniu dla firmy.

Zapewnij swojej firmie pomoc ekspertów od platformy Azure

Wersja próbna, testowanie i opracowywanie

Jeśli korzystasz z platformy Azure w środowisku innym niż produkcyjne lub tylko ją wypróbowujesz, plan Developer zapewnia nieograniczoną pomoc techniczną w godzinach pracy.

Obciążenia produkcyjne

Gdy uruchamiasz obciążenie produkcyjne na platformie Azure i potrzebujesz krótkiego czasu reakcji, plan Standard zapewnia nieograniczoną całodobową pomoc techniczną.

Funkcje kluczowe dla działalności

Aby uzyskać krótszy czas reakcji, aktywne monitorowanie i zarządzanie eskalacją incydentów o wysokiej ważności ze strony wspólnego zespołu zarządzania kontami, wybierz pomoc techniczną Professional Direct.

Wszechstronna pomoc techniczna dla technologii firmy Microsoft

Aby uzyskiwać pomoc techniczną dla platformy Azure i innych technologii firmy Microsoft w całym przedsiębiorstwie, rozważ skorzystanie z pomocy technicznej Premium.

Wypełnij bilet pomocy technicznej

Utwórz zdarzenie

Napisz nam tweeta na @AzureSupport

Skontaktuj się w witrynie Twitter

Bezpłatne zasoby

Dokumentacja i przewodniki

Zapoznaj się z przewodnikami umożliwiającymi rozpoczęcie pracy, zestawami SDK, narzędziami, dokumentacją i innymi zasobami.

Pomoc techniczna — często zadawane pytania

Zapoznaj się z planami pomocy technicznej platformy Azure, terminologią i sposobami korzystania z pomocy technicznej.

Problemy z rejestrowaniem

Rozwiązywanie problemów z rejestrowaniem na platformie Azure.

Uzyskaj informacje na temat rozliczeń

Uzyskaj porady dotyczące monitorowania użycia i Twojego rachunku.

Azure Advisor

Uzyskaj spersonalizowane zalecenia dotyczące optymalizowania zasobów platformy Azure.

Azure Service Health

Uzyskuj spersonalizowane wskazówki i pomoc techniczną w przypadku problemów z usługami platformy Azure.

Umowy SLA

Przeczytaj umowę SLA, aby uzyskać informacje na temat gwarantowanego czasu dostępności i zasad przydzielania środków w przypadku przestojów.

Społeczność pomocy technicznej

Skontaktuj się z inżynierami firmy Microsoft i ekspertami ze społeczności platformy Azure.

Szukasz zasobów specyficznych dla usługi Azure DevOps? Eksploruj teraz

Centrum wiedzy

Przeszukaj Centrum wiedzy, aby znaleźć odpowiedzi na często zadawane pytania do pomocy technicznej.

Sprawdź, jak pomoc techniczna platformy Azure przyspiesza sukces klientów

Firma Samsung obniża koszty i podnosi niezawodność usług Smart TV, korzystając z rozwiązania w chmurze.

Dostawca usług zarządzanych rozwija działalność w środowisku chmury dzięki rozszerzonej usłudze pomocy technicznej.

Sprzedaż internetowa firmy Garuda wzrosła o 200% po przeniesieniu przez nią witryn sklepu internetowego do chmury firmy Microsoft.

Firma z branży usług finansowych uzyskuje duże korzyści ze stosowania najlepszych rozwiązań.