Pomoc techniczna platformy Azure

Różne opcje pomocy technicznej przeznaczone dla różnych zastosowań — od indywidualnych deweloperów, którzy dopiero zapoznają się z chmurą, do pracowników przedsiębiorstw wdrażających kluczowe dla działalności obciążenia na platformie Microsoft Azure.

Zapewnij swojej firmie pomoc ekspertów od platformy Azure

Wersja próbna, testowanie i opracowywanie

Jeśli rozpoczynasz pracę z platformą Azure w środowisku nieprodukcyjnym lub wypróbowujesz ją w swojej firmie, plan Developer zapewnia dostęp do zasobów pomocy technicznej i pomocy inżynierów platformy Azure, aby umożliwić rozwiązywanie problemów przy nieograniczonym dostępie do pomocy technicznej w godzinach pracy.

Dowiedz się więcej na temat pomocy technicznej Developer

Obciążenia produkcyjne

Jeśli uruchamiasz obciążenie produkcyjne na platformie Azure i potrzebujesz całodobowej pomocy technicznej z krótkim czasem reakcji, plan Standard zapewnia szybki dostęp do zasobów pomocy technicznej i pomocy inżynierów w dowolnym czasie, aby umożliwić rozwiązywanie problemów przy nieograniczonym dostępie do pomocy technicznej.

Dowiedz się więcej na temat pomocy technicznej Standard

Funkcje kluczowe dla działalności

Aby uzyskać krótszy czas reakcji, proaktywne monitorowanie i zarządzanie eskalacją incydentów o wysokiej ważności ze strony wspólnego zespołu zarządzania kontami, skorzystaj z pomocy technicznej Professional Direct. Oferuje ona też więcej usług, informacji i pomocy ekspertów oraz wiadomości o nadchodzących funkcjach i wersjach.

Dowiedz się więcej na temat pomocy technicznej Professional Direct

Aby uzyskiwać pomoc techniczną dla platformy Azure i innych technologii firmy Microsoft w całym przedsiębiorstwie, rozważ skorzystanie z pomocy technicznej Premium.

Pomoc techniczna platformy Azure przyspiesza sukces klientów