Advisor

Spersonalizowany aparat rekomendacji najlepszych rozwiązań dotyczących platformy Azure

Ciągłe otrzymywanie rekomendacji z możliwością wykonywania akcji

Skanuj aplikacje platformy Azure i otrzymuj rekomendacje z możliwością wykonywania akcji na podstawie konfiguracji i wzorców użycia.

Ulepszanie tego, co najważniejsze

Optymalizuj w czterech różnych kategoriach — wysokiej dostępności, wydajności, bezpieczeństwa i kosztów — dzięki dostępności wszystkich rekomendacji w jednym miejscu w witrynie Azure Portal. Przeglądaj rekomendacje na podstawie kategorii i wpływu na działalność.

Szybka implementacja poprawek

Szczegółowe wskazówki pokazują, jak zaimplementować każdą rekomendację. Usługa Azure Advisor ma wbudowane akcje, więc możesz przejrzeć i zaimplementować poprawki.

Powiązane produkty i usługi

Centrum zabezpieczeń

Zapobieganie zagrożeniom, a także wykrywanie ich i odpowiadanie na nie przy zwiększonej widoczności

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi tajnymi danymi

Bezpłatne testowanie usługi Advisor