Azure Advisor

Bezpłatny, spersonalizowany przewodnik dotyczący najlepszych rozwiązań dla platformy Azure

Maksymalne wykorzystanie możliwości platformy Azure

Szybko i łatwo optymalizuj swoje wdrożenia na platformie Azure. Usługa Azure Advisor analizuje konfiguracje i dane telemetryczne użycia, aby zaoferować spersonalizowane rekomendacje z możliwością działania ułatwiające zoptymalizowanie zasobów platformy Azure pod kątem niezawodności, bezpieczeństwa, wydajności operacyjnej, efektywności i kosztów.

Najlepsze rozwiązania dotyczące optymalizowania obciążeń usługi Advisor

Szczegółowe wskazówki i szybkie akcje na potrzeby błyskawicznego korygowania

Jedno miejsce umożliwiające przeglądanie i wdrażanie rekomendacji z całej platformy Azure

Alerty służące do powiadamiania o nowych i dostępnych rekomendacjach

Optymalizowanie wdrożeń zgodnie ze spersonalizowanymi rekomendacjami

Usługa Advisor udostępnia najlepsze rozwiązania ułatwiające poprawę niezawodności, bezpieczeństwa i efektywności, a także osiągnięcie wydajności operacyjnej i zmniejszenie kosztów. Skonfiguruj usługę Advisor na potrzeby konkretnych subskrypcji i grup zasobów, aby móc się skoncentrować na krytycznych optymalizacjach. Usługa Advisor jest dostępna za pośrednictwem witryny Azure Portal, interfejsu wiersza polecenia platformy Azure lub interfejsu API usługi Advisor. Możesz również skonfigurować alerty w celu automatycznego powiadamiania o nowych rekomendacjach.

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę

Szybkie i łatwe wykonywanie akcji

Usługa Advisor została zaprojektowana, aby pomóc zaoszczędzić czas poświęcany na optymalizację chmury. Ta usługa rekomendacji oferuje sugerowane akcje, które można wykonywać natychmiast, opóźniać lub odrzucać. Szybka poprawka usługi Advisor przyspiesza i upraszcza optymalizację na dużą skalę, umożliwiając użytkownikom korygowanie przy użyciu rekomendacji dotyczących wielu zasobów jednocześnie i tylko kilkoma kliknięciami. Do poszczególnych rekomendacji jest przypisywany określony priorytet szacowany na podstawie najbardziej prawdopodobnego ich wpływu na środowisko. Rekomendacje można także udostępniać członkom zespołu i osobom biorącym udział w projekcie.

Poznaj rekomendacje usługi Azure Advisor i zacznij z nich korzystać już teraz

Znajdź wszystkie rekomendacje dotyczące optymalizacji w jednym miejscu

Platforma Azure oferuje wiele usług, które udostępniają rekomendacje. Są to na przykład Azure Security Center, Azure Cost Management, Azure SQL DB Advisor, Azure App Service i inne. Usługa Advisor pobiera rekomendacje ze wszystkich tych usług, ułatwiając ich przeglądanie i podejmowanie działań z jednego miejsca.

Eksploruj rekomendacje dotyczące optymalizacji kosztów i inne kategorie rekomendacji

Informacje o zabezpieczeniach platformy Azure

  • Firma Microsoft inwestuje ponad 1 mld USD rocznie w badania i rozwiązania w zakresie cyberbezpieczeństwa.
  • Zatrudniamy ponad 3500 ekspertów w dziedzinie zabezpieczeń, którzy zajmują się wyłącznie ochroną danych i prywatności.
  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów w porównaniu z innymi dostawcami usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Azure Advisor to bezpłatna usługa

Usługa Azure Advisor jest dostępna bez dodatkowych kosztów. Należy jednak pamiętać, że zastosowanie niektórych rekomendacji może się wiązać z kosztami. Na przykład włączenie kopii zapasowej maszyny wirtualnej może spowodować naliczenie opłat za kopie zapasowe. Usługa Advisor pomaga znaleźć efektywne kosztowo rozwiązanie zgodne z najlepszymi rozwiązaniami dotyczącymi platformy Azure.

Rozpocznij pracę w trzech krokach

Jeśli jeszcze nie masz bezpłatnego konta platformy Azure, utwórz je teraz.

Uzyskaj dostęp do usługi Azure Advisor za pomocą witryny Azure Portal.

Dowiedz się więcej z dokumentacji i samouczków.

Dokumentacja i zasoby szkoleniowe

Dokumentacja

Dowiedz się, jak rozpocząć pracę z usługą Advisor. Poznaj pięć kategorii optymalizacji w usłudze Advisor w chmurze: niezawodność, bezpieczeństwo, wydajność, doskonałość operacyjna i koszt. Dowiedz się, jak używać usługi Advisor programowo — za pomocą interfejsu API REST usługi Advisor, interfejsu wiersza polecenia i programu PowerShell.

Wideo

Obejrzyj naszą prezentację z konferencji Microsoft Ignite pokazującą sposób optymalizacji zasobów platformy Azure za pomocą usługi Advisor.

Pytania i opinie

Pomóż nam tworzyć najlepsze środowisko optymalizacji w chmurze.

Optymalizacja kosztów

Dowiedz się więcej o narzędziach, ofertach i wskazówkach ułatwiających optymalizowanie kosztów platformy Azure i zarządzanie nimi. Dowiedz się, jak zrozumieć i prognozować rachunek, zoptymalizować koszty obciążeń i kontrolować wydatki.

Dowiedz się więcej

Aktualizacje, blogi i ogłoszenia dotyczące usługi Advisor

  • Usługa Advisor jest dostępna we wszystkich regionach świadczenia usługi Azure.
  • Jako usługa bezpłatna Azure Advisor nie ma umowy SLA.
  • Zaloguj się do witryny Azure Portal i wybierz pozycję Advisor z menu nawigacji lub z menu Wszystkie usługi. Dostęp do tej usługi można również uzyskać za pomocą interfejsu API REST usługi Advisor, interfejsu wiersza polecenia oraz programu PowerShell.
  • Aby uzyskać dostęp do rekomendacji usługi Azure Advisor, musisz być właścicielem, współautorem lub czytelnikiem subskrypcji.
  • Usługę Advisor można skonfigurować na potrzeby wyświetlania rekomendacji dla konkretnych subskrypcji lub grup zasobów oraz w celu dostrojenia niektórych rekomendacji. Dowiedz się więcej.
  • Usługa Advisor dla platformy Azure Government oferuje nieco inne rekomendacje. Dowiedz się więcej.

Optymalizowanie obciążeń za pomocą usługi Azure Advisor

Uzyskaj rekomendacje