Pomiń nawigację

Zwiększanie poziomu bezpieczeństwa za pomocą platformy Microsoft Azure

Obniż koszty i zmniejsz złożoność dzięki bardzo bezpiecznej usłudze w chmurze zarządzanej przez firmę Microsoft. Korzystaj z wielowarstwowych wbudowanych mechanizmów kontroli zabezpieczeń i unikatowej analizy zagrożeń platformy Azure, aby ułatwić wykrywanie szybko rozwijających się zagrożeń i ochronę przed nimi.

Zacznij od bezpiecznej podstawy

Skorzystaj z wielowarstwowych zabezpieczeń udostępnianych przez firmę Microsoft w fizycznych centrach danych, infrastrukturze i operacjach wykonywanych na platformie Azure. Zyskaj dzięki nowoczesnym zabezpieczeniom zapewnianym w centrach danych platformy Azure na całym świecie. Korzystaj z chmury bazującej na dostosowywalnym sprzęcie, oferującej mechanizmy kontroli zabezpieczeń zintegrowane ze składnikami sprzętu i oprogramowania układowego oraz z dodatkowej ochrony przed zagrożeniami, takimi jak ataki DDoS. Uzyskuj pomoc od zespołu ponad 3500 ekspertów od globalnego cyberbezpieczeństwa, którzy pracują razem, aby zabezpieczyć zasoby i dane Twojej firmy przechowywane na platformie Azure.

Zabezpieczenia typu „obrona w głąb” na platformie Microsoft Azure

Obrona przed hakerami i wbudowana ochrona na platformie Microsoft Azure

Uproszczone zabezpieczenia dzięki wbudowanym kontrolkom

Korzystaj z wbudowanych kontrolek i usług, aby szybko chronić pakiety robocze w różnych tożsamościach, danych, sieciach i aplikacjach platformy Azure. Zapewniaj ciągłą ochronę ze szczegółowymi informacjami za pomocą usługi Azure Security Center. Rozszerzaj ochronę na środowiska hybrydowe i w prosty sposób integruj rozwiązania partnerskie z platformą Azure. Najlepsze rozwiązania dotyczące zabezpieczeń opisano w artykułach, do których prowadzą następujące linki:

Wczesne wykrywanie zagrożeń za pomocą unikatowej funkcji inteligentnej analizy

Wykrywaj nowe zagrożenia i szybko na nie reaguj za pomocą usług korzystających z analizy globalnego cyberbezpieczeństwa w czasie rzeczywistym dostarczanej w skali chmury. Te szczegółowe informacje z możliwością działania są opracowywane po przeanalizowaniu ogromnej ilości danych z różnych źródeł, w tym 18 miliardów stron internetowych z serwisu Bing, 400 miliardów wiadomości e-mail, 1 miliarda aktualizacji urządzeń z systemem Windows i 450 miliardów uwierzytelnień miesięcznie. Korzystając z możliwości uczenia maszynowego, analizy behawioralnej i inteligentnej analizy bazującej na aplikacjach, analitycy danych z firmy Microsoft analizują ogromną ilość danych w usłudze Microsoft Intelligent Security Graph. Powstające dzięki temu szczegółowe informacje są źródłem danych dla usług na platformie Azure i pomagają w szybszym wykrywaniu zagrożeń.

Microsoft Intelligent Security Graph API

Sprawdź, jak klienci osiągają więcej dzięki zabezpieczeniom platformy Azure

Firma gastronomiczna zabezpiecza dane w chmurze hybrydowej

"Microsoft has a great commitment to the problems of the enterprise. The security built into Azure is huge for us and ensures the safety of our data wherever it is."
Julia Anderson, Global Chief Information Officer

Firma globalna udostępnia poufne dane przy użyciu chmury

"Building with the additional layer of Azure security, we feel we have a far better security posture than we could provide ourselves."
Thomas Fredell, Chief Product Officer

Dostawca oprogramowania wybiera zabezpieczenia firmy Microsoft w chmurze

"From a security point of view, I think Azure is a demonstrably more secure environment than most banks’ datacenters."
John Schlesinger, Chief Enterprise Architect, Temenos

Powiązane produkty i usługi

Security Center

Uzyskaj ujednolicone zarządzanie zabezpieczeniami i zaawansowaną ochronę przed zagrożeniami w obciążeniach chmury hybrydowej

Application Gateway

Tworzenie bezpiecznych, skalowalnych frontonów internetowych o wysokiej dostępności na platformie Azure

Azure Active Directory

Synchronizowanie katalogów lokalnych i obsługa logowania jednokrotnego

Ochrona przed atakami DDoS na platformie Azure

Chroń aplikacje przed atakami DDoS (Distributed Denial of Service, rozproszona odmowa usługi)

Key Vault

Ochrona i zachowywanie kontroli nad kluczami i innymi wpisami tajnymi

Azure Information Protection

Lepsza ochrona poufnych informacji — zawsze i wszędzie