Trace Id is missing
Przejdź do głównej zawartości
Azure

Azure Database Migration Service

Ułatw migrację bazy danych na platformę Azure

Usługa Azure Database Migration Service to narzędzie ułatwiające, prowadzące i automatyzujące migrację baz danych na platformę Azure. Łatwo migruj dane, schematy i obiekty z wielu źródeł do chmury na dużą skalę.

Usługa migracji poufnej bazy danych przenosi dane, schemat i obiekty na platformę Azure

Łatwy w zrozumieniu proces pozwala wykonać zadanie bezbłędnie już za pierwszym razem

Obsługuje migrację baz danych Microsoft SQL Server, MySQL, PostgreSQL i MongoDB na platformę Azure ze środowisk lokalnych i innych chmur

Wysoce odporna i samonaprawiająca się usługa migracji zapewnia niezawodne wyniki niemal bez przestojów

Wykonaj pełną migrację niemal bez przestojów

Migruj obiekty baz danych i serwerów, w tym konta użytkowników, zadania agentów i pakiety usług SSIS (SQL Server Integration Services) — wszystko jednocześnie.

Strona Wprowadzenie w usłudze Azure Migrate
Dane z monitorowania wydajności i użytkowania aplikacji, takie jak aktywni użytkownicy, dzienne sesje na użytkownika, czas trwania sesji i główne urządzenia.

Przenieś najszerzej stosowane bazy danych

Migruj dane na platformę Azure z najpopularniejszych systemów zarządzania bazami danych. Bez względu na to, czy przenosisz się z lokalnej bazy danych, czy z innej chmury, usługa Database Migration Service obsługuje kluczowe scenariusze migracji , takie jak z systemów SQL Server, MySQL, PostgreSQL i MongoDB.

Zautomatyzuj migracje baz danych

Oszczędzaj czas i wysiłek dzięki zautomatyzowaniu przejścia na platformę Azure przy użyciu programu PowerShell. Usługa Database Migration Service współdziała z poleceniami cmdlet programu PowerShell, aby automatycznie migrować listę baz danych.

Wersja demonstracyjna usługi AppCenter dla aplikacji Smart Hotel, która jest dystrybuowana wśród użytkowników i uruchamiana testowo.

Upraszczaj migrację za pomocą procesu dwuetapowego

Lepiej przygotuj obciążenia baz danych do przeniesienia na platformę Azure przy użyciu pakietu narzędzi do migracjiplatformy Azure. Najpierw za pomocą usługi Azure Migrate odnajdź lokalne zasoby danych, oceń gotowość do migracji i wybierz najlepsze miejsce docelowe dla baz danych. Następnie za pomocą usługi Database Migration Service przenieś lokalne bazy danych na platformę Azure.

Migruj z łatwością do bazy danych Azure SQL za pomocą narzędzia Azure Data Studio

Migruj bazy danych SQL Server na platformę Azure za pomocą nowego rozszerzenia migracji Azure SQL dla narzędzia Azure Data Studio. Wykorzystując znany interfejs oprogramowania do migracji danych, przyspiesz lokalne migracje do maszyn wirtualnych Azure SQL Virtual Machines i wystąpienia Azure SQL Managed Instance przy minimalnych lub zerowych przestojach aplikacji.

Oceń bazy danych SQL Server przed migracją

Przed migracją baz danych SQL Server do chmury, użyj rozszerzenia migracji Azure SQL w narzędziu Azure Data Studio, aby je ocenić i zidentyfikować wszelkie problemy, które mogą się pojawić podczas migracji. Rozszerzenie oferuje przyjazny dla użytkownika interfejs do uruchomienia oceny i wygenerowania odpowiednich rekomendacji dotyczących konfiguracji, aby spełnić wymagania wydajności obciążenia.

Wbudowane funkcje kompleksowych zabezpieczeń i zgodności

Zacznij korzystać z bezpłatnego konta platformy Azure

1

Rozpocznij bezpłatnie. Uzyskaj środki w wysokości 200 USD do wykorzystania w ciągu 30 dni. Mając środki, otrzymasz bezpłatne przydziały dla wielu naszych najpopularniejszych usług, a dodatkowo otrzymasz bezpłatne przydziały dla ponad 55 innych usług, które zawsze są bezpłatne.

2

Po przelaniu środków, przejdź na płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem , aby kontynuować pracę z użyciem tych samych bezpłatnych usług. Płacisz tylko wtedy, gdy użycie przekroczy bezpłatne miesięczne przydziały.

3

Po upływie 12 miesięcy będziesz nadal mieć dostęp do ponad 55 bezpłatnych usług — i nadal będziesz płacić tylko za wykorzystanie przekraczające bezpłatne miesięczne przydziały.

Zaufanie firm każdej wielkości

Uzyskaj całościowy widoku danych poufnych

"Przy użyciu jakiejkolwiek innej metody, proces migracji zająłby nam znacznie ponad 6 miesięcy i dni lub tygodnie przestoju... Dzięki usłudze Database Migration Service nasza podróż do chmury była wyjątkowo bezproblemowa."

Greg Matuskovic, dyrektor, architektura rozwiązań globalnych, Willis Towers Watson

Willis Towers Watson

J.B. Firma Hunt dąży do przełomu cyfrowego

Aby radzić sobie ze zmianami w branży transportowej oraz rozwijać jej możliwości, J.B. – dostawca spedycji i logistyki. Firma Hunt wdrożyła opartą na chmurze usługę cyfrową, migrując usługi do maszyn wirtualnych na platformie Azure i funkcji Web Apps usługi Azure App Service.

J.B. Hunt

Jotun

"W przeszłości, doświadczaliśmy godzin przestoju podczas każdego nowego wdrożenia. Dzisiaj, wymagany przestój dla aktualizacji oprogramowania to jedynie od 5 do 10 minut. Nie doświadczyliśmy żadnego nieplanowanego przestoju."

Jan Erik Aarethun, architekt przedsiębiorstwa, Jotun

Jotun
Powrót do kart

Często zadawane pytania dotyczące usługi Database Migration Service

  • Aby uzyskać pełną listę par obiektów źródłowych i docelowych lub scenariusze migracji, sprawdź stan obsługiwanych scenariuszy migracji.

  • Usługa Database Migration Service migruje bazy danych na platformę Azure na dużą skalę. Usługa Azure Migrate odkrywa i ocenia bazy danych pod kątem gotowości do przeniesienia na platformę Azure i rekomenduje docelowe jednostki SKU. Azure Data Studio to ujednolicone środowisko administracyjne dla operacji na danych we wszystkich bazach danych platformy SQL Server i Azure. Teraz możesz migrować swoje bazy danych SQL Server do chmury, instalując wtyczkę z rozszerzeniem migracji SQL Server w usłudze Azure Data Studio.

  • Sprawdź tabele pomocy technicznej migracji , aby dowiedzieć się, które docelowe usługi baz danych są mapowane na które źródła baz danych w trybie online lub offline.

  • Wykorzystaj usługę Azure Migrate do odkrycia i oceny bazy danych SQL Server pod kątem gotowości do migracji. Usługa Azure Migrate identyfikuje wymagania przed migracją, rekomenduje docelowe jednostki SKU na platformie Azure i generuje szacunkowy koszt uruchomienia obciążenia na platformie Azure.

  • Przeglądaj dostępne usługi i narzędzia dla scenariusza migracji danych.

  • Migracje baz danych przebiegają zgodnie z typowymi krokami migracji do chmury. Zapoznaj się z omówieniem zagadnień dotyczących migracji do chmury i zacznij planowanie migracji.

  • Tak, można migrować obciążenia serwerów, komputery mainframe i aplikacje internetowe na platformę Azure. Dowiedz się więcej o migracjach systemów Linux i Windows Server . Dowiedz się więcej o migrowaniu komputera mainframe i aplikacji internetowych.

Wszystko gotowe — utwórz bezpłatne konto platformy Azure