Rezerwacje

Zarezerwuj zasoby z wyprzedzeniem, aby otrzymać przysługujące Ci zniżki

Chmura zapewnia wydajne sposoby korzystania z technologii. Jako dostawca usług w chmurze wprowadzamy innowacje cenowe mające na celu ułatwienie Ci osiągnięcia większych oszczędności. Dzięki temu będziesz korzystać z większej liczby zasobów w chmurze przy zmniejszonym koszcie z zachowaniem prostoty i elastyczności.

Uzyskaj rabat na usługi platformy Azure, kupując rezerwacje. Znając z wyprzedzeniem Twoje zapotrzebowanie na zasoby w następnym roku lub w następnych trzech latach, będziemy mogli zapewnić Ci większą wydajność. W zamian otrzymasz te oszczędności jako rabaty nawet do 72 procent1.

Zyskaj więcej możliwości w chmurze przy zmniejszonym koszcie

Zmniejsz koszt nawet o 72 procent w porównaniu z subskrypcjami w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem za wybrane usługi platformy Azure. Oszczędź do 80 procent2 dzięki połączeniu oszczędności wynikających z rezerwacji oraz programu Korzyść użycia hybrydowego platformy Azure.

Skorzystaj z łatwiej przewidywalnych prognoz

Rezerwuj zasoby z wyprzedzeniem, aby ułatwić planowanie długoterminowego sukcesu. Skorzystaj z okresów jednorocznych lub trzyletnich i zapłać z wyprzedzeniem, aby sprostać celom budżetowym.

Odkryj prostotę i elastyczność

Kupuj rezerwacje w kilku prostych krokach bezpośrednio z poziomu witryny Azure Portal. Łatwo wymieniaj rezerwacje zgodnie ze zmianami wymagań dotyczących obciążeń lub aplikacji. Anuluj w dowolnym czasie i zwracaj pozostałe miesiące rezerwacji po uiszczeniu opłaty za anulowanie.

Oszczędzaj dzięki wystąpieniom zarezerwowanym

Połącz oszczędności za wystąpienia zarezerwowane maszyn wirtualnych z systemem Windows i Linux z cenami w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem, aby zarządzać kosztami w przewidywalnych i zmiennych obciążeniach.

Maszyny wirtualne z systemem Windows

DO

80 procent oszczędności2

w porównaniu do Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Maszyny wirtualne z systemem Linux

DO

72 procent oszczędności3

w porównaniu do Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Oszczędzaj dzięki pojemności zarezerwowanej

Zmniejszaj wydatki dzięki możliwości przedpłaty za w pełni zarządzane usługi danych platformy Azure.

Azure SQL Database

DO

80 procent oszczędności4

w porównaniu do Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Azure Cosmos DB

DO

65 procent oszczędności5

w porównaniu do Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

SQL Data Warehouse

DO

65 procent oszczędności6

w porównaniu do Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Zarezerwuj zasoby z wyprzedzeniem, aby otrzymać przysługujące Ci zniżki

1 Oszczędność wynoszącą 72% obliczono przy założeniu korzystania z jednej maszyny wirtualnej M32ts na platformie Azure dla systemu operacyjnego Windows w regionie US Gov Wirginia działającej przez 36 miesięcy w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem przy stawce ~$3660.81/miesiąc; zmniejszona stawka za zarezerwowane na 3 lata wystąpienie w wysokości ~$663.45/miesiąc. Ceny platformy Azure na dzień 30 października 2018 r.  (ceny mogą ulec zmianie). Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.

280% oszczędność wynika z połączenia kosztu korzyści użycia hybrydowego platformy Azure dla systemu Windows Server i 3-letniej rezerwacji wystąpienia zarezerwowanego platformy Azure. Oszacowanie nie obejmuje kosztów pakietu Software Assurance. Porównanie przykładowego rocznego kosztu dwóch maszyn wirtualnych D2V3 z systemem Windows Server. Oszczędności bazują na dwóch maszynach wirtualnych D2V3 w regionie Zachodnie stany USA 2, działających przez 744 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy; podstawowa stawka za obliczenia jest równa stawce za korzystanie z systemu SUSE Linux Enterprise dla regionu Zachodnie stany USA 2. Ceny platformy Azure na dzień 24 kwietnia 2018 r. Ceny mogą ulec zmianie. Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.

3 Oszczędności obliczono przy założeniu korzystania z jednej maszyny wirtualnej M32ts na platformie Azure dla systemu CentOS lub Ubuntu Linux w regionie US Gov Wirginia działającej przez 36 miesięcy w modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem przy stawce ~$2371.04/miesiąc; zmniejszona stawka za zarezerwowane na 3 lata wystąpienie w wysokości ~$663.45/miesiąc. Ceny platformy Azure na dzień 07 listopada 2018 r.  (ceny mogą ulec zmianie). Rzeczywiste oszczędności mogą być różne zależnie od lokalizacji, typu wystąpienia lub użycia.

480% oszczędność na podstawie krytycznej dla działania firmy bazy danych SQL Database z ośmioma rdzeniami wirtualnymi w regionie Zachodnie stany USA 2 działającego przez 730 godzin miesięcznie. Oszczędności są obliczane na podstawie pełnej ceny na żądanie (dołączona licencja) względem sumy stawki podstawowej korzyści użycia hybrydowego platformy Azure i 3-letniego zobowiązania dotyczącego pojemności zarezerwowanej. Oszczędności nie obejmują kosztu pakietu Software Assurance dla programu SQL Server Enterprise Edition, który może różnić się zależnie od umowy EA. Rzeczywiste oszczędności mogą różnić się w zależności od regionu, rozmiaru wystąpienia i warstwy wydajności. Ceny z listopada 2018 r., mogą ulec zmianie.

5Oszczędności dostępne w przypadku rocznego lub trzyletniego okresu pojemności zarezerwowanej usługi Azure Cosmos DB w porównaniu z cenami modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Rzeczywiste oszczędności mogą się różnić w zależności od łącznej zaprowizowanej przepływności (RU/s), faktu, czy zapisy odbywają się w pojedynczym regionie, czy w wielu regionach, oraz długości okresu obowiązywania umowy. Ceny z listopada 2018 r., mogą ulec zmianie.

6Oszczędności dostępne w przypadku rocznego lub trzyletniego okresu pojemności zarezerwowanej usługi Azure SQL Data Warehouse zoptymalizowanej pod kątem obliczeń 2. generacji w porównaniu z cenami modelu płatności zgodnie z rzeczywistym użyciem. Magazyn nie jest uwzględniany. Ceny z kwietnia 2019 r., mogą ulec zmianie.