Nowa oferta

Teraz możesz uzyskać bezpłatny dostęp do popularnych produktów na 12 miesięcy.

Wdrażaj aplikacje typu „open source” na platformie Azure przy użyciu bezpłatnego konta platformy Azure

Rozpocznij od środków w wysokości $200

Rozpocznij bezpłatnie od środków w wysokości $200 na dowolne produkty platformy Azure przez 30 dni.

Kontynuuj korzystanie z bezpłatnych produktów

Zrealizuj następny wspaniały pomysł dzięki bezpłatnemu dostępowi do naszych najpopularniejszych produktów przez 12 miesięcy i do ponad 25 produktów, które są zawsze bezpłatne.

Brak opłat do czasu dokonania wyboru

Informacje o karcie kredytowej są używane podczas weryfikacji tożsamości, ale karta zostanie obciążona dopiero wtedy, gdy zdecydujesz się na podwyższenie poziomu.

Zadzwoń do działu sprzedaży: 1-800-867-1389

Eksperymenty, edukacja i tworzenie

Zobacz, co możesz zrobić ze środkami w wysokości $200

Zacznij tworzyć aplikacje Node.js, Java i Python przy użyciu usługi Azure App Service.

Możesz szybko zacząć tworzyć aplikacje, używając ulubionych stosów kontenerów i platform typu „open source”.

Wdróż maszynę wirtualną z systemem Linux w ciągu kilku sekund przy użyciu naszych narzędzi wiersza polecenia.

Uzyskaj te popularne produkty bezpłatnie na rok

Maszyny wirtualne z systemem Linux

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 Godziny

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Linux i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

Maszyny wirtualne z systemem Windows

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

750 Godziny

Maszyna wirtualna B1S

Tworzenie maszyn wirtualnych z systemem Windows i wydajnością na żądanie w ciągu kilku sekund.

SQL Database

BAZY DANYCH

250 GB


Tworzenie bazy danych Azure SQL Database z wbudowanymi funkcjami analizy.

Blob Storage

MAGAZYN

5 GB

Gorący blok magazynu lokalnie nadmiarowego

Używanie wysoce skalowalnego magazynu obiektów dla dowolnego typu danych bez określonej struktury.

File Storage

MAGAZYN

5 GB

Lokalnie nadmiarowy magazyn plików

Migrowanie do prostego, rozproszonego magazynu plików dla wielu platform bez konieczności zmiany kodu.

Managed Disks

MAGAZYN

64 GB X 2

2 dyski SSD na poziomie P6

Zabezpieczona przestrzeń dyskowa Premium dla usługi Azure Virtual Machines z uproszczonym zarządzaniem.

Cosmos DB

BAZY DANYCH

5 GB

400 jednostek żądań

Tworzenie i skalowanie aplikacji przy użyciu globalnie dystrybuowanej, wielomodelowej usługi bazy danych.

Przepustowość (transfer danych)

SIEĆ

15 GB

wychodzącego transferu danych

Wejściowy i wyjściowy transfer danych pryz użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych.

Możesz zawsze korzystać z tych bezpłatnych produktów

App Service

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

10

aplikacji internetowych i mobilnych oraz aplikacji interfejsu API

Szybkie tworzenie zaawansowanych aplikacji dla dowolnej platformy i dowolnego urządzenia przy użyciu wybranych urządzeń, w tym Node.js i PHP.

Functions

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

1 000 000

żądań na miesiąc

Przetwarzanie zdarzeń za pomocą bezserwerowej architektury kodu.

Usługa kontenera

KONTENERY

Bezpłatnie


Wdrażanie kontenerów i zarządzanie nimi przy użyciu wybranych narzędzi.

Usługa Active Directory

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

500 000

obiektów

Włączanie logowania za pomocą jednego kliknięcia w dowolnej lokalnej aplikacji internetowej lub aplikacji internetowej w chmurze.

Active Directory B2C

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

50 000

użytkowników, których dane są przechowywane, na miesiąc

Włączanie zarządzania tożsamościami i dostępem klientów w chmurze.

Service Fabric

KONTENERY

Bezpłatnie


Kompilowanie i obsługa skalowalnych aplikacji rozproszonych, które pracują w trybie ciągłym.

Visual Studio Team Services

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

5

users (with unlimited private Git repos)

Kompilowanie aplikacji w dowolnym języku przy użyciu naszej usługi DevOps, która oferuje repozytoria Git, ciągłą integrację i ciągłe dostarczanie oraz automatyzację kompilacji.

Application Insights

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Bez ograniczeń

węzły

Monitorowanie użycia i wydajności pracujących aplikacji uruchomionych na nieograniczonej liczbie hostów lub urządzeń.

DevTest Labs

NARZĘDZIA DEWELOPERSKIE

Bezpłatnie


Korzystanie z szybkich, łatwych i zwartych środowisk tworzenia/testowania.

Machine Learning Studio

DANE + ANALIZA

100

modułów na eksperyment

Tworzenie zaawansowanych aplikacji opartych na chmurze z użyciem uczenia maszynowego.

Centrum zabezpieczeń

ZABEZPIECZENIA + TOŻSAMOŚĆ

Bezpłatnie

ocena zasad i zalecenia

Zapobiegaj zagrożeniom, wykrywaj je i odpowiadaj na nie dzięki lepszemu wglądowi w zabezpieczenia zasobów platformy Azure i kontroli nad nimi.

Advisor

MONITOROWANIE + ZARZĄDZANIE

Bez ograniczeń


Uzyskiwanie spersonalizowanych zaleceń dotyczących najlepszych rozwiązań dla platformy Azure.

Microsoft IoT Hub

INTERNET OF THINGS

8 000

wiadomości dziennie

Łączenie i monitorowanie miliardów zasobów IoT oraz zarządzanie nimi.

Load Balancer

SIEĆ

Bezpłatnie

adres IP ze zrównoważonym obciążeniem (VIP)

Natychmiastowe dodawanie skalowania, wysokiej dostępności i wydajności sieci do aplikacji.

Data Factory

BAZY DANYCH

5

działań o małej częstotliwości

Tworzenie usług danych w odpowiedniej skali i zarządzanie nimi.

Wyszukiwanie

KONTENERY

10 000

dokumentów

Dołączanie usługi wyszukiwania w chmurze do aplikacji internetowej i mobilnej.

Notification Hubs

KONTENERY

1 000 000

powiadomień wypychanych

Wysyłanie powiadomień wypychanych dla każdej platformy, z dowolnego zaplecza.

Batch

WYSTĄPIENIA OBLICZENIOWE

Bezpłatnie


Skalowanie aplikacji w chmurze dzięki możliwości aranżacji i planowania zadań w przypadku aplikacji HPC.

Automation

MONITOROWANIE + ZARZĄDZANIE

500 Minuty

czasu wykonywania zadania

Uproszczenie zarządzania chmurą poprzez automatyzację procesów.

Data Catalog

DANE + ANALIZA

Bez ograniczeń

liczby użytkowników

Lepsze wykorzystanie możliwości firmowych zasobów danych.

Interfejs API twarzy

SZTUCZNA INTELIGENCJA I USŁUGI COGNITIVE SERVICES

30 000

transakcji na miesiąc

Narzędzia wzbogacające środowisko użytkowników pozwalają na naturalne interakcje oparte na kontekście.

Interfejs API mowy (Bing)

SZTUCZNA INTELIGENCJA I USŁUGI COGNITIVE SERVICES

5 000

transakcji na miesiąc

Konwertowanie mowy na tekst i tekstu na mowę w celu zrozumienia intencji użytkownika.

Interfejs API tekstu usługi Translator

SZTUCZNA INTELIGENCJA I USŁUGI COGNITIVE SERVICES

2 000 000

dostępnych znaków

Łatwe tłumaczenie mowy w czasie rzeczywistym dzięki prostemu wywołaniu interfejsu API REST.

Log Analytics

MONITOROWANIE + ZARZĄDZANIE

500 MB

dziennie

Uzyskiwanie lepszego wglądu w używane środowiska.

Scheduler

MONITOROWANIE + ZARZĄDZANIE

1

kolekcja zadań (5 zadań na kolekcję)

Uruchamianie zadań na podstawie prostych lub złożonych powtarzanych harmonogramów.

Virtual Network

SIEĆ

50

sieci wirtualnych

Udostępnianie sieci prywatnych i łączenie z lokalnymi centrami danych.

Transfer danych między sieciami wirtualnymi

SIEĆ

Tylko transfer przychodzący


Przepustowość (transfer danych)

SIEĆ

5 GB

wychodzącego transferu danych

Wejściowy i wyjściowy transfer danych pryz użyciu naszej niezawodnej sieci globalnych centrów danych.

Machine Learning

SZTUCZNA INTELIGENCJA I USŁUGI COGNITIVE SERVICES

2

stanowiska

Pierwszych dwóch użytkowników eksperymentów jest bezpłatnych. W przypadku zarządzania modelami pierwszych 20 modeli i pierwsze dwa wdrożenia są bezpłatne.