Ceny maszyn wirtualnych SQL Server Standard

Azure Virtual Machines gives you the flexibility of virtualization for a wide range of computing solutions with support for Linux, Windows Server, SQL Server, Oracle, IBM, SAP, and more. All current generation Virtual Machines include load balancing and auto-scaling, for free. For optimal performance, we recommend pairing your Virtual Machines with Managed Disks. Standard egress charges apply.

Choose from the following payment options for Virtual Machines. Combine either option with the Azure Hybrid Benefit for additional savings.

Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem

Opłaty za sekundę możliwości obliczeniowych bez długoterminowych zobowiązań i płatności z góry. Możliwość zmniejszenia lub zwiększenia możliwości obliczeniowych na żądanie. Rozpoczęcie i zaprzestanie korzystania z usługi w dowolnym momencie oraz płatność wyłącznie za użyte zasoby.


Zalecane w następujących przypadkach:
 • Użytkownicy preferujący niskie koszty i elastyczność usługi Azure Virtual Machines.
 • Aplikacje obsługujące krótkoterminowe, gwałtownie wzrastające lub nieprzewidywalne obciążenia, których nie można przerywać.
 • Aplikacje tworzone lub testowane w usłudze Azure Virtual Machines po raz pierwszy.
Dowiedz się więcej

Reserved Virtual Machine Instances

An Azure Reserved Virtual Machine Instance is an advanced purchase of a Virtual Machine for one or three years in a specified region. The commitment is made up front, and in return, you get up to 72% price savings compared to pay as you go pricing. Reserved VM Instances are flexible and can easily be exchanged or returned.


Recommended for:
 • Applications with steady-state usage.
 • Customers who want budget predictability
 • Customers who can commit to using a Virtual Machine over a one or three-year term to reduce computing costs.
Dowiedz się więcej

Przykładowe ceny maszyn wirtualnych

Usługa Azure Virtual Machines spełnia wymagania wszystkich budżetów i obciążeń — od ekonomicznej serii B do najnowszych zestawów skalowania maszyn wirtualnych GPU zoptymalizowanych pod kątem uczenia maszynowego. Poznaj popularne kategorie:

Maszyny wirtualne z możliwością okresowego zwiększania wydajności—B1S

Najbardziej ekonomiczne

Maszyny wirtualne z serii B stanowią ekonomiczne, niedrogie rozwiązanie do obsługi obciążeń, które w normalnych warunkach nie potrzebują dużo mocy procesora, ale sporadycznie muszą obsłużyć większe zadania.

Optymalizacja pod kątem obliczeń—Fv2

Pierwotna moc obliczeniowa

Fv2 to najnowsza, zoptymalizowana pod kątem mocy obliczeniowej rodzina maszyn wirtualnych, która korzysta z procesorów Intel Skylake. Maszyny wirtualne Fv2 wykorzystują pierwotną moc obliczeniową najnowszych procesorów firmy Intel.

Zastosowania ogólne—Dv3

Zrównoważone zasoby procesorów i pamięci

Rodzina Dv3 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych ogólnego przeznaczenia. Sprawdza się w przypadku wielu różnych obciążeń.

Optymalizacja pod kątem pamięci—Ev3

Duża ilość pamięci na rdzeń

Ev3 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Świetnie sprawdza się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

Poznaj wszystkie opcje maszyn wirtualnych

Poznaj opcje dostępne w ramach usługi Azure Virtual Machines. Wybierz kombinację systemu operacyjnego i oprogramowania, a następnie znajdź maszyny wirtualne spełniające wymagania w zakresie rdzeni procesorów wirtualnych, pamięci RAM i pamięci masowej.

Wersja SQL Server Developer oferuje bezpłatne obrazy na potrzeby programowania i testowania (nie produkcji). Płaci się tylko za uruchamianie systemu operacyjnego na maszynie wirtualnej. Obrazy programu SQL Server Express są bezpłatnie licencjonowane na potrzeby lekkich obciążeń produkcyjnych.

Klienci z programem Software Assurance mogą łatwo przenieść swoje licencje programu SQL Server dzięki jednemu z obrazów programu {BYOL} SQL Server.

Zastosowania ogólne

Zrównoważona moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Idealne na potrzeby testowania i programowania, małych i średnich baz danych oraz serwerów sieci Web o niewielkim i średnim ruchu.

Seria B (wersja zapoznawcza)

Seria B to ekonomiczne maszyny wirtualne, które stanowią niskokosztową alternatywę dla obciążeń normalnie potrzebujących do działania niskiej lub średniej bazowej wydajności procesorów CPU, ale niekiedy, gdy zapotrzebowanie wzrasta, wymagających skorzystania z dużo wyższej wydajności procesorów CPU. Takie obciążenia nie potrzebują przez cały czas pełnej wydajności procesorów CPU, jednak czasem wymagają większej wydajności, aby szybciej ukończyć niektóre zadania. Do takiego modelu pasuje wiele aplikacji: serwery do tworzenia i testowania, serwery internetowe obsługujące niewielki ruch, małe bazy danych, mikrousługi, serwery do weryfikacji koncepcji, serwery kompilacji i repozytoria kodu. Ceny dotyczą wersji zapoznawczej i mogą ulec zmianie, gdy usługa stanie się ogólnie dostępna.
Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
B1S 1 1,00 GiB 2 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
B2S 2 4,00 GiB 8 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
B1MS 1 2,00 GiB 4 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
B2MS 2 8,00 GiB 16 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
B4MS 4 16,00 GiB 32 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
B8MS 8 32,00 GiB 64 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Reserved VM Instances are not available for the B series.

A0–4 (podstawowa)

Maszyny wirtualne A (podstawowa) to ekonomiczna opcja na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów testowych, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
A0 1 0,75 GiB 20 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A1 1 1,75 GiB 40 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A2 2 3,50 GiB 60 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A3 4 7,00 GiB 120 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A4 8 14,00 GiB 240 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Reserved VM Instances are not available for the A series.

Av2 Standard

Standardowa Av2 to najnowsza generacja maszyn wirtualnych serii A z podobną wydajnością procesora CPU i szybszym dyskiem. Te maszyny wirtualne są odpowiednie na potrzeby obciążeń deweloperskich, serwerów kompilacji, repozytoriów kodu, witryn i aplikacji internetowych o niewielkim ruchu, mikrousług, wczesnych eksperymentalnych wersji produktów i małych baz danych. Tak samo jak wcześniejsza generacja A Standard, maszyny wirtualne Av2 będą oferować równoważenie obciążenia i skalowanie automatyczne bez dodatkowych opłat.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
A1 v2 1 2,00 GiB 10 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A2 v2 2 4,00 GiB 20 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A4 v2 4 8,00 GiB 40 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A8 v2 8 16,00 GiB 80 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A2m v2 2 16,00 GiB 20 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A4m v2 4 32,00 GiB 40 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
A8m v2 8 64,00 GiB 80 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Reserved VM Instances are not available for the Av2 series.

Najnowsza generacja wystąpień D2–64 v3

Wystąpienia D2–64 v3 to najnowsza generacja wystąpień ogólnego zastosowania. Wystąpienia D2–64 v3 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz. Wystąpienia D2–64 v3 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D2 v3 2 8,00 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D4 v3 4 16,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D8 v3 8 32,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D16 v3 16 64,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D32 v3 32 128,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D64 v3 64 256,00 GiB 1 600 GiB $- $- $- $-

Najnowsza generacja wystąpień D2s–64 v3

Rozmiary serii Dsv3 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz oraz korzystają z magazynu Premium Storage. Rozmiary serii Dsv3 oferują kombinację procesora wirtualnego, pamięci i magazynu tymczasowego spełniającą potrzeby większości obciążeń produkcyjnych.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Dsv3 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv3 są takie same jak dla serii Dv3. Zobacz cennik dysków.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D2s v3 2 8,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
D4s v3 4 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
D8s v3 8 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
D16s v3 16 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
D32s v3 32 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
D64s v3 64 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-

Specjalne ceny wystąpień D2–5 v2 — oferta ograniczona czasowo

Wystąpienia D2–5 v2 będą oferowane przez ograniczony czas w specjalnej cenie po przejściu na procesory hiperwątkowe. Więcej informacji na temat przejścia na procesory hiperwątkowe i tej ograniczonej czasowo oferty można znaleźć w naszym blogu.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
Promocja dotycząca wystąpień D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Promocja dotycząca wystąpień D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Promocja dotycząca wystąpień D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Promocja dotycząca wystąpień D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Reserved VM Instances are not available for the Dv2Promo series.

D1–5 v2

Wystąpienia D1–5 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D1–5 v2 oferują kombinację procesora CPU, pamięci i dysku lokalnego o dużych możliwościach spełniającą potrzeby większości aplikacji produkcyjnych.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D1 v2 1 3,50 GiB 50 GiB $- $- $- $-
D2 v2 2 7,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D3 v2 4 14,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D4 v2 8 28,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D5 v2 16 56,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-

DS1–S5 v2

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Dsv2 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2. Zobacz cennik dysków.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
DS1 v2 1 3,50 GiB 7 GiB $- $- $- $-
DS2 v2 2 7,00 GiB 14 GiB $- $- $- $-
DS3 v2 4 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $-
DS4 v2 8 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $-
DS5 v2 16 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $-

Optymalizacja pod kątem obliczeń

Duża moc procesora CPU w stosunku do pamięci. Dobrze sprawdzają się w przypadku serwerów sieci Web o średnim ruchu, urządzeń sieciowych, procesów wsadowych i serwerów aplikacji.

Seria Fv2

Maszyny wirtualne z serii Fv2 obsługują 2 GiB pamięci RAM oraz 8 GB pamięci w lokalnym magazynie tymczasowym (dysk SSD) na każdy procesor wirtualny. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są oparte na procesorze Intel Xeon® Platinum 8168 (SkyLake) z częstotliwością 2,7 GHz , który może osiągnąć prędkość do 3,7 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami sieci Web, funkcjami analitycznymi i grami.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
F2 v2 2 4,00 GiB 16 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
F4 v2 4 8,00 GiB 32 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
F8 v2 8 16,00 GiB 64 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
F16 v2 16 32,00 GiB 128 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
F32 v2 32 64,00 GiB 256 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
F64 v2 64 128,00 GiB 512 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Reserved VM Instances are not available for the Fv2 series.

Seria F

Maszyny wirtualne z serii F obsługują 2 GiB pamięci RAM oraz 16 GB pamięci na lokalnym dysku półprzewodnikowym (SSD) na każdy rdzeń procesora CPU. Są one zoptymalizowane do znacznego wykorzystania mocy obliczeniowych. Maszyny wirtualne z serii F są oparte na procesorze 2,4 GHz Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell), który może osiągnąć prędkość do 3,2 GHz przy użyciu technologii Intel Turbo Boost Technology 2.0. Te maszyny wirtualne są dostosowane do użytku w scenariuszach związanych z przetwarzaniem wsadowym, serwerami internetowymi, funkcjami analitycznymi i grami.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych Fs i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Fs są takie same jak dla serii F.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
F1 1 2,00 GiB 16 GiB $- $- $- $-
F2 2 4,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
F4 4 8,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
F8 8 16,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
F16 16 32,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-

Optymalizacja pod kątem pamięci

Duża ilość pamięci na rdzeń. Świetnie sprawdzają się w przypadku serwerów relacyjnych baz danych, średnich i dużych pamięci podręcznych oraz analizowania w pamięci.

Najnowsza generacja wystąpień E2–64 v3

Wystąpienia E2–64 v3 to najnowsza generacja wystąpień zoptymalizowanych pod kątem pamięci. Wystąpienia E2–64 v3 są oparte na procesorach Intel XEON® E5-2673 v4 (Broadwell) z zegarem 2,3 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,5 GHz. Wystąpienia E2–64 v3 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci.

Opłaty za dyski magazynu trwałego są naliczane oddzielnie od opłat za maszyny wirtualne. Aby korzystać z dysków magazynu Premium Storage, użyj wariantu Esv3 maszyn wirtualnych. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Esv3 są takie same jak dla serii Ev3. Zobacz cennik dysków.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
E2 v3 2 16,00 GiB 32 GiB $- $- $- $-
E4 v3 4 32,00 GiB 64 GiB $- $- $- $-
E8 v3 8 64,00 GiB 128 GiB $- $- $- $-
E16 v3 16 128,00 GiB 256 GiB $- $- $- $-
E32 v3 32 256,00 GiB 512 GiB $- $- $- $-
E64 v3 64 432,00 GiB 864 GiB $- $- $- $-

Specjalne ceny wystąpień D11–14 v2 — oferta ograniczona czasowo

Wystąpienia D11–14 v2 będą oferowane przez ograniczony czas w specjalnej cenie po przejściu na procesory hiperwątkowe. Więcej informacji na temat przejścia na procesory hiperwątkowe i tej ograniczonej czasowo oferty można znaleźć w naszym blogu.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
Promocja dotycząca wystąpień D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Promocja dotycząca wystąpień D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Promocja dotycząca wystąpień D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Promocja dotycząca wystąpień D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Reserved VM Instances are not available for the Dv2Promo series.

D11–15 wersja 2

Wystąpienia D11–15 v2 są oparte na procesorach Intel Xeon® E5-2673 v3 (Haswell) z zegarem 2,4 GHz i technologią Intel Turbo Boost 2.0, dzięki której mogą osiągnąć częstotliwość 3,1 GHz. Wystąpienia D11–15 v2 są doskonałe dla aplikacji korporacyjnych intensywnie korzystających z pamięci. Wystąpienie D15 v2 jest izolowane do sprzętu dedykowanego pojedynczemu klientowi.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
D11 v2 2 14,00 GiB 100 GiB $- $- $- $-
D12 v2 4 28,00 GiB 200 GiB $- $- $- $-
D13 v2 8 56,00 GiB 400 GiB $- $- $- $-
D14 v2 16 112,00 GiB 800 GiB $- $- $- $-
D15 v2 20 140,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-

DS11–S15 v2

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych Dsv2 i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Dsv2 są takie same jak dla serii Dv2.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
DS11 v2 2 14,00 GiB 28 GiB $- $- $- $-
DS12 v2 4 28,00 GiB 56 GiB $- $- $- $-
DS13 v2 8 56,00 GiB 112 GiB $- $- $- $-
DS14 v2 16 112,00 GiB 224 GiB $- $- $- $-
DS15 v2 20 140,00 GiB 280 GiB $- $- $- $-

Seria G

Maszyny wirtualne z serii G korzystają z procesorów z rodziny Intel® Xeon® E5 v3 i zapewniają niezrównaną wydajność obliczeniową w celu obsługi obciążeń dużych baz danych, w szczególności produktów SAP HANA, SQL Server, Hadoop, DataZen i Hortonworks. Wystąpienie G5 jest izolowane do sprzętu dedykowanego pojedynczemu klientowi.

Jeśli potrzebujesz opcji uruchamiania środowisk produkcyjnych oprogramowania SAP HANA, które wymagają węzłów większych niż 0,5 TB, oprogramowanie SAP HANA na platformie Azure (duże wystąpienia) oferuje produkowany specjalnie w tym celu sprzęt z certyfikatem SAP. Pozwala on na wdrażanie dużych środowisk produkcyjnych powiązanych z obciążeniami SAP (OLTP i OLAP). Zobacz więcej informacji na temat oprogramowania SAP HANA na platformie Azure.

W celu skorzystania z magazynu trwałego użyj maszyn wirtualnych GS i oddzielnie kup usługę Premium Storage. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów GS są takie same jak dla serii G.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
G1 2 28,00 GiB 384 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
G2 4 56,00 GiB 768 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
G3 8 112,00 GiB 1 536 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
G4 16 224,00 GiB 3 072 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
G5 32 448,00 GiB 6 144 GiB $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Reserved VM Instances are not available for the G series.

Seria M

Maszyny wirtualne serii M są wyposażone w procesor Intel® Xeon® E7-8890 v3, 2,5 GHz (Haswell). Seria M oferuje do 128 rdzeni oraz 2,0 TiB pamięci, co zapewnia niezrównaną wydajność obliczeniową umożliwiającą obsługę dużych obciążeń w pamięci.

Wszystkie rozmiary maszyn wirtualnych serii M będą mogły korzystać z dysków trwałych w warstwach Standardowa i Premium. Liczniki cen i rozliczeń dla rozmiarów Ms są takie same jak dla serii M.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
M64ms 64 1 750,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
M64s 64 1 000,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
M128s 128 2 000,00 GiB 4 000 GiB $- $- $- $-

Optymalizacja pod kątem magazynu

Wysoka przepływność dysku i operacje we/wy. Idealne rozwiązanie w przypadku danych big data oraz baz danych SQL i NoSQL.

Seria L

Wystąpienia serii L to maszyny wirtualne zoptymalizowane pod kątem magazynowania na potrzeby obciążeń o małym opóźnieniu, takich jak bazy danych NoSQL (na przykład Cassandra, MongoDB, Cloudera i Redis). Maszyny wirtualne serii L oferują do 32 rdzeni procesora CPU, procesor Intel® Xeon® z rodziny E5 v3, 8 GiB pamięci RAM na rdzeń oraz lokalny dysk SSD o pojemności od 768 GB do 6 TB. To wystąpienie obsługuje usługę Premium Storage.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
L4 4 32,00 GiB 678 GiB $- $- $- $-
L8 8 64,00 GiB 1 388 GiB $- $- $- $-
L16 16 128,00 GiB 2 807 GiB $- $- $- $-
L32 32 256,00 GiB 5 630 GiB $- $- $- $-

Procesor GPU

Maszyny wirtualne wyspecjalizowane pod kątem intensywnego renderowania grafiki i edytowania materiałów wideo. Dostępne z pojedynczym lub wieloma procesorami GPU.

Seria NC

Maszyny wirtualne serii N świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna. Maszyny wirtualne serii N korzystają z przyspieszonej platformy NVIDIA Tesla oraz technologii NVIDIA GRID 2.0, dzięki czemu zapewniają obsługę grafiki najwyższej klasy dostępnej teraz w chmurze. Dodatkowo seria N oferuje konfigurację NC24r zapewniającą interfejs sieciowy o niskich opóźnieniach i wysokiej przepływności zoptymalizowany pod kątem ściśle sprzężonych równoległych obciążeń obliczeniowych.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Procesor GPU
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
NC6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X K80 $- $- $- $-
NC12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X K80 $- $- $- $-
NC24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-
NC24r 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X K80 $- $- $- $-

NCv2 series

Maszyny wirtualne z serii NCv2 to nowy dodatek do oferty rodziny produktów GPU — następna generacja naszych popularnych maszyn wirtualnych z serii NC wykorzystujących procesory GPU NVIDIA Tesla P100. Klienci mogą korzystać z zalet tych zaktualizowanych procesorów GPU w przypadku tradycyjnych obciążeń obliczeń HPC, które skorzystają na zwiększeniu wydajności, wspierając scenariusze, takie jak modelowanie dotyczące złóż, sekwencjonowanie DNA, analiza zawartości białka, symulacje metodą Monte Carlo i inne. Nowe procesory GPU oferują ponad 2 razy większą wydajność w porównaniu z aktualną serią NC. I podobnie jak w przypadku naszej serii NC, oferujemy konfigurację obejmującą pracę w sieci InfiniBand dla obciążeń wymagających szybkich połączeń wzajemnych, na przykład w branżach, takich jak: ropa naftowa i gaz, przemysł samochodowy i genomika. Przyspiesza ona również działanie funkcji skalowania do wewnątrz i poprawia wydajność pojedynczych wystąpień. Dodatkowo seria N oferuje konfigurację NC24r zapewniającą interfejs sieciowy o niskich opóźnieniach i wysokiej przepływności zoptymalizowany pod kątem ściśle sprzężonych równoległych obciążeń obliczeniowych.

Ta nowa rodzina procesorów GPU została wstępnie udostępniona w wersji zapoznawczej. Aby się zarejestrować, odwiedź stronę rejestracji.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Procesor GPU
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
NC6 v2 6 112,00 GiB 336 GiB 1X P100 $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
NC12 v2 12 224,00 GiB 672 GiB 2X P100 $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
NC24 v2 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P100 $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
NC24r v2 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P100 $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Reserved VM Instances are not available for the NCv2 series.

Seria NV

Maszyny wirtualne serii N świetnie sprawdzają się w przypadku dużych obciążeń obliczeniowych i graficznych, pomagając klientom we wprowadzaniu innowacji, takich jak wysokiej klasy zdalna wizualizacja, uczenie głębokie i analiza predykcyjna. Maszyny wirtualne serii N korzystają z przyspieszonej platformy NVIDIA Tesla oraz technologii NVIDIA GRID 2.0, dzięki czemu zapewniają obsługę grafiki najwyższej klasy dostępnej teraz w chmurze.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Procesor GPU
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
NV6 6 56,00 GiB 340 GiB 1X M60 $- $- $- $-
NV12 12 112,00 GiB 680 GiB 2X M60 $- $- $- $-
NV24 24 224,00 GiB 1 440 GiB 4X M60 $- $- $- $-

ND-series

Maszyny wirtualne serii ND to nowy członek rodziny procesorów GPU. Zostały specjalnie zaprojektowane pod kątem obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją i głębokim uczeniem. Oferują najwyższą wydajność na potrzeby szkolenia i wnioskowania. Ich sercem są procesory GPU NVIDIA Tesla P40 bazujące na nowej architekturze Pascal. Te wystąpienia oferują doskonałą wydajność dla operacji FP32 (czyli operacji na liczbach zmiennoprzecinkowych pojedynczej precyzji) na potrzeby obciążeń związanych ze sztuczną inteligencją wykorzystujących platformę CNTK, TensorFlow, Caffe lub inną. Seria ND oferuje także dużo pojemniejszą pamięć procesora GPU (24 GB) mieszczącą znacznie większe modele sieci neuronowych. Podobnie jak nasza seria NC, seria ND oferuje konfigurację z dodatkową siecią o niskich opóźnieniach i wysokiej przepływności przez funkcję RDMA oraz łączność InfiniBand, a więc można uruchamiać zadania szkolenia o dużej skali obejmujące wiele procesorów GPU. Dodatkowo seria N oferuje konfigurację ND24r zapewniającą interfejs sieciowy o niskich opóźnieniach i wysokiej przepływności zoptymalizowany pod kątem ściśle sprzężonych równoległych obciążeń obliczeniowych.

Ta nowa rodzina procesorów GPU została wstępnie udostępniona w wersji zapoznawczej. Aby się zarejestrować, odwiedź stronę rejestracji.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Procesor GPU
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
ND6 6 112,00 GiB 336 GiB 1X P40 $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
ND12 12 224,00 GiB 672 GiB 2X P40 $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
ND24 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P40 $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
ND24r 24 448,00 GiB 1 344 GiB 4X P40 $- ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste ‐ ‐ Puste
Reserved VM Instances are not available for the ND series.

Obliczenia o wysokiej wydajności

Maszyny wirtualne z najszybszymi i najbardziej wydajnymi procesorami CPU oraz, opcjonalnie, interfejsami sieciowymi zapewniającymi wysoką przepływność (RDMA).

Seria H

Seria H to nowa rodzina wystąpień zaprojektowanych specjalnie z myślą o obsłudze obciążeń obliczeniowych o wysokiej wydajności, takich jak modelowanie ryzyka finansowego, symulacje sejsmiczne i dotyczące złóż, modelowanie molekularne i badania z dziedziny genomiki. Opierają się one na procesorach Intel Xeon E5-2667 v3 Haswell 3,2 GHz (3,6 GHz w przypadku opcji turbo) z pamięcią DDR 4. Opcja turbo jest zawsze włączona w wystąpieniach z serii H. Dwie konfiguracje serii H (H16r, H16mr) oferują również interfejs sieciowy o niskich opóźnieniach i wysokiej przepływności (RDMA) zoptymalizowany pod kątem ściśle sprzężonych równoległych obciążeń obliczeniowych, takich jak aplikacje MPI, i dostrojony do nich.

Add to
estimate
Wystąpienie Wirtualny procesor vCPU Pamięć RAM Temporary
storage
Płatność zgodnie z rzeczywistym użyciem
1 year reserved
(% Savings)
3 year reserved
(% Savings)
3 year reserved with
Azure Hybrid Benefit
(% Savings)
H8 8 56,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H8m 8 112,00 GiB 1 000 GiB $- $- $- $-
H16m 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16mr 16 224,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-
H16r 16 112,00 GiB 2 000 GiB $- $- $- $-

Opcje adresów IP

Do każdej usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure jest przypisywany bezpłatnie dynamiczny wirtualny adres IP (VIP). Za dodatkową opłatą można również otrzymać:

 • Publiczne adresy IP na poziomie wystąpienia — dynamiczny publiczny adres IP (PIP) przypisany do maszyny wirtualnej na potrzeby bezpośredniego dostępu.
 • Zastrzeżone adresy IP — publiczny adres IP, który można zastrzec dla subskrypcji. Może być używany jako adres VIP dla dowolnej usługi w chmurze w regionie.
 • Adresy IP ze zrównoważonym obciążeniem — dodatkowe adresy VIP ze zrównoważonym obciążeniem, które można przypisać do usługi w chmurze platformy Azure zawierającej co najmniej jedną maszynę wirtualną platformy Azure.

Zobacz cennik adresów IP

Dostępne ceny dla tworzenia i testowania aplikacji

Rabaty w cenniku platformy Azure są dostępne dla subskrybentów programu Visual Studio uruchamiających pakiety robocze tworzenia i testowania indywidualnie lub jako zespół. Aktywni subskrybenci programu Visual Studio mogą korzystać z wielu różnych rabatów w przypadku korzystania z subskrypcji platformy Azure w ramach oferty tworzenia i testowania. Dowiedz się więcej o ofertach tworzenia i testowania oraz subskrypcjach programu Visual Studio.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Free billing and subscription management support.
 • Flexible support plans starting at $29/month (Note—Microsoft support does not include support for Linux images in the Azure Marketplace, though in some cases Linux publishers offer support). Find a plan.
 • Guaranteed 99.95% connectivity for multiple instances. Read the SLA.

Często zadawane pytania

Ogólne

 • Nie. Wszystkie nowe maszyny wirtualne mają dysk systemu operacyjnego i dysk lokalny („dysk zasobów”). Nie pobieramy opłat za magazyn na dysku lokalnym. Dysk systemu operacyjnego jest rozliczany według zwykłej stawki za dyski. Zobacz wszystkie konfiguracje maszyn wirtualnych.

 • An additional FAQ on RI with details on terms, billing, exchanges and cancellations is available here: Azure Reserved Virtual Machine Instances

 • Może. Stan zatrzymania bez alokacji oznacza, że opłaty nie są już naliczane. Stan zatrzymania z alokacją oznacza, że opłaty są nadal naliczane za przydzielone rdzenie wirtualne (nie za licencję na oprogramowanie). Szczegółowe informacje o stanach maszyn wirtualnych są dostępne tutaj.

  Stan Rozliczenia Szczegóły
  Uruchamianie Tak Początkowy stan uruchamiania maszyn wirtualnych, czyli ich przechodzenia przez cykl rozruchu. Ten okres jest rozliczany, ponieważ maszyny wirtualne działają.
  Działające (uruchomione) Tak Stan działania maszyny wirtualnej.
  Zatrzymane Tak Opłaty naliczane są za zaalokowane rdzenie, a nie za licencję programową.
  Uwaga: aby przełączyć maszynę wirtualną do stanu zatrzymania, użyj opcji zasilania maszyny wirtualnej, a nie w klasycznym portalu Microsoft Azure.
  Usunięte (bez alokacji) Nie Rdzenie nie będą już zaalokowane do maszyny wirtualnej i nie będą za nie naliczane opłaty.
  Uwaga: jedynym sposobem zatrzymania wszystkich maszyn wirtualnych w usłudze w chmurze jest usunięcie środowisk przejściowych i produkcyjnych.
 • Ceny maszyn wirtualnych obejmują tylko magazyn na dyskach lokalnych. Koszt dołączenia dysków w warstwie Premium (oparte na SSD) i Standardowa (oparte na dysku twardym) do maszyny wirtualnej można sprawdzić na stronie cennika usługi Managed Disks.

 • Wcześniej informacje o użytkowaniu maszyn wirtualnych A0, A2, A3 i A4 w warstwach Standardowa i Podstawowa były zawsze generowane jako ułamki (dla opcji A0) lub wielokrotności (dla opcji A2, A3 i A4) minut liczników maszyn wirtualnych A1. Otrzymaliśmy informacje, że czasami było to mylące dla klientów, więc wprowadziliśmy zmianę polegającą na przypisaniu użycia na sekundę do dedykowanych liczników dla opcji A0, A2, A3 i A4. Ta modyfikacja spowoduje zmianę identyfikatorów GUID zasobów dla maszyn wirtualnych A0, A2, A3 i A4. Jeśli Twoje procedury rozliczania bazują na identyfikatorach GUID zasobów, należy je zmodyfikować w celu uwzględnienia tych nowych liczników rozliczeń.

  Rozmiar wdrożenia Informacje o użytkowaniu generowane jako wielokrotności opcji A1 do 10 stycznia 2016 roku Informacje o użytkowaniu generowane jako dedykowane liczniki od 11 stycznia 2016 roku
  A0 0,25 godziny opcji A1 1 godzina opcji A0
  A2 2 godziny opcji A1 1 godzina opcji A2
  A3 4 godziny opcji A1 1 godzina opcji A3
  A4 8 godzin opcji A1 1 godzina opcji A4

 • Opłatę naliczamy za liczbę pełnych minut działania aplikacji, więc nie płacisz za dodatkowe sekundy. W tym przykładzie zostałaby naliczona opłata za 6 minut.

 • Jest to nowa funkcja w wersji zapoznawczej dla maszyn wirtualnych systemu Azure z prywatnymi adresami IP. Punkt końcowy wewnętrznego równoważenia obciążenia jest dostępny wyłącznie w obrębie sieci wirtualnej (w przypadku maszyn wirtualnych w sieci wirtualnej) lub w obrębie chmury (w przypadku maszyn wirtualnych poza siecią wirtualną). Wewnętrzne równoważenie obciążenia jest przydatne w przypadku aplikacji wielowarstwowych, w których pewne warstwy aplikacji nie są publiczne, a jednak wymagają funkcji równoważenia obciążenia.

 • Stan maszyn wirtualnych można sprawdzić na karcie Maszyny wirtualne, a także na pulpicie nawigacyjnym maszyn wirtualnych. Jeśli maszyna wirtualna jest w stanie zatrzymania, opłaty są nadal naliczane. Tylko stan zatrzymania bez alokacji oznacza, że opłaty nie są naliczane.

  Aby mieć pewność, że opłaty nie są naliczane, należy zawsze zatrzymywać maszyny wirtualne w portalu zarządzania. Można je również zatrzymać za pomocą programu PowerShell, wywołując polecenie ShutdownRoleOperation z parametrem „PostShutdownAction” mającym wartość „StoppedDeallocated”.

 • Każde wystąpienie jest rozliczane za jego wyjście danych między regionami.

 • Nie. Podatek zostanie dodany osobno.

 • Tak, dzięki funkcji przenośności licencji, jeśli korzystasz z pakietu Software Assurance, możesz „przenieść własną licencję” w przypadku wszystkich obsługiwanych produktów serwerowych uruchamianych na maszynach wirtualnych.

Windows Server

 • Nie. Firma Microsoft dostarcza klucze licencji systemu Windows Server dla wszelkich uruchamianych wystąpień.

 • Nie. Musisz dostarczyć licencję dla obrazu.

SQL Server

 • Jeśli masz istniejące aplikacje lub obciążenia i chcesz po prostu przejść do chmury lub rozszerzyć pewne części aplikacji lokalnej na chmurę, najłatwiejszym rozwiązaniem jest użycie programu SQL Server na maszynie wirtualnej. Jeśli chcesz tworzyć nowe relacyjne aplikacje, najlepszym rozwiązaniem długoterminowym jest prawdopodobnie użycie usługi SQL Database. W obu przypadkach system Azure ułatwia przenoszenie aplikacji z lokalnego centrum danych do chmury i z powrotem, jeśli takie są potrzeby biznesowe.

 • Aby ułatwić Ci dokonanie wyboru, przedstawiamy szczegółowe porównanie funkcji.

 • Magazynowanie danych wiąże się na ogół z koniecznością ustawienia, skonfigurowania i dopasowania obciążenia. Specjalnie zoptymalizowany obraz danych magazynu dla maszyn wirtualnych systemu Azure zwiększa wydajność obciążeń nawet o 20 procent w porównaniu do zwykłego obrazu maszyny wirtualnej programu SQL Server Enterprise. Zobacz, jak to działa.

Zasoby

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Dowiedz się więcej o Virtual Machines

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Dodano do oszacowania. Naciśnij klawisz „v”, aby wyświetlić w kalkulatorze Wyświetl w kalkulatorze

Zobacz, ile możesz zaoszczędzić na maszynach wirtualnych

Uzyskaj oszacowanie