Cennik usługi Azure Disks Storage

Niezawodny i ekonomiczny magazyn w chmurze dla małych i wielkich zbiorów danych

Na platformie Azure można korzystać z pięciu typów magazynów: obiekty blob, pliki, dyski, tabele i kolejki. Zobacz, jak one działają

Łączne koszty zależą od ilości przechowywanych informacji, liczby i typu transakcji magazynu, liczby wychodzących transferów danych oraz wybranej opcji nadmiarowości danych. Porównaj je w sekcji „Opcje nadmiarowości danych”.

Usługa Unmanaged Disks w warstwie Premium i stronicowe obiekty blob

Usługa Unmanaged Disks w warstwie Premium to magazyn o wysokiej wydajności oparty na dyskach półprzewodnikowych (SSD, Solid State Drive). Został zaprojektowany, aby obsługiwać obciążenia intensywnie korzystające z operacji wejścia/wyjścia z wysoką przepływnością i niskimi opóźnieniami. Usługa Unmanaged Disks w warstwie Premium pozwala na aprowizowanie dysku trwałego oraz konfigurowanie jego rozmiaru i charakterystyk wydajności.

Łączny koszt dysku Unmanaged Disk w warstwie Premium zależy od rozmiaru i liczby dysków oraz liczby wychodzących transferów danych. Te rozmiary dysków umożliwiają wykonywanie różnej liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę (IOPS) oraz oferują różne limity przepływności i miesięczne opłaty za GB danych. Możesz wybrać opcję, która najlepiej spełni Twoje wymagania dotyczące rozmiaru magazynu, liczby operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływności. Dołącz do każdej maszyny wirtualnej kilka dysków trwałych, a zyskasz możliwość skonfigurowania magazynu o rozmiarze do 64 TB, który będzie obsługiwać minimum 80 000 operacji wejścia/wyjścia na sekundę oraz przepływność dysku wynoszącą 1600 MB na sekundę na maszynę wirtualną z opóźnieniem operacji odczytu mniejszym niż jedna milisekunda. Usługa Unmanaged Disks w warstwie Premium jest obsługiwana przez maszyny wirtualne o rozmiarach z serii DS, DSv2, FS i GS, które są specjalnie przeznaczone dla dysków w warstwie Premium.

Cena migawek to $-/GB miesięcznie.

Typy dysków P10 P20 P30 P40 P50 P60*
Rozmiar dysku 128 GB 512 GB 1 TB 2 TB 4 TB 8 TB
Cena za miesiąc $- $- $- $- $- $-
Liczba operacji wejścia/wyjścia na dysk 500 2 300 5 000 7 500 7 500 7 500
Przepływność na dysk 100 MB/s 150 MB/s 200 MB/s 250 MB/s 250 MB/s 250 MB/s
W przypadku dysków w warstwie Premium nie ma kosztów transakcji.

* Platforma Azure nie obsługuje jeszcze dołączania opcji P60 jako dysku do maszyny wirtualnej. Opcję P60 będzie można obsługiwać tylko jako stronicowe obiekty blob za pośrednictwem rozwiązania REST.

Standardowe dyski niezarządzane i stronicowe obiekty blob

Dyski w warstwie Standardowa korzystają z nośnika magazynowania opartego na dysku twardym (HDD). Są one najlepszym rozwiązaniem w przypadku pracy w środowisku tworzenia/testowania oraz innych nieregularnych obciążeń, które są mniej podatne na zmiany wydajności.

Łączny koszt magazynu na dysku niezarządzanym w warstwie Standardowa zależy od rozmiaru i liczby dysków, liczby transakcji oraz liczby wychodzących transferów danych.

Pojemność magazynu LRS GRS RA-GRS
Pierwsze 1 TB/miesiąc $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 49 TB (od 1 do 50 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 450 TB (od 50 do 500 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 500 TB (od 500 do 1 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB
Kolejne 4 000 TB (od 1 000 do 5 000 TB) miesięcznie $- za GB $- za GB $- za GB
Ponad 5 000 TB / miesiąc Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami Skontaktuj się z nami

Ceny dostępu

Za dyski standardowe i stronicowe obiekty blob pobierana jest opłata w wysokości $- za następującą liczbę transakcji: 10 000. Wszystkie typy operacji wykonywanych przy użyciu magazynu, w tym operacje odczytu, zapisu i usunięcia, są traktowane jako transakcje.

Import/eksport

Przenoszenie dużych ilości danych do i z platformy Azure przy użyciu dysków twardych. Dowiedz się więcej

Opcje nadmiarowości danych

Magazyn lokalnie nadmiarowy (LRS) Tworzenie wielu synchronicznych kopii danych w obrębie jednego centrum danych
Magazyn strefowo nadmiarowy (ZRS) Przechowuje trzy kopie danych w wielu centrach danych w regionie lub w wielu regionach. Dotyczy tylko blokowych obiektów blob.
Magazyn geograficznie nadmiarowy (GRS) Tak samo jak magazyn LRS oraz wiele kopii asynchronicznych w drugim centrum danych odległym o setki kilometrów
Magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu (RA-GRS) Tak samo jak magazyn GRS oraz dostęp do odczytu z drugiego centrum danych

Szczegółowe informacje na temat opcji nadmiarowości i ich zastosowania na potrzeby wysokiej dostępności zawiera strona replikacji usługi Azure Storage. Pamiętaj, że nie wszystkie typy nadmiarowości są dostępne dla wszystkich typów magazynów.

Pomoc techniczna i umowa SLA

 • Bezpłatna pomoc dotycząca rozliczeń i subskrypcji.
 • Elastyczne plany pomocy technicznej dostępne od $29.0/miesiąc. Wybierz plan
 • Gwarantowana dostępność przez co najmniej 99,9% czasu (z wyłączeniem usług w wersji zapoznawczej). Przeczytaj umowę SLA

Często zadawane pytania

Ogólne

 • Tak. Pojemność magazynu jest rozliczana w jednostkach średniej dziennej ilości przechowywanych danych w gigabajtach (GB) w okresie miesięcznym. Jeśli na przykład w pierwszej połowie miesiąca będzie ciągle używane 10 GB miejsca w magazynie, a w drugiej połowie miesiąca w ogóle nie będzie ono używane, rachunek będzie dotyczył średniego użycia 5 GB miejsca w magazynie.

 • Konta usługi Storage są domyślnie konfigurowane jako geograficznie nadmiarowe. To ustawienie możesz zmienić na magazyn geograficznie nadmiarowy do odczytu lub lokalnie nadmiarowy za pomocą klasycznego portalu Microsoft Azure lub interfejsu API zarządzania usługami. Stan możesz również sprawdzić w portalu lub za pomocą interfejsu API zarządzania usługami.

 • Konta usługi Storage są obciążane opłatami za okres co najmniej 30 dni od czasu włączenia tej usługi. Jeśli na przykład magazyn RA-GRS zostanie włączony 1 maja i wyłączony 5 maja, konto magazynu zostanie obciążone opłatą za magazyn RA-GRS do 30 maja. Później będą naliczane opłaty za magazyn GRS.

  Jeśli magazyn RA-GRS został włączony 1 maja i wyłączony 14 czerwca, opłata za magazyn RA-GRS zostanie naliczona do 14 czerwca. Od 15 czerwca będą naliczane opłaty za magazyn GRS.

Blob Storage

 • Konto usługi Blob Storage to konto magazynu przeznaczone specjalnie do przechowywania danych w postaci obiektów blob. Umożliwia ono użytkownikom określenie warstwy dostępu na podstawie częstotliwości dostępu do danych w ramach tego konta. Konta magazynu ogólnego zastosowania mogą być używane do przechowywania obiektów blob, a także plików, dysków, tabel i kolejek.

 • Nie. Ceny blokowych obiektów blob w ramach konta magazynu ogólnego zastosowania NIE uległy zmianie. Można się z nimi zapoznać tutaj.

 • Jeśli nazwa zasobu zawiera oznaczenie „Gorąca” lub „Chłodna”, opłata dotyczy kont usługi Blob Storage. Jeśli na przykład na rachunku znajduje się pozycja „Standardowe we/wy — chłodny blokowy obiekt blob (GB)”, używasz kont usługi Blob Storage i opłata jest naliczana za te konta. Natomiast „Standardowe we/wy — blokowy obiekt blob (GB)” to licznik skojarzony z użyciem blokowych obiektów blob w ramach kont magazynu ogólnego zastosowania.

 • Podczas tworzenia konta usługi Blob Storage możesz ustawić warstwę dostępu Chłodna lub Gorąca. Koszt przechowywania danych w warstwie Chłodna jest niższy, ale wyższy jest koszt uzyskiwania dostępu do danych. Tej warstwy należy używać w przypadku danych, do których dostęp nie jest zbyt często uzyskiwany i które mają niższe wymagania umowy SLA w zakresie dostępności. Jeśli wzorzec dostępu do danych nie jest znany, zalecamy rozpoczęcie od warstwy Gorąca i używanie jej przez co najmniej jeden miesiąc, a następnie na podstawie rzeczywistego użycia będzie można sprawdzić, czy jest możliwe obniżenie kosztów przez zmianę warstwy na Chłodna. Poniżej znajduje się przykład.

  Przykład: masz 50 TB danych, które mają być przechowywane w usłudze Blob Storage w regionie Wschodnie stany USA 2. Co miesiąc wykonujesz 10 milionów operacji HTTP w ramach konta, a 20% z nich to operacje umieszczania obiektu blob/bloku, listy i tworzenia kontenera. Miesięcznie z konta jest odczytywanych 20 TB danych i zapisywanych na nim 10 TB. Poniżej przedstawiono wyliczenia łącznego kosztu w warstwach Gorąca i Chłodna.

  Jednostka miary Użycie Cena w warstwie Chłodna Cena w warstwie Gorąca Koszt miesięczny w warstwie Chłodna Koszt miesięczny w warstwie Gorąca
  GB miesięcznie 50 * 1024 = 51 200 $0.01 $0.024 $512 $1228.8
  10 000 operacji umieszczania obiektu blob/bloku, listy, tworzenia kontenera 20% * 10 mln / 10 000 = 200 $0.1 $0.05 $20 $10
  10 000 innych operacji 80% * 10 mln / 10 000 = 800 $0.01 $0.004 $8 $3.2
  GB pobranych danych 20 * 1024 = 20 480 $0.01 $0 $204.8 $0
  GB zapisanych danych 10 * 1024 = 10 240 $0.0025 $0 $25.6 $0
  Razem koszt miesięczny $770.4 $1242

  W tym przykładzie łączny koszt miesięczny wynosi $770.4 w warstwie Chłodna i $1242 w warstwie Gorąca. Przeniesienie danych do warstwy Chłodna spowoduje więc znaczne ograniczenie kosztów.

 • Zmiana warstwy konta usługi Blob Storage z Chłodna na Gorąca będzie podlegać opłatom za pobieranie danych. Jeśli na przykład przechowujesz 100 GB danych w ramach konta usługi Blob Storage i zmienisz warstwę tego konta z Chłodna na Gorąca, zostanie naliczona opłata za pobieranie danych w wysokości 100 * $0.01 = $1.

 • Nie. Zmiana warstwy konta z Gorąca na Chłodna nie powoduje naliczenia opłaty za zapisywanie danych. Opłata za zapisywanie danych zostanie naliczona tylko w przypadku zapisania danych bezpośrednio na koncie usługi Blob Storage korzystającego z warstwy dostępu Chłodna.

 • Dane zapisane na kontach GRS są replikowane w innym regionie platformy Azure. Opłata za transfer danych replikacji geograficznej pokrywa koszt przepustowości wykorzystywanej do replikowania tych danych do innego regionu platformy Azure.

Disk Storage

 • Jeśli pusty dysk o pojemności 100 GB będzie wspierany przez konto usługi Premium Storage, zostanie naliczona opłata za dysk P0 (128 GB). Jeśli będzie używany dowolny inny typ konta usługi Storage, będzie naliczana opłata wyłącznie za miejsce w magazynie używane do przechowywania danych zapisywanych na dysk niezależnie od przydzielonego rozmiaru dysku.

 • Tak. Dostępność na poziomie 99,9% czasu do odczytu/zapisu dotyczy także kont usługi Premium Storage.

Zasoby

Kalkulator

Oszacuj miesięczne koszty usług systemu Azure

Często zadawane pytania dotyczące zakupu

Przejrzyj często zadawane pytania na temat cennika systemu Azure

Szczegóły produktu

Dowiedz się więcej o Storage

Dokumentacja

Przejrzyj samouczki techniczne, materiały wideo i inne zasoby

Utwórz konto już teraz i uzyskaj $200 kredytu na korzystanie z systemu Azure

Zacznij już dziś