Pomiń nawigację

Platforma Azure dla wywiadu

Przyspiesz realizację misji wywiadowczej dzięki najszerszej gamie komercyjnych innowacji dla instytucji rządowych.

Większy wkład w misję dzięki platformie Azure

Platforma Azure pomaga zespołom analityków uzyskiwać lepszą widoczność zagadnień, działać szybciej i podejmować bardziej świadome decyzje. Przygotuj się na to, co przyniesie przyszłość, dzięki bardziej szczegółowym informacjom na urządzeniach brzegowych, ujednoliconym zabezpieczeniom chroniącym państwowe dane i rozwiązaniom do bezpiecznej współpracy zdalnej.

Eksploruj tematy kluczowe dla osiągnięcia celu

Umożliwiaj bezpieczną współpracę zdalną

Umożliwiaj skoncentrowaną na misji współpracę szerszego grona zainteresowanych osób z możliwością dostępu z dowolnego miejsca i o dowolnej porze. Udostępniaj narzędzia do pracy zdalnej, utrzymując dane w granicach organizacji.

Uzyskuj bardziej szczegółowe informacje z danych misji

Integruj dane z wielu różnych źródeł — z terenu, otwarte i satelitarne — i udostępniaj je osobom, które ich potrzebują. Ułatw zespołom szybsze podejmowanie trafniejszych decyzji.

Wykonaj modernizację, aby usprawnić podejmowanie decyzji biznesowych

Zmodernizuj istniejące systemy w celu przyspieszenia wprowadzania innowacji, uwolnij dane z silosów i zwiększaj możliwości zespołów wywiadowczych, oddając w ich ręce ulepszone narzędzia do podejmowania decyzji. Twórz i wdrażaj nowoczesne, zintegrowane rozwiązania IT, które działają wszędzie, i zarządzaj nimi.

Wykonaj ujednolicenie obrony cybernetycznej w celu ochrony misji

Usprawnij udostępnianie danych oraz chroń dane misji dzięki inteligentnym, automatycznymi i zintegrowanym zabezpieczeniom, które pomogą Ci monitorować anomalie, łączyć niepowiązane alerty i ciągle wyprzedzać zaawansowane zagrożenia.

Zapoznaj się z najnowszymi wiadomościami i aktualizacjami dotyczącymi platformy Azure

Zwiększaj możliwości instytucji rządowych dzięki tym usługom platformy Azure

Azure AI i uczenie maszynowe

Daj zespołom możliwość lepszego wykorzystywania posiadanych danych związanych z misją za pośrednictwem zintegrowanych narzędzi sprawdzających się w szerokim zakresie umiejętności — od użytkowników biznesowych po naukowców pracujących z danymi.

Azure Synapse Analytics

Połącz integrację danych, magazynowanie danych przedsiębiorstwa i analizę danych big data, aby uzyskać niezrównaną szybkość uzyskiwania szczegółowych informacji z nieograniczoną usługą analizy.

Azure Sentinel

Szybciej wykrywaj zagrożenia i reaguj na nie, wyeliminuj konieczność konfigurowania i obsługi infrastruktury oraz skaluj usługę do swoich potrzeb w zakresie zabezpieczeń, ograniczając w ten sposób koszty związane ze środowiskiem informatycznym.

Usługa Azure Defender

Usprawnij zabezpieczenia dzięki sztucznej inteligencji i automatyzacji. Uzyskaj zaawansowaną, inteligentną ochronę zasobów oraz obciążeń platformy Azure i hybrydowych.

Azure IoT

Bezpiecznie łącz zasoby i sprzęt z chmurą za pomocą rozwiązań pozwalających na odblokowanie analiz w czasie rzeczywistym i umożliwiających współdziałanie systemu.

Azure Kubernetes Service

Łatwiejsze wdrażanie bezpiecznych, konteneryzowanych aplikacji i zarządzanie nimi za pomocą w pełni zarządzanej usługi Kubernetes z zabezpieczeniami i zapewnianiem ładu klasy korporacyjnej.

Azure Stack Edge

Twórz i wdrażaj aplikacje internetowe o kluczowym znaczeniu dla działalności, a następnie przenoś przetwarzanie, magazynowanie i inteligencję na urządzenia brzegowe — czyli tam, gdzie powstają dane.

Windows Virtual Desktop

Szybko wdrażaj pulpity wirtualne i aplikacje, aby umożliwić bezpieczną pracę zdalną i zapewniać pracownikom takie samo środowisko jak na komputerze lokalnym lub laptopie.

Już dziś zacznij tworzyć za pomocą platformy Azure

Rozpocznij