Pomiń nawigację

Usługa Azure Government dla organizacji bezpieczeństwa narodowego

Poznaj usługę Azure Government Secret — chmurę dla danych niejawnych o kluczowym znaczeniu.

Zaufaj usłudze Azure Government Secret opracowanej wyłącznie pod kątem danych poufnych

Uzyskaj kompleksowe, zaawansowane usługi w chmurze opracowane wyłącznie pod kątem obsługi agencji w USA i partnerów pracujących z danymi na poziomie klasyfikacji zabezpieczeń Secret w USA. Usługa Azure Government Secret została opracowana przy użyciu tych samych zasad i architektury co komercyjne chmury platformy Azure. Rozszerzono jej możliwości pod kątem zachowania bezpieczeństwa i integralności poufnych obciążeń oraz umożliwiono szybki dostęp do poufnych informacji o kluczowym znaczeniu.

Usługa Azure Government Secret posiada autoryzację tymczasową (PA) Departamentu Obrony z poziomem wpływu 6 (IL6), jest zgodna z dyrektywą Intelligence Community Directive (ICD) 503, a jej infrastruktura jest zgodna z dyrektywą ICD 705. Usługa Azure Government Secret została zaprojektowana i przygotowana pod kątem rozwiązań typu IaaS (infrastruktura jako usługa), PaaS (platforma jako usługa), SaaS (oprogramowanie jako usługa) oraz rozwiązań z witryny Marketplace i zapewnia szeroki zakres innowacyjnych funkcji komercyjnych na potrzeby poufnych obciążeń. Aby zapewnić wymagany poziom różnorodności geograficznej, usługa Azure Government Secret działa w trzech regionach dedykowanych, znajdujących się ponad 500 mil od siebie.

Usługa Azure Government Secret korzysta z bezpiecznych natywnych połączeń z sieciami danych poufnych z możliwością użycia usług ExpressRoute i ExpressRoute Direct na potrzeby prywatnych, odpornych połączeń o wysokiej przepustowości.

Przygotuj się do spełniania misji dzięki zaufanemu partnerowi firmy Microsoft

Polegaj na rozbudowanej sieci partnerów, aby korzystać z wyspecjalizowanych, przeznaczonych dla jednostek rządowych usług przetwarzania w chmurze, które obsługują potrzeby o krytycznym znaczeniu, w tym usług typu infrastruktura jako usługa (IaaS), platforma jako usługa (PaaS) i oprogramowanie jako usługa (SaaS).

Zaawansowana obsługa poufnych danych

Możesz nam zaufać i przenieść swoje dane do chmury, korzystając z dedykowanych regionów utworzonych z myślą o obciążeniach dla danych niejawnych (o klauzuli Secret) w USA, które są obsługiwane przez obywateli USA z odpowiednimi uprawnieniami.

Szybkie, bezpośrednie połączenia

Łącz się natywnie z sieciami danych poufnych lub korzystaj z prywatnych i odpornych połączeń o wysokiej przepustowości za pomocą usług ExpressRoute i ExpressRoute Direct.

Poznaj innowacyjne oferty

Korzystaj z możliwości chmury, w tym z infrastruktury jako usługi (IaaS), platformy jako usługi (PaaS), oprogramowania jako usługi (SaaS) i ofert na platformach handlowych.

Odkryj szybkie połączenia prywatne

Usługa Azure Government Secret używa technologii sieci platformy Azure, aby oferować szybką komunikację w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych (CONUS) z centrami danych na wyłączność przez sieć prywatną.

Łącz się natywnie przez sieci danych poufnych organizacji rządowych USA lub korzystaj z prywatnych i odpornych połączeń o wysokiej przepustowości za pomocą usług ExpressRoute i ExpressRoute Direct. Sprawdź, która opcja łączności najlepiej odpowiada wymaganiom Twojej agencji:

Połączenie bezpośrednie

Usługa Azure Government Secret jest dostępna natywnie dla agencji z bezpośrednim połączeniem przez sieci danych poufnych organizacji rządowych USA.

ExpressRoute

Usługa ExpressRoute pozwala rozszerzyć sieci lokalne na regiony usługi Azure Government Secret za pośrednictwem połączenia prywatnego obsługiwanego przez dostawcę połączenia.

ExpressRoute Direct

Uzyskaj możliwość bezpośredniego łączenia się z lokalizacjami usługi Azure Government Secret za pomocą usługi ExpressRoute Direct.

Korzystaj z zobowiązania, aby spełnić wymagania organizacji rządowych dla różnych klasyfikacji danych

Usługa Azure Government oferuje najszerszą gamę certyfikatów zgodności spośród wszystkich dostawców chmury na rynku. Autoryzacje tymczasowe programu FedRAMP na poziomie Umiarkowany i Wysoki są zgodne ze standardami zgodności Departamentu Obrony (DoD) na poziomie wpływu 2, 4, 5, a kontrola NIST 800-171 spełnia wymagania standardów DFARS i ITAR. Dwa nowe regiony usługi Azure Government Secret i trzeci ogłoszony region zapewniają rozszerzoną obsługę, aby zapewnić zgodność z poziomem wpływu 6 (IL6) Departamentu Obrony i dyrektywą Intelligence Community Directive (ICD 503) Dyrektora Wywiadu Narodowego, a infrastruktura usługi jest zgodna z dyrektywą ICD 705.

Zaufaj ponad 20-letniemu doświadczeniu w pracy z sieciami danych poufnych, aby zapewnić obsługę krytycznych zadań klientów. Firma Microsoft dokłada starań, aby sprostać wymaganiom organizacji rządowych w szerokim zakresie klasyfikacji danych, jednocześnie oferując agencji specjalistyczne usługi w chmurze oraz najlepsze w swojej klasie zabezpieczenia.

Dowiedz się więcej o usłudze Azure Government Secret

Znajdź partnera, który specjalizuje się we współpracy z organizacjami rządowymi Stanów Zjednoczonych

Dowiedz się, w jaki sposób partnerzy mogą pomóc Ci w rozpoczęciu pracy z chmurą obliczeniową.

Uzyskaj odpowiedzi

Uzyskaj odpowiedzi na pytania dotyczące uprawnień, usług i regionów usługi Azure Government Secret.

Poznaj globalną infrastrukturę platformy Azure

Zobacz, ile regionów obsługuje na wyłączność agencje rządowe USA.