Pomiń nawigację

Microsoft Azure dla instytucji rządowych — wersja próbna

Prześlij wniosek o udostępnienie subskrypcji wersji próbnej

Wypełnij ten formularz, abyśmy mogli zacząć weryfikację Twoich uprawnień jako federalnej, stanowej, lokalnej lub plemiennej instytucji rządowej USA albo jej partnera i rozpocząć proces rejestracji wersji próbnej. W ciągu dwóch dni roboczych wyślemy wiadomość e-mail z dalszymi instrukcjami.

90-dniowa wersja próbna platformy Azure Government obejmuje $500 miesięcznie do wydania na usługi platformy Azure Government. Jest to nieodnawialna umowa na bezpłatną wersję próbną na czas określony. Klienci i partnerzy, którzy chcą nadal korzystać z platformy Azure Government po upływie 90 dni lub po przekroczeniu limitu $500, muszą mieć umowę Enterprise lub subskrypcję z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Pamiętaj, że jeśli Twój klient chce skorzystać z wersji próbnej platformy Azure Government, jego przedstawiciel posiadający uprawnienia do podpisania postanowień dotyczących platformy Azure Government musi przesłać poniższy formularz wniosku.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

Chętnie pomożemy Ci w przyspieszeniu bezpiecznego przejścia do usługi Azure Government.

Przekaż nam informacje o sobie i Twojej organizacji


Wszystkie pola oznaczone za pomocą * są wymagane

Moja organizacja to
Podaj adres firmy
Czy Twoja organizacja jest centrum badawczo-rozwojowym finansowanym z budżetu federalnego (FFDRC, Federally Funded Research and Development Center)?
Czy Twoja organizacja jest podatnikiem w Stanach Zjednoczonych?
Podatnik w Stanach Zjednoczonych to osoba zgodnie z prawem stale mieszkająca na terenie tego kraju lub osoba podlegająca ochronie. Pojęcie to dotyczy również każdej korporacji, stowarzyszenia przedsiębiorców, partnerstwa, społeczności, trustu oraz każdej innej jednostki, organizacji lub grupy, która może prowadzić działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Obejmuje ono także wszystkie jednostki rządowe (federalne, stanowe lub lokalne). Pojęcie to nie dotyczy obcokrajowców.
Czy Twoja organizacja jest aktualnie członkiem któregokolwiek z istniejących programów partnerskich firmy Microsoft?
Czy Twoja organizacja aktualnie kwalifikuje się do świadczenia usług IT zgodnie z harmonogramem 70 administracji ogólnymi usługami IT (General Services Administration IT Schedule 70)?
Czy Twoja organizacja jest podatnikiem w Stanach Zjednoczonych?
Podatnik w Stanach Zjednoczonych to osoba zgodnie z prawem stale mieszkająca na terenie tego kraju lub osoba podlegająca ochronie. Pojęcie to dotyczy również każdej korporacji, stowarzyszenia przedsiębiorców, partnerstwa, społeczności, trustu oraz każdej innej jednostki, organizacji lub grupy, która może prowadzić działalność na terenie Stanów Zjednoczonych. Obejmuje ono także wszystkie jednostki rządowe (federalne, stanowe lub lokalne). Pojęcie to nie dotyczy obcokrajowców.
Czy Twoja organizacja jest jednostką prywatną przechowującą dowolny spośród poniższych typów danych podlegających regulacjom rządowym?

1. Zgodnie z definicją podaną w artykule 22 U.S.C. 2778 Ustawy o kontroli eksportu broni („AECA”, Arms Export Control Act)

2. Zgodnie z definicją podaną w artykule 28 CFR CH I, sekcji 20.33 i zasadach dotyczących bezpieczeństwa CJIS

Nazwy domen muszą składać się tylko z liter od a do z (bez uwzględniania wielkości liter) i cyfr od 0 do 9. Dodatkowo długość nazwy domeny i nazwy użytkownika administratora nie może być większa niż 64 znaki.
Nazwa użytkownika może zawierać tylko litery, cyfry, łączniki, kropki i znaki podkreślenia. Nie może ona zawierać spacji, znaków specjalnych ani akcentowanych liter.
Platforma Azure Government jest logicznie izolowana, dlatego wybrana domena musi być inna niż inna posiadana domena usługi Microsoft Office 365, platformy Azure dostępnej globalnie lub innej oferty firmy Microsoft w chmurze. Obejmuje to także wszystkie domeny platformy Azure Government w wersji zapoznawczej lub próbnej.

Postanowienia dotyczące wersji próbnej usługi Azure Government

Wysyłając wniosek o udostępnienie wersji próbnej platformy Microsoft Azure Government, wyrażasz zgodę na otrzymywanie powiadomień dotyczących wersji próbnej oraz informacji o usługach od firmy Microsoft.