Questions? Feedback? powered by Olark live chat software
Pomiń nawigację

Opcje pomocy technicznej platformy Azure dla instytucji rządowych

Firma Microsoft oferuje wiele opcji pomocy technicznej, aby zaspokoić potrzeby agencji rządowych Stanów Zjednoczonych korzystających z dedykowanej platformy w chmurze Azure dla instytucji rządowych.

W ramach oferty wprowadzającej wszyscy klienci, którzy zakupili platformę Microsoft Azure dla instytucji rządowych z umową Enterprise Agreement, będą kwalifikować się do bezpłatnej pomocy technicznej Standard lub ProDirect zgodnie z użyciem. Dowiedz się więcej na temat programu pomocy technicznej dla umowy Enterprise Agreement.

Porównanie funkcji

PLANY POMOCY TECHNICZNEJ Uwzględnione Deweloper Standardowa Professional Direct Premier
Najlepsze dla Pomoc techniczna dotycząca rozliczeń i subskrypcji; Samodzielne uzyskiwanie pomocy online Środowisko nieprodukcyjne Ograniczone znaczenie biznesowe platformy Microsoft Azure Istotne znaczenie platformy Azure Krytyczne znaczenie strategiczne platformy Azure
Zakres pomocy technicznej Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Wszystkie produkty firmy Microsoft
Nieograniczona pomoc techniczna w zakresie rozliczeń i subskrypcji świadczona całodobowo
Publiczne fora platformy Azure 1
Dokumentacja platformy Azure dla instytucji rządowych
Pomoc techniczna udzielana przez sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa personel z obywatelstwem Stanów Zjednoczonych
Nieograniczona pomoc techniczna w języku angielskim świadczona całodobowo Tylko w godzinach pracy 2
Technologie firm innych niż Microsoft korzystające z platformy Azure
Usługi doradcze – – – – Ograniczone usługi doradztwa Zależnie od klienta
Zarządzanie kontem pomocy technicznej – – – – Dowolny z dostępnych Przypisany
Zarządzanie eskalacją – – – –
Mapowanie zależności usługi w chmurze – – – – – –
Pomoc techniczna świadczona u klienta – – – – – –
Czas wstępnej reakcji3 Poniżej 8 godz. pracy2 < 2 godz. < 1 godz. < 1 godz.
Maksymalna ważność C A A A
Koszt miesięczny Uwzględnione w ramach subskrypcji platformy Azure dla instytucji rządowych $40/mies. $375/mies. $1250/mies. Skontaktuj się z dostawcą usług licencjonowania

1Są dostępne dwie opcje forum online platformy Azure: MSDN i Stack Overflow. MSDN to zasób online stanowiący własność firmy Microsoft. Witryna Stack Overflow nie jest skojarzona ani powiązana z firmą Microsoft.

2W Stanach Zjednoczonych praca odbywa się w godzinach od 6:00 do 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

3Przedstawiony czas wstępnej reakcji dotyczy maksymalnej ważności każdej oferty. Jest to najkrótszy czas wstępnej reakcji dostępny dla każdej oferty. Niższe ważności mają dłuższe czasy wstępnej reakcji.

Pomoc techniczna dla klientów platformy Azure dla instytucji rządowych w okresie przejściowym

Through late 2016, Azure Government is offering Azure Government Premier support at no additional cost. Azure Government Premier support includes reactive technical support, a direct phone line for incident submission, an assigned Microsoft Technical Account Manager, and US government screened Azure engineers. After the initial program period, Azure Government Premier support will be available for an additional cost.

If you don’t purchase Azure Government Premier support, you will receive the Standard support plan at no charge for an additional one year to assist with the transition to paid support offerings. You may also be eligible for an upgrade to ProDirect support with a prepaid annual commitment to Microsoft of at least $100000, or if you consume at least $10000 per month of Azure services for three consecutive months.A Learn more

Review the new Azure Government support options and start planning now. This page will be updated soon with more information on support. Learn more

What support is included with my Azure Government subscription?

Existing Azure Government customers will be automatically migrated to a new Azure Government support plan, according to their relationship level with MicrosoftA. New Azure Government customers will also benefit from the same offering:

  • Azure Government customers on an Enterprise Agreement (EA) will receive at least 12 months of Standard support at no additional cost.
  • Customers with annual EA commitments of at least $100000, or Azure Services consumption of at least $10000 per month for three consecutive months, will be automatically upgraded to Professional Direct support, in alignment with the Enterprise Agreement support offer detailed here.
  • Existing Microsoft Premier customers on Azure Government will have their contracts upgraded, free of charge, to include Azure Government support.
  • Azure Government Free Trial accounts have access to included Subscription Management and Billing support.

The new support plans for Azure Government have the same terms and conditions as those available today in Azure, with the added guarantee that support is provided by US persons, screened to meet US-government standards according to the Azure Government data access requirements.

Once the transition period to paid support plans expire, Azure Government support will be available to customers for an additional cost, as described on this page. Review the new Azure Government support options in the above table on this page and start planning now.

Opcje zakupu

Paid support offerings for Azure Government support are available for purchase as part of your Enterprise Agreement (EA) and are subject to your EA terms. Developer support will be available in the future and only via online purchase.

Dostępność oferty

Oferty pomocy technicznej Premium, Professional Direct, Standard i Developer dla platformy Azure dla instytucji rządowych są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych dla klientów kwalifikujących się do korzystania z chmury Azure dla instytucji rządowych. Dowiedz się więcej

Zasady odnawiania

Okres subskrypcji to 6 miesięcy. Domyślnie subskrypcja pomocy technicznej będzie automatycznie odnawiana. Gdy będzie zbliżał się termin odnowienia, otrzymasz powiadomienie o tym pocztą e-mail. W każdej chwili można wyłączyć funkcję autoodnawiania.

Zasady anulowania

Pomoc techniczna platformy Azure dla instytucji rządowych wymaga zobowiązania na okres obowiązywania subskrypcji. Anulowanie subskrypcji nie powoduje zwrotu poniesionych kosztów.

A Through this transition promotion, Microsoft may provide certain benefits to government customers at no additional charge. Microsoft waives any and all entitlement to compensation from government customers for such benefits. Microsoft intends that the provision of these benefits to government customers without charge will fully comply with applicable gift, ethics, and other laws and regulations related to gratuitous goods and services. Microsoft intends that the provision of these services shall be for the sole benefit and use of government customers and not for the personal use or benefit of any individual government employee.