Opcje pomocy technicznej platformy Azure Government

Firma Microsoft oferuje wiele opcji pomocy technicznej, aby zaspokoić potrzeby agencji rządowych Stanów Zjednoczonych korzystających z dedykowanej platformy w chmurze Azure Government.

W ramach oferty wprowadzającej wszyscy klienci, którzy zakupili platformę Microsoft Azure Government z umową Enterprise Agreement, będą kwalifikować się do bezpłatnej pomocy technicznej Standard lub ProDirect zgodnie z użyciem. Dowiedz się więcej na temat programu pomocy technicznej dla umowy Enterprise Agreement.

Porównanie funkcji

PLANY POMOCY TECHNICZNEJ Uwzględnione Deweloper Standardowa Professional Direct Premier
Najlepsze dla Pomoc techniczna dotycząca rozliczeń i subskrypcji; Samodzielne uzyskiwanie pomocy online Środowisko nieprodukcyjne Ograniczone znaczenie biznesowe platformy Microsoft Azure Istotne znaczenie platformy Azure Krytyczne znaczenie strategiczne platformy Azure
Zakres pomocy technicznej Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Wszystkie produkty firmy Microsoft
Nieograniczona pomoc techniczna w zakresie rozliczeń i subskrypcji świadczona całodobowo
Publiczne fora platformy Azure 1
Dokumentacja platformy Azure Government
Pomoc techniczna udzielana przez sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa personel z obywatelstwem Stanów Zjednoczonych
Nieograniczona pomoc techniczna w języku angielskim świadczona całodobowo Tylko w godzinach pracy 2
Technologie firm innych niż Microsoft korzystające z platformy Azure
Usługi doradcze – – – – Ograniczone usługi doradztwa Zależnie od klienta
Zarządzanie kontem pomocy technicznej – – – – Dowolny z dostępnych Przypisany
Zarządzanie eskalacją – – – –
Mapowanie zależności usługi w chmurze – – – – – –
Pomoc techniczna świadczona u klienta – – – – – –
Czas wstępnej reakcji3 Poniżej 8 godz. pracy2 < 2 godz. < 1 godz. < 1 godz.
Maksymalna ważność C A A A
Koszt miesięczny4 Uwzględnione w ramach subskrypcji platformy Azure Government $40.0/mies. $375.0/mies. $1250.0/mies. Skontaktuj się z dostawcą usług licencjonowania

1Są dostępne dwie opcje forum online platformy Azure: MSDN i Stack Overflow. MSDN to zasób online stanowiący własność firmy Microsoft. Witryna Stack Overflow nie jest skojarzona ani powiązana z firmą Microsoft.

2W Stanach Zjednoczonych praca odbywa się w godzinach od 6:00 do 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

3Przedstawiony czas wstępnej reakcji dotyczy maksymalnej ważności każdej oferty. Jest to najkrótszy czas wstępnej reakcji dostępny dla każdej oferty. Niższe ważności mają dłuższe czasy wstępnej reakcji.

4 Pomoc techniczna dla rozwiązania StorSimple jest zapewniana przez pierwszy rok dla urządzenia fizycznego do następnej rocznicy podpisania przez klienta Umowy Enterprise. Po tej dacie klienci muszą zakupić plan pomocy technicznej dla urządzenia StorSimple dodatkowo do planu pomocy technicznej platformy Azure. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.

Jako część naszego nieustannego zobowiązania do dostarczania innowacji i ulepszeń platformy Azure Government, mamy przyjemność ogłosić, że od 26 października 2016 r. udostępniono nowe plany i opcje pomocy technicznej platformy Azure Government.

Pomoc techniczną udostępniamy również bezpłatnie dla nowych i istniejących klientów platformy Azure Government, zgodnie z opisem zamieszczonym na tej stronie.

Jaka pomoc techniczna jest uwzględniona w ramach mojej subskrypcji platformy Azure Government?

Istniejący klienci platformy Azure Government zostaną automatycznie zmigrowani do nowego planu pomocy technicznej platformy Azure Government zgodnie z poziomem relacji z firmą MicrosoftA. Nowi klienci platformy Azure Government również będą mogli korzystać z tej samej oferty:

  • Klienci platformy Azure Government z umową Enterprise Agreement (EA) uzyskają co najmniej 12 miesięcy pomocy technicznej Standard bez dodatkowych opłat.
  • Klienci z rocznym zobowiązaniem w ramach umowy EA na poziomie co najmniej $100000 lub użyciem usług platformy Azure na poziomie co najmniej $10000 miesięcznie przez trzy kolejne miesiące automatycznie uzyskają uaktualnienie do profesjonalnej bezpośredniej pomocy technicznej zgodnie z wyszczególnioną tutaj ofertą pomocy technicznej w ramach umowy Enterprise Agreement.
  • Istniejący klienci pomocy technicznej Premium firmy Microsoft korzystający z platformy Azure Government uzyskają bezpłatne uaktualnienie umowy w celu dodania pomocy technicznej platformy Azure Government.
  • Konta bezpłatnej wersji próbnej platformy Azure Government mają dostęp do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania subskrypcjami i rozliczeniami.

W przypadku nowych planów pomocy technicznej platformy Azure Government obowiązują te same warunki i postanowienia, które są dostępne obecnie dla platformy Azure. Dodano do nich gwarancję świadczenia pomocy technicznej przez osoby ze Stanów Zjednoczonych sprawdzonych pod kątem zgodności ze standardami rządu USA zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dostępu do danych platformy Azure Government.

Gdy okres przejściowy płatnych planów pomocy technicznej zostanie zakończony, pomoc techniczna platformy Azure Government będzie dostępna dla klientów za dodatkową opłatą zgodnie z opisem na tej stronie. Przejrzyj nowe opcje pomocy technicznej platformy Azure Government w powyższej tabeli na tej stronie i rozpocznij planowanie już teraz.

Opcje zakupu

Płatne oferty pomocy technicznej platformy Azure Government będą dostępne do zakupu w ramach umowy Enterprise Agreement (EA) i podlegają jej postanowieniom. Zakup pomocy technicznej Developer będzie możliwy wyłącznie online.

Dostępność oferty

Oferty pomocy technicznej Premium, Professional Direct, Standard i Developer dla platformy Azure Government są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych dla klientów kwalifikujących się do korzystania z chmury Azure Government. Dowiedz się więcej

Zasady odnawiania

Po zakończeniu planu przejścia pomocy technicznej dotyczącej platformy Azure Government musisz wybrać nowy plan płatnej pomocy technicznej zgodnie z opisem na tej stronie, aby móc kontynuować korzystanie z pomocy technicznej.

Jeśli wybierzesz nowy plan płatnej pomocy technicznej, subskrypcja będzie ważna przez 6 miesięcy i domyślnie zostanie automatycznie odnowiona na następny okres. Gdy będzie zbliżał się termin odnowienia, otrzymasz powiadomienie o tym pocztą e-mail. W każdej chwili można wyłączyć funkcję autoodnawiania.

Zasady anulowania

Pomoc techniczna platformy Azure Government wymaga zobowiązania na okres obowiązywania subskrypcji. Anulowanie subskrypcji nie powoduje zwrotu poniesionych kosztów.

A W ramach tej promocji związanej z okresem przejściowym firma Microsoft może udostępnić pewne korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez dodatkowych opłat. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do otrzymania wynagrodzenia od instytucji rządowych za takie korzyści. Firma Microsoft zamierza zapewnić te korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez żadnych opłat w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podarunków, etyki oraz innymi regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych dóbr i usług. Firma Microsoft zamierza przekazać te usługi dla wyłącznej korzyści i do wyłącznego wykorzystania przez instytucje rządowe, a nie do wykorzystania lub dla osobistej korzyści poszczególnych pracowników instytucji rządowych.