Pomiń nawigację

Opcje pomocy technicznej platformy Azure Government

Firma Microsoft oferuje wiele opcji pomocy technicznej, aby zaspokoić potrzeby agencji rządowych Stanów Zjednoczonych korzystających z dedykowanej platformy w chmurze Azure Government.

  • Zaufane
  • Zgodność
  • Otwartość i elastyczność

Opcje pomocy technicznej platformy Azure Government nie dotyczą usługi Microsoft Azure Government Secret. Aby uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat opcji pomocy technicznej firmy Microsoft dla usługi Azure Government Secret, skontaktuj się ze swoim kierownikiem ds. klientów.

Dowiedz się więcej na temat programu pomocy technicznej dla umowy Enterprise Agreement

Porównanie planów platformy Azure

PLANY POMOCY TECHNICZNEJ PLATFORMY AZURE Zawarte

Deweloper

Gov Developer

Standard

Gov Standard

Professional Direct

Gov Pro Direct

Premier

Gov Premier
Najlepsze dla: Pomoc techniczna dotycząca rozliczeń i subskrypcji, samodzielne uzyskiwanie pomocy online Środowiska próbne i nieprodukcyjne Środowiska obciążeń produkcyjnych Krytyczne znaczenie biznesowe Krytyczne znaczenie strategiczne platformy Azure
Zakres pomocy technicznej Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Microsoft Azure Government Wszystkie produkty firmy Microsoft
Twitter @AzureSupport i fora1 Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Nieograniczona pomoc techniczna w zakresie rozliczeń i subskrypcji świadczona całodobowo Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Dokumentacja platformy Azure Government Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna Dostępna
Pomoc techniczna udzielana przez sprawdzony pod kątem bezpieczeństwa personel z obywatelstwem Stanów Zjednoczonych 5 Dostępna Tylko w godzinach pracy2 Tylko w godzinach pracy2 Tylko w godzinach pracy2 Tylko w godzinach pracy2
Nieograniczona pomoc techniczna w języku angielskim świadczona całodobowo Niedostępne Tylko w godzinach pracy2 Całodobowo Całodobowo Całodobowo
Nieograniczona pomoc techniczna, w tym dotycząca technologii firm innych niż Microsoft działających na platformie Azure, świadczona całodobowo Niedostępne Tylko w godzinach pracy2 Dostępna Dostępna Dostępna
Usługi doradcze Niedostępne Niedostępne Niedostępne Ograniczone usługi doradztwa Zależnie od klienta
Zarządzanie eskalacją i kontami Niedostępne Niedostępne Niedostępne Zarządzanie kontami w puli Przypisany
Zarządzanie eskalacją Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna Dostępna
Mapowanie zależności usługi w chmurze Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna
Pomoc techniczna świadczona u klienta Niedostępne Niedostępne Niedostępne Niedostępne Dostępna
Czas wstępnej reakcji3 Niedostępne Poniżej 8 godz. pracy2 < 1 godz. < 1 godz. < 1 godz.
Maksymalna ważność Niedostępne C A A A
Koszt miesięczny4 Uwzględnione w ramach subskrypcji platformy Azure Government $40 miesięcznie $125 miesięcznie $1250 miesięcznie Skontaktuj się z dostawcą usług licencjonowania

1Dwie opcje forów online dotyczących platformy Azure: MSDN i Stack Overflow. MSDN to zasób online stanowiący własność firmy Microsoft. Witryna Stack Overflow nie jest skojarzona ani powiązana z firmą Microsoft.

2W Stanach Zjednoczonych praca odbywa się w godzinach od 6:00 do 18:00 czasu pacyficznego, od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni wolnych od pracy.

3Przedstawiony czas wstępnej reakcji dotyczy maksymalnej ważności każdej oferty. Jest to najkrótszy czas wstępnej reakcji dostępny dla każdej oferty. Niższe ważności mają dłuższe czasy wstępnej reakcji.

4 Pomoc techniczna dla rozwiązania StorSimple jest zapewniana przez pierwszy rok dla urządzenia fizycznego do następnej rocznicy podpisania przez klienta Umowy Enterprise. Po tej dacie klienci muszą zakupić plan pomocy technicznej dla urządzania StorSimple dodatkowo do planu pomocy technicznej platformy Azure. Dowiedz się więcej o pomocy technicznej dla rozwiązania StorSimple.

5Od 18 października 2017 roku zmienił się model pomocy technicznej dla usługi Azure Government: pomoc techniczna poza godzinami roboczymi dla technologii platformy Azure może być świadczona poza obszarem Stanów Zjednoczonych.

Jako część naszego nieustannego zobowiązania do dostarczania innowacji i ulepszeń platformy Azure Government, mamy przyjemność ogłosić, że od 26 października 2016 r. udostępniono nowe plany i opcje pomocy technicznej platformy Azure Government.

Pomoc techniczną udostępniamy również bezpłatnie dla nowych i istniejących klientów platformy Azure Government, zgodnie z opisem zamieszczonym na tej stronie.

Jaka pomoc techniczna jest uwzględniona w ramach mojej subskrypcji platformy Azure Government?

Istniejący klienci platformy Azure Government zostaną automatycznie zmigrowani do nowego planu pomocy technicznej platformy Azure Government zgodnie z poziomem relacji z firmą MicrosoftA. Nowi klienci platformy Azure Government również będą mogli korzystać z tej samej oferty:

  • Klienci platformy Azure Government z umową Enterprise Agreement (EA) uzyskają co najmniej 12 miesięcy pomocy technicznej Standard bez dodatkowych opłat.
  • Istniejący klienci pomocy technicznej Premium firmy Microsoft korzystający z platformy Azure Government uzyskają bezpłatne uaktualnienie umowy w celu dodania pomocy technicznej platformy Azure Government.
  • Konta bezpłatnej wersji próbnej platformy Azure Government mają dostęp do pomocy technicznej dotyczącej zarządzania subskrypcjami i rozliczeniami.

W przypadku nowych planów pomocy technicznej platformy Azure Government obowiązują te same warunki i postanowienia, które są dostępne obecnie dla platformy Azure. Dodano do nich gwarancję świadczenia pomocy technicznej przez osoby ze Stanów Zjednoczonych sprawdzonych pod kątem zgodności ze standardami rządu USA zgodnie z wymaganiami dotyczącymi dostępu do danych platformy Azure Government.

Gdy okres przejściowy płatnych planów pomocy technicznej zostanie zakończony, pomoc techniczna platformy Azure Government będzie dostępna dla klientów za dodatkową opłatą zgodnie z opisem na tej stronie. Przejrzyj nowe opcje pomocy technicznej platformy Azure Government w powyższej tabeli na tej stronie i rozpocznij planowanie już teraz.

Opcje zakupu

Płatne oferty pomocy technicznej platformy Azure Government będą dostępne do zakupu w ramach umowy Enterprise Agreement (EA) i podlegają jej postanowieniom lub przy użyciu karty kredytowej w przypadku klientów z subskrypcją z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem.

Dostępność oferty

Oferty pomocy technicznej Premium, Professional Direct, Standard i Developer dla platformy Azure Government są dostępne wyłącznie w Stanach Zjednoczonych dla klientów kwalifikujących się do korzystania z chmury Azure Government. Dowiedz się więcej o platformie Azure Government.

Zasady odnawiania

Po zakończeniu planu przejścia pomocy technicznej dotyczącej platformy Azure Government musisz wybrać nowy plan płatnej pomocy technicznej zgodnie z opisem na tej stronie, aby móc kontynuować korzystanie z pomocy technicznej.

Zasady anulowania

Pomoc techniczna platformy Azure Government wymaga zobowiązania na okres obowiązywania subskrypcji. Anulowanie subskrypcji nie powoduje zwrotu poniesionych kosztów.

A W ramach tej promocji związanej z okresem przejściowym firma Microsoft może udostępnić pewne korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez dodatkowych opłat. Firma Microsoft zrzeka się wszelkich praw do otrzymania wynagrodzenia od instytucji rządowych za takie korzyści. Firma Microsoft zamierza zapewnić te korzyści klientom będącym instytucjami rządowymi bez żadnych opłat w całkowitej zgodzie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi podarunków, etyki oraz innymi regulacjami dotyczącymi nieodpłatnych dóbr i usług. Firma Microsoft zamierza przekazać te usługi dla wyłącznej korzyści i do wyłącznego wykorzystania przez instytucje rządowe, a nie do wykorzystania lub dla osobistej korzyści poszczególnych pracowników instytucji rządowych.