Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Usługa Azure Synapse to nowy etap w ewolucji usługi Azure SQL Data Warehouse

Azure Synapse to nieograniczona usługa analizy, która łączy magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na Twoich warunkach, przy użyciu zasobów bezserwerowych lub aprowidowanych — na dużą skalę. Usługa Azure Synapse łączy te dwa światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, przygotowywanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.

Nowe funkcje są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej

Zacznij korzystać z nowych funkcji usługi Azure Synapse, które są teraz dostępne w publicznej wersji zapoznawczej, takich jak nowo ogłoszona funkcja Azure Synapse Link.

Dowiedz się więcej

Analiza na platformie Azure jest po prostu niezrównana

Szczegółowe informacje dla wszystkich w niewiarygodnie niskiej cenie. Po prostu niedościgniona. Analiza na platformie Azure jest nawet 14 razy szybsza i kosztuje o 94 procent mniej niż w przypadku innych dostawców usług w chmurze. Po co korzystać z innych usług?

Dowiedz się więcej

Nieograniczone skalowanie

Uzyskuj analizy wszystkich danych, pochodzących z różnych magazynów danych i systemów analizy danych big data, w okamgnieniu

Zaawansowane analizy

Rozszerz możliwości uzyskiwania analiz wszystkich danych i zastosuj modele uczenia maszynowego do wszystkich swoich inteligentnych aplikacji

Zunifikowane środowisko

Znacząco skróć czas opracowywania projektów dzięki ujednoliconemu środowisku do tworzenia kompleksowych rozwiązań analitycznych

Błyskawiczny wgląd

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w działalność firmy, korzystając w każdej chwili z najświeższych dostępnych danych z używanych systemów, dzięki funkcji Synapse Link

Niezrównane zabezpieczenia

Chroń dane, korzystając z najbardziej zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i ochrony prywatności na rynku, takich jak zabezpieczenia na poziomie kolumn i wierszy oraz dynamiczne maskowanie danych

Zyskaj nieograniczoną skalę i wykonuj zapytania na własnych warunkach

Usługa Azure Synapse umożliwia uzyskiwanie analiz wszystkich danych, pochodzących z różnych magazynów danych i systemów analizy danych big data, w okamgnieniu. W usłudze Azure Synapse specjaliści ds. danych mogą wykonywać zapytania dotyczące danych relacyjnych i nierelacyjnych w skali petabajtów, używając dobrze znanego języka SQL. W przypadku obciążeń o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy mogą łatwo optymalizować wydajność wszystkich zapytań, korzystając z funkcji inteligentnego zarządzania obciążeniami, izolacji obciążeń i nieograniczonej współbieżności.

Uzyskuj zaawansowane analizy wszystkich najważniejszych danych

Z usługą Azure Synapse analiza biznesowa i uczenie maszynowe to pestka. Ścisła integracja z usługami Power BI i Azure Machine Learning znacznie rozszerza możliwości uzyskiwania analiz na podstawie wszystkich danych i stosowania modeli uczenia maszynowego do wszystkich inteligentnych aplikacji. Znacząco skróć czas tworzenia projektów analizy biznesowej i uczenia maszynowego dzięki nieograniczonej usłudze analitycznej umożliwiającej bezproblemowe stosowanie inteligencji do wszystkich najważniejszych danych — od usług Dynamics 365 i Office 365 po usługi SaaS obsługujące inicjatywę Open Data Initiative — i łatwe udostępnianie danych kilkoma kliknięciami.

Skorzystaj z możliwości zunifikowanego środowiska analitycznego

Twórz kompleksowe rozwiązania analityczne, korzystając z ujednoliconego środowiska. Program Azure Synapse Studio udostępnia ujednolicony obszar roboczy do przygotowywania i magazynowania danych, zarządzania danymi, analizy danych big data i wykonywania zadań wymagających użycia sztucznej inteligencji. Inżynierowie danych mogą zarządzać potokami danych za pomocą środowiska wizualnego niewymagającego użycia kodu. Administratorzy baz danych mogą automatycznie optymalizować zapytania. Badacze danych mogą w ciągu kilku minut tworzyć rozwiązania na potrzeby weryfikacji koncepcji. Analitycy biznesowi mogą bezpiecznie uzyskiwać dostęp do zestawów danych i błyskawicznie tworzyć pulpity nawigacyjne w usłudze Power BI — wciąż korzystając z tej samej usługi analitycznej.

Uzyskaj natychmiastowy wgląd, korzystając zawsze z najświeższych danych operacyjnych

Korzystaj z natychmiastowych analiz w swojej firmie dzięki prostemu, ekonomicznemu, natywnemu dla chmury wdrożeniu przetwarzania HTAP przy użyciu funkcji Azure Synapse Link. Jednym kliknięciem możesz usunąć bariery między bazami danych platformy Azure a usługą Azure Synapse, aby tworzyć analizy dynamicznych magazynów danych operacyjnych niemal w czasie rzeczywistym. Nie są wymagane żadne złożone potoki ETL ani dodatkowe zasoby obliczeniowe bazy danych — możesz uruchamiać obciążenia analityczne na dynamicznych danych w usłudze Azure Synapse, bez wpływu na używane systemy. Analitycy biznesowi, inżynierowie danych i badacze danych mogą teraz za pomocą usługi Azure Synapse wykonywać analizę biznesową i inne analizy w czasie niemal rzeczywistym oraz uruchamiać potoki uczenia maszynowego bez wpływu na wydajność obciążeń transakcyjnych w usłudze Azure Cosmos DB.

Zapewnij bezpieczeństwo danych dzięki niezrównanym funkcjom zabezpieczeń i ochrony prywatności

Platforma Azure oferuje najbardziej zaawansowane funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności na rynku. Takie funkcje jak automatyczne wykrywanie zagrożeń i zawsze włączone szyfrowanie danych są wbudowane w usłudze Azure Synapse. Przedsiębiorstwa wymagające szczegółowej kontroli dostępu mogą natomiast chronić bezpieczeństwo i poufność danych za pomocą zabezpieczeń na poziomie kolumny i natywnych zabezpieczeń na poziomie wiersza oraz dynamicznego maskowania danych, które umożliwia automatyczną ochronę poufnych danych w czasie rzeczywistym.

Najważniejsze możliwości usługi

Magazynowanie danych dla przedsiębiorstw

Utwórz magazyn danych oparty na sprawdzonym, wiodącym w branży aparacie SQL.

Głęboka integracja z aparatami Apache Spark i SQL

Usprawnij współpracę między specjalistami ds. danych pracującymi z zaawansowanymi rozwiązaniami analitycznymi. Łatwo używaj zapytań języka T-SQL w magazynie danych i osadzonym aparacie Spark.

Eksploracja repozytoriów typu data lake

Łącz dane relacyjne i nierelacyjne i łatwo wykonuj zapytania do plików w repozytorium typu data lake, korzystając z tej samej usługi, której używasz do tworzenia rozwiązań do magazynowania danych.

Pozyskiwanie i analiza danych przesyłanych strumieniowo

Analizuj dane przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w magazynie danych.

Wybór języka

Używaj preferowanego języka, na przykład T-SQL, Python, Scala, Spark SQL, czy .Net, niezależnie od tego, czy korzystasz z bezserwerowych, czy aprowizowanych zasobów obliczeniowych.

Integracja sztucznej inteligencji i analizy biznesowej

Uzupełnij swoje kompleksowe rozwiązanie analityczne dzięki ścisłej integracji z usługami Azure Machine Learning i Power BI.

Aranżacja danych bez użycia kodu

Twórz procesy ETL i ELT w wizualnym środowisku bez użycia kodu, aby łatwo pozyskiwać dane z ponad 85 natywnych łączników.

Najlepsze w branży funkcje zarządzania i zabezpieczeń

Użyj wbudowanych funkcji, aby zapewnić, że tylko uprawnione osoby zobaczą Twoje dane i procesy.

Daj więcej możliwości specjalistom ds. danych

Inżynierowie danych

Uprość proces łączenia różnych typów danych z wielu źródeł, w tym danych strumieniowych, transakcyjnych i biznesowych. Korzystaj z wizualnego środowiska bez konieczności pisania kodu, umożliwiającego łatwe nawiązywanie połączeń ze źródłami danych, pozyskiwanie i przekształcanie danych oraz umieszczanie ich w magazynie typu data lake.

Badacze danych

Kompiluj weryfikacje koncepcji w kilka minut i łatwo twórz i dostosowuj kompleksowe rozwiązania. Aprowizuj zasoby stosownie do potrzeb lub wykonuj zapytania na żądanie do istniejących zasobów, obejmujące ogromne ilości danych. Pracuj w wybranym języku — T-SQL, R, Python, Scala, .Net, czy Spark SQL.

Profesjonaliści IT

Chroń dane organizacji i usprawnij zarządzanie nimi. Korzystaj z funkcji przetwarzania danych big data z użyciem zasobów obliczeniowych aprowizowanych wcześniej lub tworzonych na żądanie. Zabezpiecz dostęp do chmury i konfiguracji hybrydowych dzięki ścisłej integracji z usługą Azure Active Directory. Zapewnij stosowanie wymagań dotyczących prywatności, z uwzględnieniem maskowania danych oraz zabezpieczeń na poziomie wiersza i kolumny.

Analitycy biznesowi

Bezpiecznie uzyskuj dostęp do zestawów danych i korzystaj z usługi Power BI do tworzenia pulpitów nawigacyjnych dostępnych w usłudze Azure Synapse. Bezpiecznie udostępniaj dane w organizacji i poza nią za pomocą usługi Azure Data Share.

Administratorzy baz danych

Dopasuj używane rozwiązania do rosnącego zakresu obowiązków związanych z magazynami danych i repozytoriami typu data lake. Korzystaj ze znanych języków i narzędzi, takich jak T-SQL. Łatwo uruchamiaj dowolną liczbę obciążeń. Przypisuj zasoby w celu eskalacji krytycznych obciążeń, korzystając z inteligentnego określania ważności obciążeń, izolacji obciążeń i rozszerzonych możliwości współbieżności.

Bezkompromisowe zabezpieczenia danych i ochrona prywatności

  • Zabezpieczaj i monitoruj dane oraz rozwiązania analityczne i zarządzaj nimi, korzystając z szerokiej gamy wiodących w branży funkcji zabezpieczeń i zgodności.

  • Wdróż logowanie jednokrotne i integrację z usługą Azure Active Directory, aby specjaliści ds. danych mogli poświęcać więcej swojego czasu na odkrywcze analizy.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż każdy inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Ceny zapewniające elastyczność i kontrolę

Zarządzaj zasobami i kosztami, wykonując kompleksowe analizy obejmujące potoki, osadzoną platformę Apache Spark, eksplorację bezserwerowych repozytoriów typu data lake oraz aprowizowane zasoby obliczeniowe i magazynowe.

Wprowadzenie do usługi Azure Synapse

Uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Dowiedz się, jak korzystać z usługi Azure Synapse — zapoznaj się z samouczkami, materiałami wideo i dokumentacją.

Rozwijaj swoje umiejętności w usłudze Azure Synapse.

Dokumentacja, szkolenia i zasoby dotyczące migracji

Dokumentacja

Rozpocznij korzystanie z usługi Azure Synapse dzięki naszej dokumentacji.

Bądź na bieżąco dzięki najnowszym informacjom na temat usługi Azure Synapse

  • Azure Synapse to nieograniczona usługa analizy, która łączy magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na Twoich warunkach, przy użyciu bezserwerowych zasobów na żądanie lub aprowizowanych zasobów — w dużej skali. Usługa Azure Synapse łączy te dwa światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, przygotowywanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.
  • Mówiąc najprościej, usługa Azure Synapse Analytics to nowy etap w ewolucji usługi Azure SQL Data Warehouse. Przenieśliśmy ten sam wiodący w branży magazyn danych na zupełnie nowy poziom wydajności i możliwości. Firmy mogą nadal uruchamiać istniejące obciążenia magazynu danych w środowisku produkcyjnym za pomocą usługi Azure Synapse i automatycznie skorzystają z nowych funkcji, które są dostępne w wersji zapoznawczej, gdy staną się one ogólnie dostępne.

Wypróbuj usługę Azure Synapse na bezpłatnym koncie platformy Azure