Azure Synapse Analytics

Nieograniczona usługa analizy w chmurze z niezrównanym czasem uzyskiwania analiz

Jesteś już klientem platformy Azure? Rozpocznij

Usługa Azure Synapse to nowy etap w ewolucji usługi Azure SQL Data Warehouse

Azure Synapse to nieograniczona usługa analizy, która łączy magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na Twoich warunkach, przy użyciu zasobów bezserwerowych lub aprowidowanych — na dużą skalę. Usługa Azure Synapse łączy te dwa światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, przygotowywanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.

Teraz możesz oszczędzić do 76 procent

Nowa ograniczona czasowo oferta umożliwia kwalifikującym się klientom, którzy obecnie korzystają z lokalnego magazynu danych, zaoszczędzenie do 76 procent podczas migrowania do usługi Azure Synapse.

Dowiedz się więcej

Analiza na platformie Azure jest po prostu niezrównana

Szczegółowe informacje dla wszystkich w niewiarygodnie niskiej cenie. Po prostu niedościgniona. Analiza na platformie Azure jest nawet 14 razy szybsza i kosztuje o 94 procent mniej niż w przypadku innych dostawców usług w chmurze. Po co korzystać z innych usług?

Dowiedz się więcej

Nieograniczone skalowanie

Uzyskuj analizy wszystkich danych, pochodzących z różnych magazynów danych i systemów analizy danych big data, w okamgnieniu

Zaawansowane analizy

Rozszerz możliwości uzyskiwania analiz wszystkich danych i zastosuj modele uczenia maszynowego do wszystkich swoich inteligentnych aplikacji

Zunifikowane środowisko

Znacząco skróć czas opracowywania projektów dzięki ujednoliconemu środowisku do tworzenia kompleksowych rozwiązań analitycznych

Błyskawiczny wgląd

Uzyskaj natychmiastowy wgląd w działalność firmy, korzystając w każdej chwili z najświeższych dostępnych danych z używanych systemów, dzięki funkcji Synapse Link

Niezrównane zabezpieczenia

Chroń dane, korzystając z najbardziej zaawansowanych funkcji zabezpieczeń i ochrony prywatności na rynku, takich jak zabezpieczenia na poziomie kolumn i wierszy oraz dynamiczne maskowanie danych

Zyskaj nieograniczoną skalę i wykonuj zapytania na własnych warunkach

Usługa Azure Synapse umożliwia uzyskiwanie analiz wszystkich danych, pochodzących z różnych magazynów danych i systemów analizy danych big data, w okamgnieniu. W usłudze Azure Synapse specjaliści ds. danych mogą wykonywać zapytania dotyczące danych relacyjnych i nierelacyjnych w skali petabajtów, używając dobrze znanego języka SQL. W przypadku obciążeń o krytycznym znaczeniu dla działalności firmy mogą łatwo optymalizować wydajność wszystkich zapytań, korzystając z funkcji inteligentnego zarządzania obciążeniami, izolacji obciążeń i nieograniczonej współbieżności.

Szczegółowe omówienie architektury

Uzyskuj zaawansowane analizy wszystkich najważniejszych danych

Z usługą Azure Synapse analiza biznesowa i uczenie maszynowe to pestka. Ścisła integracja z usługami Power BI i Azure Machine Learning znacznie rozszerza możliwości uzyskiwania analiz na podstawie wszystkich danych i stosowania modeli uczenia maszynowego do wszystkich inteligentnych aplikacji. Znacząco skróć czas tworzenia projektów analizy biznesowej i uczenia maszynowego dzięki nieograniczonej usłudze analitycznej umożliwiającej bezproblemowe stosowanie inteligencji do wszystkich najważniejszych danych — od usług Dynamics 365 i Office 365 po usługi SaaS obsługujące inicjatywę Open Data Initiative — i łatwe udostępnianie danych kilkoma kliknięciami.

Przewodnik specjalisty usługi Power BI po usłudze Azure Synapse Analytics

Skorzystaj z możliwości zunifikowanego środowiska analitycznego

Twórz kompleksowe rozwiązania analityczne, korzystając z ujednoliconego środowiska. Program Azure Synapse Studio udostępnia ujednolicony obszar roboczy do przygotowywania i magazynowania danych, zarządzania danymi, analizy danych big data i wykonywania zadań wymagających użycia sztucznej inteligencji. Inżynierowie danych mogą zarządzać potokami danych za pomocą środowiska wizualnego niewymagającego użycia kodu. Administratorzy baz danych mogą automatycznie optymalizować zapytania. Badacze danych mogą w ciągu kilku minut tworzyć rozwiązania na potrzeby weryfikacji koncepcji. Analitycy biznesowi mogą bezpiecznie uzyskiwać dostęp do zestawów danych i błyskawicznie tworzyć pulpity nawigacyjne w usłudze Power BI — wciąż korzystając z tej samej usługi analitycznej.

Ujednolicenie magazynu typu data lake i magazynu danych za pomocą usługi Azure Synapse Analytics

Uzyskaj natychmiastowy wgląd, korzystając zawsze z najświeższych danych operacyjnych

Korzystaj z natychmiastowych analiz w swojej firmie dzięki prostemu, ekonomicznemu, natywnemu dla chmury wdrożeniu przetwarzania HTAP przy użyciu funkcji Azure Synapse Link. Jednym kliknięciem możesz usunąć bariery między bazami danych platformy Azure a usługą Azure Synapse, aby tworzyć analizy dynamicznych magazynów danych operacyjnych niemal w czasie rzeczywistym. Nie są wymagane żadne złożone potoki ETL ani dodatkowe zasoby obliczeniowe bazy danych — możesz uruchamiać obciążenia analityczne na dynamicznych danych w usłudze Azure Synapse, bez wpływu na używane systemy. Analitycy biznesowi, inżynierowie danych i badacze danych mogą teraz za pomocą usługi Azure Synapse wykonywać analizę biznesową i inne analizy w czasie niemal rzeczywistym oraz uruchamiać potoki uczenia maszynowego bez wpływu na wydajność obciążeń transakcyjnych w usłudze Azure Cosmos DB.

Zapewnij bezpieczeństwo danych dzięki niezrównanym funkcjom zabezpieczeń i ochrony prywatności

Platforma Azure oferuje najbardziej zaawansowane funkcje zabezpieczeń i ochrony prywatności na rynku. Takie funkcje jak automatyczne wykrywanie zagrożeń i zawsze włączone szyfrowanie danych są wbudowane w usłudze Azure Synapse. Przedsiębiorstwa wymagające szczegółowej kontroli dostępu mogą natomiast chronić bezpieczeństwo i poufność danych za pomocą zabezpieczeń na poziomie kolumny i natywnych zabezpieczeń na poziomie wiersza oraz dynamicznego maskowania danych, które umożliwia automatyczną ochronę poufnych danych w czasie rzeczywistym.

Siedem kluczowych zasad zabezpieczeń i ochrony prywatności w chmurze

Najważniejsze możliwości usługi

Magazynowanie danych dla przedsiębiorstw

Utwórz magazyn danych oparty na sprawdzonym, wiodącym w branży aparacie SQL.

Głęboka integracja z aparatami Apache Spark i SQL

Usprawnij współpracę między specjalistami ds. danych pracującymi z zaawansowanymi rozwiązaniami analitycznymi. Łatwo używaj zapytań języka T-SQL w magazynie danych i osadzonym aparacie Spark.

Eksploracja repozytoriów typu data lake

Łącz dane relacyjne i nierelacyjne i łatwo wykonuj zapytania do plików w repozytorium typu data lake, korzystając z tej samej usługi, której używasz do tworzenia rozwiązań do magazynowania danych.

Pozyskiwanie i analiza danych przesyłanych strumieniowo

Analizuj dane przesyłane strumieniowo w czasie rzeczywistym, bezpośrednio w magazynie danych.

Wybór języka

Używaj preferowanego języka, na przykład T-SQL, Python, Scala, Spark SQL, czy .Net, niezależnie od tego, czy korzystasz z bezserwerowych, czy aprowizowanych zasobów obliczeniowych.

Integracja sztucznej inteligencji i analizy biznesowej

Uzupełnij swoje kompleksowe rozwiązanie analityczne dzięki ścisłej integracji z usługami Azure Machine Learning i Power BI.

Aranżacja danych bez użycia kodu

Twórz procesy ETL i ELT w wizualnym środowisku bez użycia kodu, aby łatwo pozyskiwać dane z ponad 85 natywnych łączników.

Najlepsze w branży funkcje zarządzania i zabezpieczeń

Użyj wbudowanych funkcji, aby zapewnić, że tylko uprawnione osoby zobaczą Twoje dane i procesy.

Daj więcej możliwości specjalistom ds. danych

Inżynierowie danych

Uprość proces łączenia różnych typów danych z wielu źródeł, w tym danych strumieniowych, transakcyjnych i biznesowych. Korzystaj z wizualnego środowiska bez konieczności pisania kodu, umożliwiającego łatwe nawiązywanie połączeń ze źródłami danych, pozyskiwanie i przekształcanie danych oraz umieszczanie ich w magazynie typu data lake.

Badacze danych

Kompiluj weryfikacje koncepcji w kilka minut i łatwo twórz i dostosowuj kompleksowe rozwiązania. Aprowizuj zasoby stosownie do potrzeb lub wykonuj zapytania na żądanie do istniejących zasobów, obejmujące ogromne ilości danych. Pracuj w wybranym języku — T-SQL, Python, Scala, .Net, czy Spark SQL.

Profesjonaliści IT

Chroń dane organizacji i usprawnij zarządzanie nimi. Korzystaj z funkcji przetwarzania danych big data z użyciem zasobów obliczeniowych aprowizowanych wcześniej lub tworzonych na żądanie. Zabezpiecz dostęp do chmury i konfiguracji hybrydowych dzięki ścisłej integracji z usługą Azure Active Directory. Zapewnij stosowanie wymagań dotyczących prywatności, z uwzględnieniem maskowania danych oraz zabezpieczeń na poziomie wiersza i kolumny.

Analitycy biznesowi

Bezpiecznie uzyskuj dostęp do zestawów danych i korzystaj z usługi Power BI do tworzenia pulpitów nawigacyjnych dostępnych w usłudze Azure Synapse. Bezpiecznie udostępniaj dane w organizacji i poza nią za pomocą usługi Azure Data Share.

Administratorzy baz danych

Dopasuj używane rozwiązania do rosnącego zakresu obowiązków związanych z magazynami danych i repozytoriami typu data lake. Korzystaj ze znanych języków i narzędzi, takich jak T-SQL. Łatwo uruchamiaj dowolną liczbę obciążeń. Przypisuj zasoby w celu eskalacji krytycznych obciążeń, korzystając z inteligentnego określania ważności obciążeń, izolacji obciążeń i rozszerzonych możliwości współbieżności.

Bezkompromisowe zabezpieczenia danych i ochrona prywatności

  • Zabezpieczaj i monitoruj dane oraz rozwiązania analityczne i zarządzaj nimi, korzystając z szerokiej gamy wiodących w branży funkcji zabezpieczeń i zgodności.

  • Wdróż logowanie jednokrotne i integrację z usługą Azure Active Directory, aby specjaliści ds. danych mogli poświęcać więcej swojego czasu na odkrywcze analizy.

  • Platforma Azure ma więcej certyfikatów niż każdy inny dostawca usług w chmurze. Wyświetl pełną listę.

Ceny zapewniające elastyczność i kontrolę

Zarządzaj zasobami i kosztami, wykonując kompleksowe analizy obejmujące potoki, osadzoną platformę Apache Spark, eksplorację bezserwerowych repozytoriów typu data lake oraz aprowizowane zasoby obliczeniowe i magazynowe.

Wprowadzenie do usługi Azure Synapse

Jeśli nie masz jeszcze konta platformy Azure, uzyskaj błyskawiczny dostęp i środki w wysokości $200, zakładając bezpłatne konto platformy Azure.

Zaloguj się na swoje konto platformy Azure, aby utworzyć obszar roboczy usługi Azure Synapse za pomocą tego prostego samouczka.

Przejdź do centrum wiedzy w programie Azure Synapse Studio, aby natychmiast tworzyć pule usług Spark i SQL lub używać ich, nawiązać połączenie z usługą Azure Open Datasets i odpytywać ją, ładować przykładowe skrypty i notesy, uzyskać dostęp do szablonów potoku i korzystać z przewodnika.

Analityk, inżynier i magazyn

Organizacje polegają na nauce o danych, aby wspierać innowacje, a także zwiększać przewagę konkurencyjną i wydajność, a rola analityka danych ma kluczowe znaczenie dla tej praktyki.

Przeczytaj badanie

Wirtualne wydarzenie dotyczące analizy na platformie Azure

Zarejestruj się na to wirtualne wydarzenie, aby dowiedzieć się, jak uprościć rozwiązania typu data lake i magazyny danych przy użyciu usługi Azure Synapse Analytics.

Zarejestruj się teraz

Bądź na bieżąco dzięki najnowszym informacjom na temat usługi Azure Synapse

  • Azure Synapse to nieograniczona usługa analizy, która łączy magazynowanie danych przedsiębiorstwa z analizą danych big data. Zapewnia swobodę wykonywania zapytań dotyczących danych na Twoich warunkach, przy użyciu bezserwerowych zasobów na żądanie lub aprowizowanych zasobów — w dużej skali. Usługa Azure Synapse łączy te dwa światy w ujednolicone środowisko umożliwiające pozyskiwanie, przygotowywanie i udostępnianie danych oraz zarządzanie nimi na potrzeby natychmiastowej analizy biznesowej oraz uczenia maszynowego.
  • Mówiąc najprościej, usługa Azure Synapse Analytics to nowy etap w ewolucji usługi Azure SQL Data Warehouse. Przenieśliśmy ten sam wiodący w branży magazyn danych na zupełnie nowy poziom wydajności i możliwości. Firmy mogą nadal uruchamiać istniejące obciążenia magazynu danych w środowisku produkcyjnym za pomocą usługi Azure Synapse i automatycznie skorzystają z nowych funkcji, które są dostępne w wersji zapoznawczej, gdy staną się one ogólnie dostępne.

Wypróbuj usługę Azure Synapse na bezpłatnym koncie platformy Azure