Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  czerwiec 2019

  7 cze

  Ulepszenia dotyczące ułatwień dostępu do narzędzi analitycznych usługi Power BI Embedded dla użytkowników aplikacji

  Dodaliśmy kilka ulepszeń dotyczących ułatwień dostępu do aplikacji korzystających z narzędzi analitycznych usługi Power BI Embedded, które zapewnią użytkownikom aplikacji dodatkowe sposoby interakcji z wizualizacjami usługi Power BI Embedded. Te ulepszenia to m.in. nawigowanie za pomocą klawiatury, określanie tytułu i możliwość używania klawisza Tab.

  7 cze

  Wizualizacja sztucznej inteligencji „Kluczowe elementy mające wpływ” jest teraz dostępna w analizie usługi Power BI Embedded, aby pomóc użytkownikom w zidentyfikowaniu, jakie czynniki mają wpływ na wskaźnik KPI

  Wizualizacja Kluczowe elementy mające wpływ umożliwia określenie czynników mających wpływ na wskaźnik KPI. Na przykład użytkownicy mogą chcieć przeanalizować, jakie czynniki mają wpływ na zadowolenie użytkownika produktu. Czynnikami mogącymi potencjalnie wpływać na ten wskaźnik KPI są: typ zakupionego produktu, jego cena, a nawet fakt, czy użytkownik dokonuje zakupu po raz pierwszy, czy wcześniej był już klientem. Korzystając z usługi Power BI Embedded, możesz osadzić tę wizualizację w swojej własnej aplikacji.

  7 cze

  Przekazywanie zestawów danych tylko za pomocą interfejsu API „Import” narzędzi analitycznych usługi Power BI Embedded

  Za pomocą interfejsu API importowania w usłudze Power BI deweloperzy mogą oddzielić zestaw danych od reportu i przekazać do obszaru roboczego tylko zestaw danych. Aby przekazać do obszaru roboczego sam zestaw danych, bez raportu, deweloperzy używają parametru „skipreport”.

  7 cze

  Interfejs API REST usługi Power BI z narzędziem „Wypróbuj” umożliwia wypróbowanie interfejsów API bez konieczności pisania kodu

  Każda osoba mająca licencję usługi Power BI może teraz zalogować się na koncie i sprawdzić, jak działa interfejs API REST usługi Power BI, uzyskać informacje lub wykonać operację na dostępnych artefaktach usługi Power BI bez konieczności pisania kodu, a jedynie za pomocą narzędzia Wypróbuj interfejsu API REST usługi Power BI. W pięciu prostych krokach użytkownicy mogą wypróbować możliwości interfejsu API REST usługi Power BI bez konieczności pisania kodu.

  kwiecień 2019

  10 kwi
  10 kwi

  Interfejs API „Refresh Now” (Odśwież teraz) udostępnia nieograniczone możliwości odświeżania danych w usłudze Power BI Embedded

  Aktualnie podczas korzystania z interfejsu API „Refresh now” (Odśwież teraz) usunięto ograniczenie liczby odświeżeń zaplanowanych na dzień. Zamiast tego dla każdego zestawu danych można wyzwolić nieograniczoną liczbę odświeżeń.

  10 kwi

  Protokół TLS 1.2 jest zalecany dla aplikacji usługi Power BI Embedded

  Protokół TLS 1.2 jest zalecany dla wszystkich aplikacji usługi Power BI Embedded w celu zagwarantowania, że klienci mają kontrolę nad zabezpieczeniami komunikacji z usługami firmy Microsoft.

  10 kwi

  Wykonywanie akcji po zdarzeniu „Kliknięcie przycisku” w usłudze Power BI Embedded

  Dodaj niestandardowe przyciski do raportów usługi Power BI Embedded, aby użytkownicy mogli wykonywać natychmiastowe akcje.

  10 kwi

  marzec 2019

  6 mar

  Interfejs API klonowania wizualizacji dla usługi Power BI Embedded

  Interfejs API klonowania umożliwia tworzenie kopii istniejącej wizualizacji.

  6 mar

  Interfejs API motywów dla usługi Power BI Embedded

  Za pomocą interfejsu API motywów możesz zastosować niestandardowy motyw dla osadzonego raportu, np. kolory firmowe lub sezonowe albo inne niestandardowe style.

  6 mar

  Programowe sterowanie wszystkimi akcjami menu wizualizacji usługi Power BI Embedded

  Interfejsy API opcji i menu kontekstowych zostały rozszerzone, aby umożliwić pełną kontrolę nad każdą wizualizacją w raporcie w zakresie wbudowanych i niestandardowych poleceń.

  6 mar

  Interfejsy API dla zawartości aplikacji usługi Power BI

  Nowy zestaw interfejsów API pozwalających uzyskać listę zainstalowanych aplikacji usługi Power BI oraz ich zawartości.

  6 mar

  Planowanie odświeżania pamięci podręcznej trybu DirectQuery dla usługi Power BI Embedded

  Ustaw odświeżanie pamięci podręcznej zestawu danych połączenia na żywo lub trybu DirectQuery za pomocą interfejsu API REST usługi Power BI Embedded.

  6 mar

  Planowanie odświeżania za pomocą interfejsu API REST usługi Power BI Embedded

  Nowy interfejs API REST umożliwia ustawienie nowego harmonogramu odświeżania lub przesłonięcie konfiguracji istniejącego harmonogramu.

  luty 2019

  14 lut

  Publiczna wersja zapoznawcza: Obsługa uwierzytelniania aplikacji za pomocą jednostki usługi w usłudze Power BI Embedded

  Obsługa jednostek usługi na potrzeby uwierzytelniania (wersja zapoznawcza) jest teraz dostępna dla usługi Power BI Embedded.

  styczeń 2019

  17 sty

  Interfejs API stanu usługi Power BI Embedded śledzi przypisywanie obszarów roboczych do pojemności

  Interfejs API stanu sprawdza obecny stan przypisania obszaru roboczego do pojemności (np. CompletedSuccessfully).

  17 sty

  Publiczna wersja zapoznawcza: Tożsamość oparta na tokenie dla użytkowników usługi Azure AD w usłudze SQL Database

  Klienci przechowujący dane w usłudze Azure SQL Database mogą teraz zarządzać użytkownikami oraz ich dostępem do danych w usłudze SQL Database podczas integrowania z usługą Power BI Embedded.

  17 sty

  Interfejs API usługi Power BI Embedded na potrzeby konfiguracji obciążenia pojemności

  Interfejsy API REST i zestawy SDK usługi Power BI automatycznie zarządzają przepływami danych i ustawieniami obciążeń dla raportów podzielonych na strony w usłudze Power BI Embedded.

  17 sty

  Usługa Power BI Embedded obsługuje funkcję Pytania i odpowiedzi z zabezpieczeniami na poziomie wierszy

  Usługa Power BI Embedded obsługuje funkcję Pytania i odpowiedzi z konfiguracjami zabezpieczeń na poziomie wierszy.

  Informacje