Aktualizacje platformy

Dowiaduj się o ważnych aktualizacjach produktów na platformie Azure, harmonogramie działań i ogłoszeniach. Subskrybuj powiadomienia, aby zawsze mieć aktualne informacje.

Produkty

  sierpień 2019

  14 sie

  Interfejs API tworzenia wizualizacji dla usługi Power BI Embedded jest już dostępny

  Nowe rozszerzenie zestawu SDK do tworzenia raportów usługi Power BI pozwala na programowe tworzenie wizualizacji, wiązanie ich z kolumnami, miarami i hierarchiami oraz personalizowanie ich poprzez ustawianie właściwości, np. widoczności osi i tytułów.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  14 sie

  Jednostka usługi jest teraz dostępna dla usługi Power BI Embedded

  Jednostka usługi umożliwia dostęp do zasobów lub wykonywanie operacji przy użyciu interfejsu API usługi Power BI bez konieczności logowania się przez użytkownika lub posiadania licencji usługi Power BI Pro.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  14 sie

  Nowe narzędzie do automatycznego testowania obciążenia pojemności usługi Power BI Embedded jest teraz dostępne

  Narzędzie do automatycznego testowania obciążenia pojemności usługi Power BI Embedded pomaga zrozumieć, jakie obciążenie użytkownikami dana pojemność może obsłużyć, gdy jest używana. Narzędzie używa programu PowerShell do tworzenia automatycznych testów obciążeniowych pojemności i pozwala wybrać, które raporty testować oraz ilu równoległych użytkowników symulować.

  • Usługa Power BI Embedded
  • SDK and Tools
  14 sie

  Ostatnie usprawnienia wydajności renderowania już dostępne w usłudze Power BI Embedded

  Ostatnio usprawniono wydajność usługi Power BI Embedded w dwóch kluczowych obszarach: osadzanie różnych raportów w tym samym elemencie iframe i buforowanie zapytań dla osadzonych raportów.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  • Management
  14 sie

  Nowe środowisko filtrów jest dostępne w usłudze Power BI Embedded

  Nowe środowisko filtrów usługi Power BI jest dostępne w usłudze Power BI Embedded oraz w osadzonych raportach. Nowe środowisko ma zaktualizowany projekt oraz przydatne funkcje, takie jak ukrywanie, blokowanie i zmiana nazwy filtrów.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  14 sie

  Nowy region: Johannesburg (Północna Republika Południowej Afryki) obsługuje teraz usługę Power BI Embedded

  Ten nowy region umożliwia klientom lokalizowanie swoich wdrożeń usługi Power BI Embedded bliżej źródeł danych, znajdujących się na platformie Azure lub w środowiskach lokalnych, pozwalając na większą wydajność odświeżania danych oraz niższe koszty związane z sieciowym ruchem wychodzącym.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Regions & Datacenters

  czerwiec 2019

  7 cze

  Ulepszenia dotyczące ułatwień dostępu do narzędzi analitycznych usługi Power BI Embedded dla użytkowników aplikacji

  Dodaliśmy kilka ulepszeń dotyczących ułatwień dostępu do aplikacji korzystających z narzędzi analitycznych usługi Power BI Embedded, które zapewnią użytkownikom aplikacji dodatkowe sposoby interakcji z wizualizacjami usługi Power BI Embedded. Te ulepszenia to m.in. nawigowanie za pomocą klawiatury, określanie tytułu i możliwość używania klawisza Tab.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  7 cze

  Wizualizacja sztucznej inteligencji „Kluczowe elementy mające wpływ” jest teraz dostępna w analizie usługi Power BI Embedded, aby pomóc użytkownikom w zidentyfikowaniu, jakie czynniki mają wpływ na wskaźnik KPI

  Wizualizacja Kluczowe elementy mające wpływ umożliwia określenie czynników mających wpływ na wskaźnik KPI. Na przykład użytkownicy mogą chcieć przeanalizować, jakie czynniki mają wpływ na zadowolenie użytkownika produktu. Czynnikami mogącymi potencjalnie wpływać na ten wskaźnik KPI są: typ zakupionego produktu, jego cena, a nawet fakt, czy użytkownik dokonuje zakupu po raz pierwszy, czy wcześniej był już klientem. Korzystając z usługi Power BI Embedded, możesz osadzić tę wizualizację w swojej własnej aplikacji.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  7 cze

  Przekazywanie zestawów danych tylko za pomocą interfejsu API „Import” narzędzi analitycznych usługi Power BI Embedded

  Za pomocą interfejsu API importowania w usłudze Power BI deweloperzy mogą oddzielić zestaw danych od reportu i przekazać do obszaru roboczego tylko zestaw danych. Aby przekazać do obszaru roboczego sam zestaw danych, bez raportu, deweloperzy używają parametru „skipreport”.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  7 cze

  Interfejs API REST usługi Power BI z narzędziem „Wypróbuj” umożliwia wypróbowanie interfejsów API bez konieczności pisania kodu

  Każda osoba mająca licencję usługi Power BI może teraz zalogować się na koncie i sprawdzić, jak działa interfejs API REST usługi Power BI, uzyskać informacje lub wykonać operację na dostępnych artefaktach usługi Power BI bez konieczności pisania kodu, a jedynie za pomocą narzędzia Wypróbuj interfejsu API REST usługi Power BI. W pięciu prostych krokach użytkownicy mogą wypróbować możliwości interfejsu API REST usługi Power BI bez konieczności pisania kodu.

  • Usługa Power BI Embedded
  • SDK and Tools

  kwiecień 2019

  10 kwi

  Obsługa wielu regionów geograficznych jest teraz ogólnie dostępna dla usługi Power BI Embedded

  Klienci usługi Power BI Embedded mogą teraz wdrażać dane w wielu regionach geograficznych.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  • Regions & Datacenters
  10 kwi

  Interfejs API „Refresh Now” (Odśwież teraz) udostępnia nieograniczone możliwości odświeżania danych w usłudze Power BI Embedded

  Aktualnie podczas korzystania z interfejsu API „Refresh now” (Odśwież teraz) usunięto ograniczenie liczby odświeżeń zaplanowanych na dzień. Zamiast tego dla każdego zestawu danych można wyzwolić nieograniczoną liczbę odświeżeń.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  10 kwi

  Protokół TLS 1.2 jest zalecany dla aplikacji usługi Power BI Embedded

  Protokół TLS 1.2 jest zalecany dla wszystkich aplikacji usługi Power BI Embedded w celu zagwarantowania, że klienci mają kontrolę nad zabezpieczeniami komunikacji z usługami firmy Microsoft.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Security
  10 kwi

  Wykonywanie akcji po zdarzeniu „Kliknięcie przycisku” w usłudze Power BI Embedded

  Dodaj niestandardowe przyciski do raportów usługi Power BI Embedded, aby użytkownicy mogli wykonywać natychmiastowe akcje.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  10 kwi

  Nowe przykłady kodu usługi Power BI Embedded są dostępne od kwietnia 2019 r.

  Nowe przykłady kodu są teraz dostępne dla usługi Power BI Embedded

  • Usługa Power BI Embedded
  • SDK and Tools

  marzec 2019

  6 mar

  Interfejs API klonowania wizualizacji dla usługi Power BI Embedded

  Interfejs API klonowania umożliwia tworzenie kopii istniejącej wizualizacji.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  6 mar

  Interfejs API motywów dla usługi Power BI Embedded

  Za pomocą interfejsu API motywów możesz zastosować niestandardowy motyw dla osadzonego raportu, np. kolory firmowe lub sezonowe albo inne niestandardowe style.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  6 mar

  Programowe sterowanie wszystkimi akcjami menu wizualizacji usługi Power BI Embedded

  Interfejsy API opcji i menu kontekstowych zostały rozszerzone, aby umożliwić pełną kontrolę nad każdą wizualizacją w raporcie w zakresie wbudowanych i niestandardowych poleceń.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  6 mar

  Interfejsy API dla zawartości aplikacji usługi Power BI

  Nowy zestaw interfejsów API pozwalających uzyskać listę zainstalowanych aplikacji usługi Power BI oraz ich zawartości.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features
  6 mar

  Planowanie odświeżania pamięci podręcznej trybu DirectQuery dla usługi Power BI Embedded

  Ustaw odświeżanie pamięci podręcznej zestawu danych połączenia na żywo lub trybu DirectQuery za pomocą interfejsu API REST usługi Power BI Embedded.

  • Usługa Power BI Embedded
  • Features

  Zasoby

  Pobierz kwartalną retrospektywę aktualizacji platformy Azure.

  2. kwartał 2019

  Najnowsze wiadomości znajdziesz na blogu poświęconym platformie Azure.

  Blog

  Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

  Prześlij opinię

  Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

  Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie