Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Ostatnie usprawnienia wydajności renderowania już dostępne w usłudze Power BI Embedded

Data opublikowania: 14 sierpnia, 2019

Niedawno dodano następujące ulepszenia:

 • Osadzanie różnych raportów w tym samym elemencie iframe — pozwalając aplikacjom, które udostępniają swoim użytkownikom końcowym listę raportów, używać tego samego elementu iframe, przełączać się między raportami i zapewniać w ten sposób lepszą wydajność niż w przypadku osadzania w nowych elementach iframe. Aby użyć tej funkcji, wystarczy wywołać metodę embed() z tym samym elementem div.
  Przykładowy kod:
  // Osadź w elemencie div reportContainer przy użyciu konfiguracji osadzania
  powerbi.embed(reportContainerDivElement, embedConfiguration1);
  // Przełącz na inny raport po kliknięciu przycisku
  function onButtonClick() {
      // Osadź w tym samym elemencie div reportContainer przy użyciu innej konfiguracji osadzania
      powerbi.embed(reportContainerDivElement, embedConfiguration2);
  }
 • Buforowanie zapytań dla osadzonych raportów — buforowanie zapytań jest obecnie dostępne dla osadzonych raportów obsługiwanych przez pojemność usługi Power BI Premium lub Power BI Embedded. Buforowanie zapytań przyspiesza ładowanie zawartości przez buforowanie wyników wcześniej używanych zapytań. Kontrolowanie buforowania zapytań odbywa się na stronie ustawień zestawu danych w usłudze Power BI. Dowiedz się więcej.

Jeśli jeszcze tego nie zrobiono, zachęcamy do zapoznania się z wytycznymi w artykule Najlepsze rozwiązania w zakresie wydajności usługi Power BI Embedded. Oto kilka przydatnych porad, które można znaleźć w tym artykule:

 • Zainstaluj wersję 2.6.5 lub nowszą zestawu SDK klienta usługi Power BI. Nieustannie udostępniamy nowe usprawnienia, więc pamiętaj, aby od czasu do czasu zaktualizować wersję zestawu SDK.

Ważne jest także, aby tworzyć raporty zapewniające szybkość i niezawodność na każdej platformie. Zapoznaj się z artykułem Najlepsze rozwiązania w zakresie wydajności usługi Power BI, aby upewnić się, że używasz najlepszych rozwiązań.

 • Power BI Embedded
 • Features
 • Management

Powiązane produkty