Przejdź do głównej zawartości
TERAZ DOSTĘPNE

Interfejsy API tworzenia raportów usługi Power BI teraz obsługują nową funkcję agregacji

Data opublikowania: 14 lutego, 2020

Interfejsy API tworzenia raportów usługi Power BI teraz obsługują nową funkcję agregacji podczas konstruowania pól danych. 

W przypadku korzystania z agregacji kolumn można teraz ustawić funkcję agregacji na „DoNotSummarize” (Nie sumuj). 

const columnAggregation: pbi.models.IColumnAggrTarget = { 
    $schema: "https://powerbi.com/product/schema#columnAggr",   
    table: "Store",   
    column: "Name", 
    aggregationFunction: "DoNotSummarize" // Opcjonalnie, jeśli nie zostanie podana, zostanie użyta wartość domyślna. 
}; 

Dowiedz się więcej na temat interfejsów API tworzenia raportów usługi Power BI.

  • Power BI Embedded
  • Features

Powiązane produkty