Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Uaktualnianie wersji protokołu TLS aplikacji Power BI do wersji 1.2

Data opublikowania: 10 marca, 2020

Obsługa protokołu Transport Layer Security (TLS) w wersjach 1.0 i 1.1 dla aplikacji Power BI zostanie zakończona w czerwcu 2020 roku. Uaktualnij wersję protokołu TLS aplikacji Power BI do wersji 1.2 przed tą datą. 

Co to jest protokół TLS?

Transport Layer Security (TLS) to zgodny ze standardami branżowymi protokół zaprojektowany do ochrony prywatności informacji przepływających w ramach komunikacji przez Internet. Protokół TLS jest używany w wielu przeglądarkach oraz aplikacjach internetowych komunikujących się za pomocą protokołów HTTPS i TCP. 

Jak uaktualnić wersję protokołu TLS w przypadku korzystania z aplikacji .NET

  • Jeśli Twoja aplikacja działa w programie .NET Framework 4.6 lub nowszym, niezmodyfikowana konfiguracja domyślna będzie nadal działać.
  • Jeśli Twoja aplikacja działa w programie .NET Framework w wersji starszej niż 4.6, możesz włączyć ten protokół programowo podczas uruchamiania aplikacji za pomocą następującego wiersza kodu: 
    System.Net.ServicePointManager .SecurityProtocol |= SecurityProtocolType.Tls11 | SecurityProtocolType.Tls12; 

Zestaw SDK interfejsu API usługi Power BI obsługuje standard .NET 2.0 od wersji 2.1.0, w której dodano obsługę protokołu TLS w wersji 1.2. Pobierz najnowszą wersję zestawu SDK

Jak uaktualnić wersję protokołu TLS w przypadku korzystania z programu PowerShell

[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = [System.Net.SecurityProtocolType]::Tls12  

W przypadku większości innych języków programowania wystarczy dodać prosty wpis konfiguracji. Skontaktuj się z dostawcą.

Zobacz więcej informacji.

  • Power BI Embedded
  • SDK and Tools
  • Security

Powiązane produkty