Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , wrzesień 2021

22 wrz

Public preview: At-scale management of Azure Monitor alerts in Backup center

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now manage your Azure Monitor alerts via Backup center.

 • Azure Monitor
 • Azure Backup
 • Management
21 wrz

Ogólna dostępność: Migawki spójne z platformą Oracle dzięki użyciu kopii zapasowej maszyny wirtualnej platformy Azure

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Azure Backup udostępnia spakowane skrypty wstępne i końcowe dla maszyn wirtualnych Oracle, których można używać do natychmiastowego tworzenia kopii zapasowych, tworzenia natychmiastowych klonów, zmniejszania kosztów magazynu kopii zapasowych oraz wywierania wpływu na wydajność.

 • Azure Backup
 • Services
 • Management
 • Features
20 wrz

Public preview: Management Group Scope for Azure Reservations

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now purchase and change existing reservations to scope them to a management group.

 • Microsoft Cost Management
 • Management
20 wrz

Ogólna dostępność: Usługa Azure Archive Storage jest teraz dostępna w trzech nowych regionach: Norwegia Wschodnia, Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie i Niemcy Środkowo-Zachodnie

TERAZ DOSTĘPNE

Zmniejsz wydatki, przechowując zimne dane w usłudze Azure Archive Storage — teraz w nowych regionach.

 • Magazyn archiwum
 • Azure Blob Storage
 • Azure Data Lake Storage
 • Features
17 wrz

Azure Stream Analytics: 3 new regions are now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Stream Analytics is a fully managed, real-time analytics service designed to help you analyze and process fast moving streams of data that can be used to get insights, build reports, or trigger alerts and actions. The service is now available in 3 new regions.

 • Azure Stream Analytics
 • Regions & Datacenters
17 wrz

General Availability: Azure Virtual Desktop is now available in the Azure China cloud

TERAZ DOSTĘPNE

Get started today with Azure Virtual Desktop in Azure China cloud. Deploy and scale Windows desktops and apps on Azure in minutes.

 • Azure Virtual Desktop
 • Features
15 wrz

Azure VMware Solution achieves FedRAMP High Authorization

TERAZ DOSTĘPNE

With this certification, U.S. government and public sector customers can now use Azure VMware Solution as a compliant FedRAMP cloud computing environment, ensuring it meets the demanding standards for security and information protection.

 • Rozwiązanie Azure VMware
 • Services
 • Features
15 wrz

JetStream Disaster Recovery for Azure VMware Solution now in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

JetStream Disaster Recovery is now available on Azure VMware Solution in public preview, enabling DR protection needed for business and mission-critical applications. JetStream Disaster Recovery on Azure VMware Solution is also cost-effective, as it uses minimal resources at the DR site by leveraging cloud storage, such as Azure Blob Storage.

 • Rozwiązanie Azure VMware
 • Azure Blob Storage
 • Services
 • Features
15 wrz

Azure Monitor Agent and Data Collection Rules now support Windows Server 2022

TERAZ DOSTĘPNE

Now with Windows Server 2022 generally available, you can start using this agent to monitor your resources running the latest Windows operating systems

 • Azure Monitor
 • Features
15 wrz

Public preview of v4 Cosmos DB extensions for Azure Functions

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

A new major version of the Cosmos DB extensions for Azure Functions is now available in public preview.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
15 wrz

General availability: Azure Red Hat OpenShift support for OpenShift 4.8

TERAZ DOSTĘPNE

Benefit from new features and enhancements in OpenShift release 4.8.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Services
 • Features
15 wrz

Public preview: Custom policy definitions for AKS clusters

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now create custom policy definitions for your AKS clusters

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
15 wrz

Public preview: Scale-down mode in AKS

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

You can now select if you would like your AKS nodes to be deleted or deallocated when scaled down.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
15 wrz

General availability: AKS Run command

TERAZ DOSTĘPNE

You can now execute just-in-time commands for AKS more easily.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
15 wrz

Azure SQL—General availability updates for mid-September 2021 

TERAZ DOSTĘPNE

General availability enhancements and updates released for Azure SQL Managed Instance in mid-September 2021.

 • Azure SQL Database
 • Features
15 wrz

Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus): Japan West region now available

TERAZ DOSTĘPNE

You can now provision Hyperscale (Citus) for Azure Database for PostgreSQL, a managed service using the open source Postgres database, in the Japan West region.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Regions & Datacenters
15 wrz

Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus) support for Citus 10.1 is generally available

TERAZ DOSTĘPNE

The support of Citus 10.1, with columnar storage and more, is now included in Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus), a managed service running the open source Postgres database on Azure.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
15 wrz

Azure Database for PostgreSQL - Hyperscale (Citus) supports PostgreSQL 11.13, 12.8, and 13.4 minor versions

TERAZ DOSTĘPNE

Use PostgreSQL 11.13, 12.8, and 13.4 minor versions with Hyperscale (Citus) for Azure Database for PostgreSQL, a managed service running the open source Postgres database on Azure.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Management
 • Features
15 wrz

Azure Cosmos DB: Rozszerzenie usługi Azure Functions w wersji 4.0 jest w publicznej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Użyj najnowszego rozszerzenia usługi Azure Functions w wersji 4.0 dla usługi Azure Cosmos DB, które jest oparte na zestawie .NET SDK w wersji 3.x, umożliwiając uwierzytelnianie za pomocą usługi AAD, wbudowaną obsługę procesora zestawienia zmian i ulepszenia wydajności.

 • Azure Cosmos DB
 • Features
15 wrz

Ogłoszenie dotyczące publicznej wersji zapoznawczej usługi Azure Machine Learning — wrzesień 2021 r.

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Dostępność docelowa: Q3 2021

Nowa funkcja wielu prywatnych punktów końcowych dla obszaru roboczego jest teraz dostępna w publicznej wersji zapoznawczej w usłudze Azure Machine Learning

 • Azure Machine Learning
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie