Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Cosmos DB: Rozszerzenie usługi Azure Functions w wersji 4.0 jest w publicznej wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 15 września, 2021

Nowa wersja 4.0 rozszerzenia Azure Functions dla usługi Azure Cosmos DB jest teraz obsługiwana w wersji zapoznawczej i jest oparta na najnowszej wersji 3.x zestawu Azure Cosmos DB .NET SDK. Ta najnowsza wersja umożliwia uwierzytelnianie za pomocą Azure Active Directory i likwidację zależności od używania klucza podstawowego. Upraszcza również zależności NuGet, ponieważ obsługa procesora zestawienia zmian nie jest oddzielnym pakietem, tylko jest wbudowana w zestaw SDK. Jeśli używasz najnowszej wersji zestawu .NET SDK dla usługi Azure Cosmos DB, oznacza to, że nie musisz już martwić się o niezgodne wersje zestawu SDK i rozszerzenia. Rozszerzenie usługi Azure Functions w wersji 4.0 umożliwia korzystanie z zalet najwyższej wydajności zestawu .NET SDK w wersji 3.x oraz funkcji środowiska użytkownika, takich jak bezproblemowa deserializacja dokumentów JSON. Rozszerzenie usługi Azure Functions w wersji 4.0 dla usługi Azure Cosmos DB będzie początkowo dostępne tylko dla planu elastycznego w warstwie Premium usługi Azure Functions. Obsługa wszystkich planów będzie dostępna w ciągu następnych kilku miesięcy.

Dowiedz się więcej.

  • Azure Cosmos DB
  • Features

Powiązane produkty