Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , wrzesień 2021

30 wrz

Object replication in public preview for Premium Block Blob Storage

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Object replication allows you to replicate your premium block blob data at the blob level from one storage account to another anywhere in the Azure.

 • Usługa Blob Storage w warstwie Premium
 • Konta magazynu
 • Features
 • Services
30 wrz

Ogólna dostępność: Zarządzana sieć wirtualna usługi Azure Data Factory

DOSTĘPNE TERAZ

Zarządzana sieć wirtualna usługi Azure Data Factory zapewnia bezpieczniejsze rozwiązanie do integracji danych, którym można łatwiej zarządzać.

 • Data Factory V2
 • Features
30 wrz

Azure Site Recovery update rollup 58 is now generally available - September 2021

DOSTĘPNE TERAZ

The latest Azure Site Recovery update provides fixes and download links for Site Recovery components.

 • Azure Site Recovery
 • Features
29 wrz

Ogólna dostępność: Włączanie hierarchicznej przestrzeni nazw dla istniejących kont usługi Azure Storage

DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność docelowa: Q4 2021

Przyspieszanie uzyskania wartości dzięki analizie danych przez włączenie hierarchicznej przestrzeni nazw usługi Azure Data Lake Storage dla istniejących kont usługi Azure Storage jest teraz ogólnie dostępne. Korzyści z hierarchicznej przestrzeni nazw usługi ADLS w zapewnianiu zwiększonej wydajności i funkcji przeznaczonych do maksymalizacji wartości analizy danych są dobrze znane. Teraz możesz uzyskać tę korzyść dla istniejących kont i danych, włączając istniejącą hierarchiczną przestrzeń nazw.

 • Azure Data Lake Storage
 • Features
 • Services
28 wrz

Azure Automation Hybrid Worker Extension for Azure and Arc-enabled servers now in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Onboard Azure Automation User Hybrid Runbook Worker based on VM extension platform for Azure Virtual machines and Arc-enabled servers. The extension-based platform leverages Azure Active Directory authentication.

 • Automation
 • Features
 • Services
 • Management
28 wrz

Az module support in Azure Automation is now available

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Automation now supports Az-module by default for all new Automation Accounts.

 • Automation
 • Features
 • Services
 • Management
28 wrz

Usługa Azure Purview jest teraz ogólnie dostępna

DOSTĘPNE TERAZ

Mapa danych i wykaz danych usługi Azure Purview są ogólnie dostępne.

 • Microsoft Purview
 • Features
 • Services
28 wrz

Oprogramowanie pośredniczące usługi Azure IoT dla systemu FreeRTOS jest ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Zapowiadamy wydanie rozwiązania upraszczającego połączenie urządzeń z systemem FreeRTOS z usługami Azure IoT.

 • Azure IoT Hub
 • Features
 • SDK and Tools
28 wrz

Norwegia Wschodnia — Strefy dostępności są teraz ogólnie dostępne

DOSTĘPNE TERAZ

Strefy dostępności platformy Azure są teraz ogólnie dostępne w regionie Norwegia Wschodnia. Te trzy nowe strefy zapewniają klientom dodatkowe opcji w zakresie odporności i elastyczności na wpływy infrastruktury.

 • Features
 • Services
 • Regions & Datacenters
27 wrz

Azure Site Recovery: Upgrade to TLS 1.2 or later by November 15, 2021 - for improved security

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Site Recovery: Upgrade to TLS 1.2 or later by November 15, 2021 for improved security of replication data.

 • Azure Site Recovery
 • Security
22 wrz

General availability: Azure Sphere OS version 21.09

DOSTĘPNE TERAZ

This quality release includes an upgrade to the Linux Kernel and bug fixes in the Azure Sphere OS.

 • Azure Sphere
 • Operating System
22 wrz

Azure Functions runtime 4.0 is now in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Functions 4.0 includes support for .NET 6.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
22 wrz

Public preview: Distributed tracing for Java apps on Azure Functions Linux

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Distributed tracing for Java apps on Azure Functions can now be enabled through Azure portal. This integration provides additional insights into end-to-end transactions that were not previously supported, completes the application map, which aggregates many transactions to show a topological view your system, and lets you detect and diagnose performance bottlenecks.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Azure Monitor
 • Features
22 wrz

Announcing general availability of Azure AD-joined VMs support

DOSTĘPNE TERAZ

You can now deploy Azure AD-joined VMs in your host pools for Azure Virtual Desktop.

 • Azure Virtual Desktop
 • Features
22 wrz

Azure SQL Database: General availability updates for late September 2021

DOSTĘPNE TERAZ

General availability enhancements and updates released for Azure SQL in late September 2021.

 • Azure SQL Database
 • Features
22 wrz

Azure Database for PostgreSQL – Hyperscale (Citus) now includes PgBouncer version 1.16

DOSTĘPNE TERAZ

Create a Hyperscale (Citus) server group and use PgBouncer 1.16 as a part of this server group by connecting to port 6432 for connection to the coordinator.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source
22 wrz

Azure Database for MySQL: Azure Pipelines support in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Deploy a SQL file or inline script to push changes to one or more databases with Azure Pipelines for Azure Database for MySQL - Flexible Server using Azure CLI tasks.

 • Azure Database for MySQL
 • Features
 • Open Source
 • Management
22 wrz

Azure Resource Health for Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

With Azure Resource Health, diagnose and get support for service problems that affect Flexible Server for Azure Database for PostgreSQL, a managed service running the open source Postgres database.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source
 • Management
22 wrz

Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server: Azure Pipelines in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Deploy a SQL file or inline script to push changes to one or more databases with Azure Pipelines for Azure Database for PostgreSQL - Flexible Server using Azure CLI tasks.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source
22 wrz

Azure Database for PostgreSQL – Flexible Server: Terraform support in public preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Generate automated configuration files used with Terraform to automate provisioning and configuration on your Flexible Server for Azure Database for PostgreSQL, a managed service running the open source Postgres database.

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Features
 • Open Source

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie