Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Ogólna dostępność: Usługa Azure Archive Storage jest teraz dostępna w trzech nowych regionach: Norwegia Wschodnia, Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie i Niemcy Środkowo-Zachodnie

Data opublikowania: 20 września, 2021

Usługa Azure Archive Storage udostępnia bezpieczną i niedrogą metodę przechowywania zimnych danych, w tym kopii zapasowych i archiwalnych. Usługa Azure Archive Storage jest teraz dostępna w trzech nowych regionach: Norwegia Wschodnia, Północne Zjednoczone Emiraty Arabskie i Niemcy Środkowo-Zachodnie. Pełną listę regionów można znaleźć w temacie Dostępność produktów platformy Azure według regionów.

Aby uzyskać więcej informacji na temat usługi Azure Archive Storage, zobacz Uzyskiwanie dostępu do warstwy Archiwum dla usługi Azure Blob Storage.
 

  • Magazyn archiwum
  • Azure Blob Storage
  • Azure Data Lake Storage
  • Features