Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , lipiec 2020

24 lip

Azure SQL Database—A performance optimization change to default settings is coming soon

Dostępność docelowa: Q3 2020

The default maximum degree of parallelism (MAXDOP) option in Azure SQL Database is changing from 0 to 8, improving workload performance and optimizing resource utilization.

 • Features
24 lip

Funkcja jednego kliknięcia usługi Azure Data Explorer obsługuje teraz przekształcenia mapowania

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Funkcja jednego kliknięcia usługi Azure Data Explorer obsługuje teraz przekształcenia mapowania w ramach definicji schematu przy użyciu intuicyjnego środowiska użytkownika.

 • Azure Data Explorer
 • Services
 • Features
24 lip

Dostępność funkcji SR-IOV na maszynach wirtualnych wyposażonych w łączność InfiniBand

TERAZ DOSTĘPNE

Umożliwimy obsługę techniczną wszystkich implementacji interfejsu MPI oraz zleceń RDMA dla maszyn wirtualnych wyposażonych w łączność InfiniBand. Znacznie zwiększa to możliwości i opcje wykorzystania łączności InfiniBand dla obciążeń.

 • Maszyny wirtualne
 • Features
24 lip

How to start with Azure Data Explorer—A new online course

TERAZ DOSTĘPNE

A new online course that offers a comprehensive overview of data analytics with Azure Data Explorer is now available for free.

 • Azure Data Explorer
 • Services
 • Gallery
 • Management
24 lip

Azure Data Explorer — automatyczne przydzielanie zasobów dla połączenia danych usługi Azure Blob Storage

TERAZ DOSTĘPNE

Nowa funkcja automatycznej alokacji zasobów umożliwia definiowanie połączeń danych z dowolnego magazynu usługi Azure Storage do bazy danych usługi Azure Data Explorer.

 • Azure Data Explorer
 • Services
 • Features
24 lip

Harmonogram dostępności funkcji SR-IOV na maszynach wirtualnych wyposażonych w łączność InfiniBand

TERAZ DOSTĘPNE

W ramach stałego zobowiązania platformy Azure do zapewniania najwyższej wydajności w branży umożliwiamy obsługę techniczną wszystkich wersji i typów interfejsów MPI oraz zleceń RDMA dla maszyn wirtualnych wyposażonych w łączność InfiniBand zgodnie z poniższym harmonogramem.

 • Maszyny wirtualne
 • Features
23 lip

Usługa Azure Stream Analytics jest teraz dostępna w regionie US Gov Arizona

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Stream Analytics, usługa analiz w czasie rzeczywistym zaprojektowana pod kątem obciążeń o znaczeniu krytycznym, jest teraz dostępna w regionie US Gov Arizona.

 • Azure Stream Analytics
 • Regions & Datacenters
23 lip

Nowe opcje sprzętowe zoptymalizowane pod kątem pamięci i obliczeń w usłudze Azure SQL Database

TERAZ DOSTĘPNE

Nowe opcje sprzętowe zoptymalizowane pod kątem pamięci i obliczeń są teraz ogólnie dostępne w usłudze Azure SQL Database.

 • Azure SQL Database
 • Features
21 lip

Machine Learning services on Azure SQL Managed Instance is in limited preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Machine Learning Services, a feature of Azure SQL Managed Instance, provides in-database support for R and Python scripts (in limited preview).

 • Azure SQL Database
 • Features
21 lip

One- and three- year reserved capacity for Azure DB for PostgreSQL-Hyperscale (Citus)

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Database for PostgreSQL-Hyperscale (Citus) reserved capacity is now available to reserve compute power for your existing and future Hyperscale (Citus) server groups. 

 • Azure Database for PostgreSQL
 • Pricing & Offerings
 • Features
 • Open Source
21 lip

Data Factory SQL Server Integration Services (SSIS) migration accelerators are now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Data Factory now has new features to accelerate SQL Server Integration Services migration to the cloud.

 • Data Factory
 • Features
21 lip

New Azure Stack HCI Preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Integrate hyperconverged infrastructure with Azure and hybrid services to run virtual workloads on-premises.

 • Features
21 lip

Azure Monitor Logs connector is now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

Use Azure Logic Apps and Power Automate to create automated workflows using hundreds of actions for a variety of services. The Azure Monitor logs connector is now generally available—use it to build workflows that retrieve data from the Azure Monitor Logs workspace or Application Insights component.

 • Logic Apps
 • Azure Monitor
 • Features
21 lip

Środowisko Java 11 w usłudze Azure Functions jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Środowisko Java 11 w usłudze Azure Functions jest teraz dostępne w wersji zapoznawczej w planach Zużycie i Premium dla systemów Windows i Linux.

 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
21 lip

OpenID Connect support for Azure App Service and Azure Functions (in preview)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

A new capability (in preview) allows you to configure your Azure App Service and Azure Functions apps for login authentication through any OpenID Connect provider.

 • App Service
 • Stan usługi Funkcje Azure
 • Features
21 lip

Updates to Azure HDInsight

TERAZ DOSTĘPNE

HDInsight now fully supports distributions of Apache analytics projects in-house. Plus, in the coming months, we’re launching the next generation of HDInsight with new and improved features.

 • HDInsight
 • Open Source
21 lip

Azure Data Share in US Gov Arizona and Virginia regions

TERAZ DOSTĘPNE

Data Share is now generally available to Government customers

 • Azure Data Share
 • Regions & Datacenters
21 lip

Łącznik usługi Azure IoT for FHIR jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Łącznik usługi Azure IoT, czyli funkcja usługi Azure API for FHIR, jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej w dodatkowych regionach platformy Azure. Umożliwia on realizację scenariuszy zdalnego monitorowania pacjentów, porad telemedycznych i badań klinicznych poprzez pozyskiwanie danych dotyczących zdrowia z urządzeń medycznych i niemedycznych w sposób bezpieczny, skalowalny i zgodny.

 • Azure Healthcare APIs
 • Features
21 lip

Now install network virtual appliances directly into an Azure Virtual WAN hub

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Several new capabilities for Azure Virtual WAN are now in preview—including the option to install network virtual appliances directly into a virtual WAN hub as an option for SD-WAN connectivity.

 • Wirtualna sieć WAN
 • Services
21 lip

Azure ultra disks are now available in the US Gov Arizona region

TERAZ DOSTĘPNE

Azure ultra disks are now available in the US Gov Arizona region.

 • Dyski zarządzane
 • Services

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie