Przejdź do głównej zawartości
W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Łącznik usługi Azure IoT for FHIR jest teraz dostępny w wersji zapoznawczej

Data opublikowania: 21 lipca, 2020

Łącznik usługi Azure IoT for FHIR (IoT Connector) to funkcja usługi Azure API for FHIR, która jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej w następujących regionach: Australia Wschodnia, Wschodnie stany USA, Wschodnie stany USA 2, Północno-środkowe stany USA, Europa Północna, Południowo-środkowe stany USA, Azja Południowo-Wschodnia, Południowe Zjednoczone Królestwo, Zachodnie Zjednoczone Królestwo, Europa Zachodnia i Zachodnie stany USA 2.

Ta funkcja daje możliwość pozyskiwania danych z urządzeń IoMT, czyli kategorii urządzeń internetu rzeczy, które zapisują dane dotyczące zdrowia i wymieniają je z innymi systemami informatycznymi placówek opieki zdrowotnej przez Internet. Są to między innymi urządzenia do ćwiczeń i badań noszone przez pacjentów, czujniki monitorowania, urządzenia do śledzenia aktywności i punkty diagnostyczne typu „point of care”.

Łącznik usługi IoT umożliwia realizację zestawu nowych scenariuszy, takich jak zdalne monitorowanie stanu pacjenta, porady telemedyczne, badania kliniczne i inteligentne szpitale, przekazując dane dotyczące chronionych informacji o zdrowiu z urządzeń do usługi Azure API for FHIR, co umożliwia użycie ich wraz z innymi danymi klinicznymi w celu udostępnienia nowych analiz i przepływów pracy. Przyjmuje komunikaty oparte na formacie JSON z urządzeń IoMT, wykorzystuje szablony mapowania w celu przekształcenia danych z urządzeń na zasób w standardzie FHIR i ostatecznie zapisuje zasób w usłudze Azure API for FHIR. Możesz korzystać z niego bezproblemowo z usługami Azure IoT Central, Azure IoT Hub i innymi bramami chmury IoT.

Dowiedz się więcej na temat łącznika IoT.

  • Features