Pomiń nawigację

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , lipiec 2020

21 lip

Usługa Azure Disk Storage z integracją usługi Azure Private Link jest teraz dostępna w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Disk Storage udostępnia teraz ulepszone opcje zabezpieczeń eksportowania i importowania dzięki integracji z usługą Azure Private Link.

 • Azure Disk Storage
 • Features
21 lip

Warstwy wydajności usługi Azure Disk Storage są teraz dostępne w ograniczonej wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Disk Storage od teraz umożliwia ustawienie warstw wydajności (w ograniczonej wersji zapoznawczej) na konkretny czas na podstawie zapotrzebowania.

 • Dyski zarządzane
 • Features
21 lip

Dyski udostępnione są teraz dostępne w usłudze Azure Disk Storage

TERAZ DOSTĘPNE

Dyski udostępnione są teraz dostępne w usłudze Azure Disk Storage — jedynym udostępnionym magazynie blokowym w chmurze, który obsługuje aplikacje klastrowane oraz aplikacje o wysokiej dostępności oparte zarówno na systemie Windows, jak i Linux.

 • Dyski zarządzane
 • Features
21 lip

Azure Monitor for SAP Solutions is now available in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Monitor for SAP Solutions is a new Azure-native monitoring product for customers running SAP landscapes on Azure. It’s now available in public preview in US East, US East 2, US West 2, and West Eu regions.

 • Azure Monitor
 • Operating System
 • Pricing & Offerings
 • Open Source
21 lip

Secure Azure Kubernetes Service (AKS) pods with Azure Policy (in preview)

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

To improve the security of your Azure Kubernetes Service (AKS) cluster, secure your pods with Azure Policy (in preview). Users can choose from a list of built-in options and apply those policies to secure pods.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Azure Policy
 • Features
21 lip

Azure Kubernetes Service (AKS) support for containerd runtime is in preview

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Kubernetes Service (AKS) now supports creation of clusters and node pools with containerd, an industry-standard container runtime, in preview. Containerd enhances pod creation speed as well as stability.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
21 lip

Azure Kubernetes Service (AKS) now supports bring-your-own control plane managed identity

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Kubernetes Service (AKS) now supports bring-your-own identities for the control plane managed identity.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Features
21 lip

AKS-managed Azure Active Directory support is now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Kubernetes Service (AKS)-managed Azure Active Directory (Azure AD) support is now generally available.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Usługa Azure Active Directory
 • Features
 • Security
21 lip

Usługa Azure Red Hat OpenShift na platformie OpenShift 4.4 jest teraz dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Usługa Red Hat OpenShift 4.4 jest teraz dostępna na platformie Azure Red Hat OpenShift.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Services
21 lip

Usługa Azure Red Hat OpenShift posiada teraz certyfikat ISO 27001

TERAZ DOSTĘPNE

Aby pomóc spełnić zobowiązania dotyczące zgodności w branżach i na rynkach regulowanych, usługa Azure Red Hat OpenShift ma teraz certyfikat ISO 27001.

 • Azure Red Hat OpenShift
 • Services
 • Compliance
 • Security
21 lip

Usługa Azure Time Series Insights Gen2 jest teraz ogólnie dostępna

TERAZ DOSTĘPNE

Azure Time Series Insights Gen2, nasza oferta z dziedziny analizy IoT z płatnością zgodnie z rzeczywistym użyciem, jest teraz ogólnie dostępna i ma wiele nowych funkcji, które mimo prostoty obsługi cechują się ogromnymi możliwościami:

 • Azure Time Series Insights
 • Services
21 lip

Azure Application Gateway — ponowne zapisywanie adresów URL i odbiornik nazw wieloznacznych są teraz w wersji zapoznawczej

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Ponowne zapisywanie adresów URL i obsługa przez odbiornik wieloznacznych nazw hostów dla usługi Azure Application Gateway są teraz w wersji zapoznawczej. Ponowne zapisywanie adresów URL pozwala ponownie zapisać nazwę hosta, ścieżkę i ciąg zapytania dla adresu URL żądania. Funkcja odbiornika nazw wieloznacznych pozwala dodawać znaki wieloznaczne i skonfigurować do pięciu nazw hostów na odbiornik.

 • Features
20 lip

Usługa Azure Monitor dla kontenerów obsługuje teraz zalecane alerty

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Usługa Azure Monitor dla kontenerów obejmuje teraz zalecane alerty. Użyj tej funkcji, aby jednym kliknięciem włączyć alerty w klastrach usługi Azure Kubernetes Service (AKS). Te wstępnie skonfigurowane alerty metryk umożliwiają monitorowanie zasobu systemowego, gdy działa on ze szczytową wydajnością lub osiąga wartości wskazujące na awarię. Ta funkcja jest obecnie w wersji zapoznawczej.

 • Azure Monitor
 • Services
16 lip

Zwiększenie liczby regionów, w których jest dostępna publiczna wersja zapoznawcza funkcji przechowywania wersji usługi Azure Blob

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Zwiększyliśmy liczbę regionów, w których jest dostępna wersja zapoznawcza, dodając regiony Wschodnie stany USA 2, Środkowe stany USA, Europa Zachodnia i Europa Północna. Możesz rozpocząć korzystanie z wersji zapoznawczej tej funkcji na wszelkich istniejących lub nowych kontach magazynu ogólnego przeznaczenia (GPv2) w tych regionach.

 • Azure Blob Storage
 • Features
16 lip

Data Factory connector support for Delta Lake and Excel is now available

TERAZ DOSTĘPNE

New connectivity added to Azure Data Factory enables managing your Data Lakes using Delta and reading data directly from Excel files.

 • Data Factory
 • Features
16 lip

Azure Stream Analytics—Debug queries using job diagram in Visual Studio Code is now available

TERAZ DOSTĘPNE

A new feature in Visual Studio Code that enables you to debug Azure Stream Analytics queries using job diagram is now available.

 • Azure Stream Analytics
 • Visual Studio Code
 • Features
15 lip

Azure API Management update—July 2020

TERAZ DOSTĘPNE

A regular Azure API Management service update was started on July 8, 2020. It includes new features, bug fixes, and improvements.

 • API Management
 • Features
15 lip

Azure IoT Central UI new and updated features—June 2020

TERAZ DOSTĘPNE

June 2020 feature updates for Azure IoT Central are now available.

 • Azure IoT Central
 • Features
15 lip

Aktualizacja systemu operacyjnego usługi Azure Sphere 20.07 jest dostępna na potrzeby testowania zgodności

Aktualizacja 20.07 systemu operacyjnego usługi Azure Sphere jest teraz dostępna do celów ewaluacyjnych za pośrednictwem źródła danych testowej wersji detalicznej.

 • Operating System
15 lip

Azure SQL Managed Instance management pack is now generally available

TERAZ DOSTĘPNE

Dostępność docelowa: Q3 2020

System Center Operations Manager (SCOM) management pack for Azure SQL Managed Instance is now generally available.

 • Azure SQL Managed Instance
 • Services
 • Management
 • Features

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie