Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dostępność funkcji SR-IOV na maszynach wirtualnych wyposażonych w łączność InfiniBand

Data opublikowania: 24 lipca, 2020

Umożliwimy obsługę techniczną wszystkich implementacji interfejsu MPI (Message Passing Interface) oraz zleceń RDMA (Remote Direct Memory Access) dla maszyn wirtualnych wyposażonych w łączność InfiniBand.  Znacznie zwiększa to możliwości i opcje wykorzystania łączności InfiniBand dla obciążeń.

Z wprowadzaniem uaktualnienia BĘDZIE SIĘ WIĄZAŁ PRZESTÓJ SERWERA z podziałem na regiony, a jeśli zamierzasz korzystać z sieci InfiniBand, będzie to WYMAGAĆ AKTUALIZACJI MASZYN WIRTUALNYCH

CZEGO MOŻNA SIĘ SPODZIEWAĆ W PRZYSZŁOŚCI? 

Umożliwimy obsługę techniczną całego stosu interfejsu MPI (wszystkich implementacji interfejsu MPI oraz zleceń RDMA) dla maszyn wirtualnych wyposażonych w łączność InfiniBand.  Te ulepszenia zwiększą możliwości wykorzystania naszej sieci InfiniBand o wysokiej przepustowości i niskich opóźnieniach dla Twoich obciążeń.

WPŁYW

Będzie to miało wpływ na wszystkich użytkowników rozmiarów maszyn wirtualnych wymienionych w harmonogramie aktualizacji według regionów.  Aktualizacja obejmuje zmiany zarówno w sprzęcie, jak i w oprogramowaniu serwera, co wymaga przestoju.  Podczas przestoju: 

  • Maszyny wirtualne w danym regionie będą niedostępne przez okres 3 godzin
  • Po aktualizacji przydział maszyn wirtualnych w regionie zostanie automatycznie cofnięty i zostaną one wdrożone ponownie
  • Dane przechowywane na dyskach lokalnych (efemerycznych) zostaną utracone.  Nie wywrze to wpływu na konta magazynu

WYMAGANA AKCJA

Aby uniknąć utraty danych i zminimalizować potencjalny wpływ na usługę, wykonaj następujące czynności:

Jeśli nie wymagasz sieci InfiniBand ani interfejsu MPI

  • Zapewnij, że ukończono wszystkie zadania i utworzono kopię zapasową danych na koncie magazynu przed zaplanowaną aktualizacją.  Wszystkie dane przechowywane lokalnie zostaną utracone.
  • Przejrzyj harmonogram aktualizacji.  Jeśli planujesz tymczasową migrację do alternatywnego regionu/jednostki SKU, sprawdź istniejący lub poproś o nowy limit przydziału w wybranym regionie (regionach). 

Jeśli wymagasz sieci InfiniBand lub interfejsu MPI

W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości przekaż opinię o procesorach GPU platformy Azure lub skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Dowiedz się więcej.

  • Maszyny wirtualne
  • Features

Powiązane produkty