Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Azure Data Explorer — automatyczne przydzielanie zasobów dla połączenia danych usługi Azure Blob Storage

Data opublikowania: 24 lipca, 2020

Nowa funkcja automatycznej alokacji zasobów umożliwia definiowanie połączeń danych z dowolnego magazynu usługi Azure Storage do bazy danych usługi Azure Data Explorer. Automatyczna alokacja zasobów umożliwia szybkie definiowanie przepływu ciągłego pozyskiwania z usługi Azure Storage do usługi Azure Data Explorer przy użyciu usługi Azure Event Grid. Usługa Azure Data Explorer utworzy subskrypcję siatki zdarzeń, przestrzeń nazw centrum zdarzeń Azure oraz centrum zdarzeń dla użytkowników, zapewniając intuicyjne definiowanie ciągłego pozyskiwania.

Przeczytaj szczegółowy opis sposobu ręcznego tworzenia subskrypcji siatki zdarzeń

  • Azure Data Explorer
  • Features
  • Services

Powiązane produkty