Przejdź do głównej zawartości

Archiwa aktualizacji

Kategoria produktów
Stan:

Comiesięczne aktualizacje produktów , kwiecień 2016

29 kwi

Mobile Apps iOS Client SDK v3.1.0 released

An update to the iOS Client SDK for Mobile Apps contains a fix to Azure Active Directory authentication and switches the SDK to use WebKit instead of WebView.

 • App Service
 • Usługi mobilne
 • SDK and Tools
29 kwi

Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna we wszystkich warstwach usługi Azure SQL Database

Dostępność docelowa: Q2 2017

Rozszerzyliśmy nasze funkcje replikacji geograficznej, włączając aktywną replikację geograficzną w warstwach Podstawowa i Standardowa usługi Azure SQL Database.

 • Azure SQL Database
 • Services
 • Pricing & Offerings
 • Features
29 kwi

Azure IoT Gateway SDK enters public beta

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

The Azure IoT Gateway SDK, which facilitates the creation of on-premises gateways, enters public beta.

 • Azure IoT Hub
 • Features
29 kwi

New Dv2 instances for Azure HDInsight

A new instance size, D5 v2, extends the Dv2-Series for Azure HDInsight. It has 16 cores and 56 GB of memory.

 • HDInsight
 • Regions & Datacenters
 • Services
 • Pricing & Offerings
29 kwi

Azure DevTest Labs available in six more regions

Azure DevTest Labs is now live in all 15 public regions that support Azure compute with Resource Manager, including Australia, Brazil, and more regions in the United States, Europe, and Asia.

 • Azure DevTest Labs
 • Regions & Datacenters
 • Services
29 kwi

General availability: Azure Cool Blob storage

DOSTĘPNE TERAZ

Cool Blob storage is now generally available. With the new Blob storage accounts, you can choose Hot and Cool access tiers to store data cost-effectively depending on its access pattern.

 • Konta magazynu
 • Features
27 kwi

Azure IoT Suite goes international

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

We are expanding the regional availability of Azure IoT Suite to include Australia and Japan, as well as Microsoft Azure Deutschland (preview), a Microsoft cloud with German data trustee T-Systems.

 • Regions & Datacenters
 • Services
22 kwi

Azure Stream Analytics integration with Power BI is now generally available

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Stream Analytics and Power BI integration is now generally available

 • Azure Stream Analytics
 • Features
20 kwi

Azure IoT Suite security articles added

We’ve added three articles to provide more details about how Microsoft Azure enables security from the ground up, about best practices for the IoT ecosystem, and about threat modeling for IoT scenarios.

 • Features
19 kwi

Public preview: Azure Search indexer for Azure tables

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Search supports Azure tables as a data source.

 • Azure Cognitive Search
 • Features
19 kwi

General availability: Azure Container Service

DOSTĘPNE TERAZ

Azure Container Service optimizes the configuration of popular open-source tools and technologies specifically for Azure. It provides an open solution that offers portability for both your containers and your application configuration. Today, it enters general availability.

 • Azure Kubernetes Service (AKS)
 • Services
15 kwi

Southeast Australia region available for Azure Automation

Azure Automation is available in the Azure Southeast Australia region.

 • Automation
 • Regions & Datacenters
15 kwi

XML and SQL stored procedure in Logic Apps

XML and SQL stored procedure functionality have been added to Logic Apps.

 • App Service
 • Features
15 kwi

Automation: Run As account

In Azure Automation, you can create an Azure Run As account (service principal) to use for authenticating with Azure when managing Azure Resource Manager resources.

 • Automation
 • Features
14 kwi

Azure App Service SSL certificates available for purchase

You can purchase Standard SSL certificates or Wildcard SSL certificates.

 • App Service
 • Services
 • Pricing & Offerings
12 kwi

Global search in the Azure portal

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

In the Azure portal, you can jump to your resources, resource groups, and subscriptions no matter what you have open by using the global search box.

 • Microsoft Azure Portal
7 kwi

Dostosowywanie stron portalu deweloperów przy użyciu szablonów usługi Azure API Management

DOSTĘPNE TERAZ

Przedstawiamy szablony usługi API Management: nowy sposób dostosowywania zawartości stron portalu deweloperów przy użyciu udostępnionego zestawu szablonów, zasobów zlokalizowanych ciągów, ikon, kontrolek stron i składni języka DotLiquid. Dzięki tym nowym funkcjom możesz dowolnie skonfigurować zawartość stron tak, jak chcesz.

 • Features
6 kwi

Self-Service Troubleshooting for App Service Web Apps Customers

The App Service team is shipping customer-facing supportability features to go along with Azure Functions and App Service Certificates.

 • App Service
 • Microsoft Azure Portal
 • Features
6 kwi

Introducing App Service Certificates

DOSTĘPNE TERAZ

Azure App Service customers can use App Service Certificates to purchase, configure, and manage SSL certificates from the Azure portal.

 • App Service
 • Microsoft Azure Portal
 • Features
6 kwi

Announcing Azure Functions—event-driven, compute-on-demand experience

W WERSJI ZAPOZNAWCZEJ

Azure Functions was released in public preview. Based on the WebJobs SDK, Azure Functions makes it easy to run a function on a schedule or on a new queue item.

 • App Service
 • Services

Zasoby

Przeczytaj najnowsze wiadomości i zapowiedzi w blogu platformy Azure.

Blog

Uzyskaj odpowiedzi na pytania od firmy Microsoft i ekspertów ze społeczności.

Pomoc techniczna społeczności

Przeczytaj często zadawane pytania dotyczące aktualizacji platformy Azure.

Często zadawane pytania

Daj nam znać, co sądzisz o platformie Azure i co powinno się w niej pojawić w przyszłości.

Prześlij opinię

Platforma Azure umożliwia dostęp do chmury w większej liczbie regionów niż inni dostawcy.

Sprawdź dostępność produktu w swoim regionie