Pomiń nawigację

Automation: Run As account

piątek, 15 kwietnia 2016

You can create an Azure Run As account (service principal) from the Azure portal. When you create a new Automation account in the Azure portal, it automatically creates a new service principal and assigns it the Contributor role-based access control (RBAC) role in the subscription by default. This helps you to quickly start building and deploying runbooks to support your automation needs. By using a Run As account, you can:
  • Provide a standardized way to authenticate with Azure when you're managing Azure Resource Manager resources by using runbooks.
  • Automate the use of global runbooks configured in Azure alerts.
To learn more about creating the Run As account via both the Azure portal and Azure PowerShell, see Authenticate Runbooks with Azure Run As account.

Bezpłatne konto

Uzyskaj $200 środków na korzystanie z platformy Azure i bezpłatny dostęp do popularnych usług przez 12 miesięcy

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do zespołu firmy Microsoft do spraw startupów i uzyskaj bezpłatne usługi platformy Azure

Dowiedz się więcej