Przejdź do głównej zawartości

Aktywna replikacja geograficzna jest dostępna we wszystkich warstwach usługi Azure SQL Database

Data opublikowania: 29 kwietnia, 2016

Już teraz rozszerzyliśmy nasze funkcje replikacji geograficznej, włączając aktywną replikację geograficzną w warstwach Podstawowa i Standardowa usługi Azure SQL Database. W związku z tym standardowa replikacja geograficzna zostanie wycofana w kwietniu 2017 r. Dzięki wykorzystaniu aktywnej replikacji geograficznej w bazie danych w warstwie Podstawowa lub Standardowa klienci otrzymują wiele korzyści zapewniających większe bezpieczeństwo i ciągłość działania w sytuacjach awarii:

  • Odzyskiwanie po awarii na poziomie bazy danych jest szybkie, jeśli zreplikowano transakcje do baz danych na różnych serwerach usługi SQL Database w tych samych lub różnych regionach.
  • Nadmiarowość między regionami umożliwia aplikacjom odzyskanie sprawności po trwałej utracie centrum danych spowodowanej przez klęski żywiołowe, katastrofalne błędy ludzkie lub złośliwe działania.
  • Pomocnicze bazy danych online są możliwe do odczytu i mogą być używane jako usługi równoważenia obciążenia dla obciążeń tylko do odczytu, takich jak raportowanie.
  • Dzięki automatycznej replikacji asynchronicznej po zainicjowaniu pomocniczej bazy danych online aktualizacje podstawowej bazy danych są automatycznie kopiowane do pomocniczej bazy danych.

Aby uzyskać więcej informacji na temat aktywnej replikacji geograficznej i pełny zestaw jej możliwości, odwiedź stronę z dokumentacją aktywnej replikacji geograficznej usługi Azure SQL Database. Aby uzyskać więcej informacji na temat cen, odwiedź stronę zawierającą cennik usługi SQL Database.

  • Azure SQL Database
  • Features
  • Pricing & Offerings
  • Services