Mobile Apps iOS Client SDK v3.1.0 released

29 kwietnia 2016

We released an update to the iOS Client SDK for the Mobile Apps feature of Azure App Service. This update contains a fix to Azure Active Directory authentication and switches the SDK to use WebKit instead of WebView.

For more information, see the change log and the documentation.

Bezpłatne konto

Learn and build with $200 in credit, and keep going for free

Rozpocznij bezpłatnie

Visual Studio

Subskrybenci uzyskują do $1800 za rok korzystania z usług platformy Azure

Aktywuj teraz

Programy próbne

Dołącz do programu BizSpark i uzyskaj bezpłatnie usługi systemu Azure

Dowiedz się więcej