Przejdź do głównej zawartości
DOSTĘPNE TERAZ

Dostosowywanie stron portalu deweloperów przy użyciu szablonów usługi Azure API Management

Data opublikowania: 07 kwietnia, 2016

Usługa Azure API Management udostępnia kilka funkcji dostosowywania umożliwiających dostosowanie wyglądu i sposobu działania portalu deweloperów, a teraz oferuje także możliwość dostosowywania zawartości stron portalu deweloperów. Korzystając z udostępnionego zestawu szablonów, zasobów zlokalizowanych ciągów, ikon, kontrolek stron i składni języka DotLiquid, możesz dowolnie skonfigurować zawartość stron tak, jak chcesz. Aby rozpocząć, zobacz Dostosowywanie portalu deweloperów usługi Azure API Management przy użyciu szablonów.

Szablony portalu deweloperów usługi Azure API Management Szablony portalu deweloperów usługi Azure API Management
  • Features