Usługa aplikacji dla przedsiębiorstw

Możesz opracowywać, testować i uruchamiać aplikacje sieci Web w usłudze w chmurze klasy korporacyjnej. Możesz tworzyć aplikacje przy użyciu ulubionego języka (.NET, Java, PHP lub Node.js) i wdrażać je na automatycznie skalowanej platformie. Codzienne czynności dotyczące platformy, takie jak obsługa dostępności, konserwacja i instalowanie poprawek, nie są już tak uciążliwe, dzięki czemu możesz poświęcić więcej czasu na tworzenie światowej klasy aplikacji.

Aktualizacja z myślą o Twoim przedsiębiorstwie

Nowe funkcje jeszcze bardziej ułatwiają tworzenie aplikacji w chmurze dla przedsiębiorstw.

Zadania WebJob

Asystent migracji

Obsługa sieci VPN

Obsługa sieci CDN

Łatwe uwierzytelnianie i autoryzacja

Wykonywanie kopii zapasowych i ich przywracanie

Aplikacje sieci Web dla firm

Możliwość wdrożenia witryny w naszych centrach danych na całym świecie zapewnia najlepszą szybkość i najlepsze czasy odpowiedzi. Automatyczne skalowanie pozwala automatycznie dopasować koszty do ruchu.

Aplikacje sieci Web dla przedsiębiorstw

Usługa Active Directory i prywatne połączenia sieciowe zostały wprowadzone z myślą o pracownikach i partnerach. Możesz korzystać z dobrze znanych narzędzi: Visual Studio, TFS i Git. Nasza platforma oferowana jako usługa (PaaS) ułatwia tworzenie oprogramowania.

Marketing cyfrowy

Możesz osadzić uwierzytelnianie OAUTH bezpośrednio w kodzie oraz zintegrować je z usługami Facebook i Twitter. Zaawansowane narzędzia diagnostyczne i narzędzia do monitorowania ułatwiają ewentualną zmianę strategii, natomiast Menedżer ruchu umożliwia dystrybucję danych do centrów danych na całym świecie, niezależnie od tego, gdzie są Twoi klienci.